Przelicznik jednostek ciśnienia
Torr, czy też milimetr słupa rtęci (mm Hg) nadal stosowany jest w dziedzinie medycyny do pomiaru ciśnienia krwi.. pascal (Pa) hektopascal (hPa) kilopascal (kPa) megapascal (MPa) bar (bar) .Przelicznik ciśnienia Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii.. Ciśnienie o wartości 1at oznacza, że na powierzchnię 1cm 2 naciska siła 1kG.. Zamienisz np.Online konwersji jednostek ciśnienia: Pascal [Pa], Atmosfera techniczna [at], Atmosfera fizyczna [atm], [bar], Kilopascal [kPa], Megapascal [MPa], Metr słupa wody [mH2O], Milimetr słupa wody [mH2O], Milimetr słupa rtęci [mmHg], Funt na cal kwadratowy [PSI], TorrJednostki ciśnienia i ich przeliczanie.. Unit Nazwa Symbol Wynik; paskal (pascal) Pa: 100000,00: megapaskal (megapascal) MPa: 0,10: bar .. Umożliwiają określenie rozmiaru wybranego przedmiotu czy odległości.. Przelicz.. Filmy - zamiana jednostek długości, zamiana jednostek masy w sytuacjach praktycznych.. bar: 1,00: atmosfera fizyczna (atmosphere) atm: 0,99: kilogram-siła na metr kwadratowy (kilogram-force per square meter) kG/m2: 10197,16: kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna .Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi".. Ciśnienie bezwzględne (absolutne) jest określane względem próżni..

Przelicznik jednostek miar ciśnienia Value.

Ja np. przyzwyczaiłem się do tych nieszczęsnych funtów i wiem, że w teren pompuję opony do 35 psi, ale ile to jest atmosfer - nie mam pojęcia!. Najbardziej popularną jednostką ciśnienia jest atmosfera techniczna [at]: 1 at = 1 kG/cm 2.. Przelicznik jednostek ciśnienia 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 14,5038 PSI.Zamiana jednostek ciśnienia.. Przeliczanie Jednostek temperatur, długości, powierzchni, objętości i wag.. © All Rights Reserved 2007-2020 Trinity Capital.Konwerter (przelicznik) jednostek ciśnienia.. Jeśli w Twojej firmie pojawiają się problemy i trudności związane z, np. weryfikacją ciśnienia, odpowietrzaniem nitownic, prawidłowym uzbrojeniem nitownicy do danej aplikacji, wymianą trzpieni i głowic .Przelicznik ciśnienia - Przelicznik online jednostek takich jak paskal, milibar, hektopaskal, kilopaskal, bar, atmosfera.Przelicznik jednostek - konwerter, kalkulator zamieniający wartość wyrażoną w danej jednostce na inne jednostki.. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków.Kalkulator jednostek - Przeliczanie jednostek ciśnienia.. Przelicznik Wpisz ciśnienie i wybierz jednostki.. Dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę urządzeń pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy ze swoimi klientami oferuje kompleksowe .Konwerter Jednostek Ciśnienia Kalkulator/konwerter jednostek ciśnienia pozwala zamienić wartości ciśnienia z jednego systemu jednostek na inny..

Witamy na stronie przeliczanie jednostek.

Przelicza paskale, atmosfery, bary i kilka innych jednostek ciśnienia.Za pomocą tabeli z przelicznikiem jednostek ciśnienia, bez problemu możliwa jest sprawna konwersja jednostek ciśnienia.. Ćwiczenia - zamiana jednostek czasu, długości, masy, temperatury, również w sytuacjach praktycznych.. Przeliczanie jednostek fizycznych online.Przeliczanie amerykańskich jednostek miar może sprawiać problemy, dlatego w poniższej rozpisce kolejno podano angielską nazwę jednostki, polską nazwę jednostki, oznaczenie oraz przelicznik.. Ciśnienie względne jest określane w zależności do ciśnienia otoczenia.Przelicznik jednostek miar siły.. W prosty sposób umożliwia przeliczanie Paskali, Barów, Torów, Atmosfer Fizycznych i Technicznych, Milimetrów Słupa Rtęci i Psi.. © All Rights Reserved 2007-2020 Trinity Capital.Kalkulator jednostek umożliwia przeliczanie różnych wartości jednostek fizycznych Układu SI i innych układów jednostek z uwzględnieniem przedrostków.. (Tr), odpowiadający ciśnieniu 1 mm słupa rtęci: 1 Tr = 1/760 atm = 133,322 Pa;Korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje ten kalkulator jednostek Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary ; na przykład '548 Attometr'.Przelicznik jednostek miar ciśnienia..

Jak działa przelicznik z Milibary mbar?

Spis przeliczników ciśnień (kliknij aby szybko przejść) Megapaskal (MPa) Psi (psi) Bar (bar) Paskal (Pa)Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa.. Wystarczy wpisać ilości do przeliczenia, wyrażone w Milibary, i zostaną one przeliczone na dowolne .Przeliczanie jednostek : Polub nasz przelicznik jednostek!. Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: p = F/A, gdzie: p - ciśnienie (Pa), F - siła (N), A - powierzchnia (m²).. Do pomiaru ciśnienia służą: manometr oraz barometr.. Za pomocą tego narzędzia online łatwo przelicz Milibary mbar na dowolną inną jednostkę.. Przelicz Milibary Milibary.. Program uwzględnia układ SI, CGS, anglosaski, a także różnego rodzaju przedrostki.WIKA Part of your business Rozwiązania WIKA z zakresu pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, poziomu, przepływu, kalibracji i SF 6 są integralnymi elementami procesów biznesowych naszych klientów.. W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal).Udział Ciśnienie..

Przeliczanie jednostek ciśnienia w łatwy i przejrzysty sposób.

Jednostka siły o nazwie kilogram siły [kG] nie jest już dopuszczona do używania.Przelicznik jednostek miar ciśnienia Value.. Nasze konwertery pozwalają na łatwe przeliczenie jednostek miar różnych systemów.Ciśnienie określa wartość siły, która działa prostopadle do powierzchni podzielona przez wielkość tej powierzchni.. mile mila mi 1 mila = 1760 yd = 1,60934 kmMateriał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 2 filmy, 17 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.. To narzędzie obsługuje się bardzo łatwo.. Duży wybór jednostek i miar, automatyczne przeliczenia, symbole.Metr słupa wody (mH2O - Woda), ciśnienie.. Jednostki długości..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt