Wskaż szereg geometryczny którego suma jest równa 2

Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.. ••• „Matematyka dla studenta" to 1020 zadań z pełnymi rozwiązaniami.. Oblicz pierwszy wyraz i iloraz tego ciagu.Jeżeli (an) jest nieskończonym i niemonotonicznym ciągiem geometrycznym, w którym a1 =16 i a3 =1, to suma wszystkich jego wyrazów wynosi: .. Poniżej w ramce przedstawiono początek rozwiązania zadania polegającego na znalezieniu największej wartości iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 24.Całe…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt