Opisz kulturę starożytnej grecji

„Osiągnięcia kulturalne Starożytnej Grecji w dziedzinie sztuki, architektury i literatury" Kultura Starożytnej Grecji zaczęła rozwijać się po upadku kultury mykeńskiej, której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Jej nazwa pochodzi od Minosa- mitycznego króla Krety.. Czas jej trwania określa.84% Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie; 79% Ubiór w Starożytnej Grecji.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. W społeczeństwie greckim istniała …


Czytaj więcej

Ocena przydatności i skuteczności realizowanych zajęć w odniesieniu do założonych celów

Rozwój zawodowy.. Najważniejsze grupy znaczeniowe: » realizować - w kontekście realizacyjnym » realizować - w kontekście realizacyjnym » realizować - w kontekście doprowadzania czegoś do skutku » realizować - w odniesieniu do zakładania, na przykład zespołu » realizować - jako określenie wcielania czegoś w życie2) organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli w odniesien…


Czytaj więcej

Opinia tadeusza boyażeleńskiego z 1927 r o radiofonii

Kiedy myślę o Boyu, z oddalenia (…) spostrzegam, że ten człowiek skupia w sobie zmagania i rozterki całej wychodzącej z zaborów inteligencji polskiej.Zanim powstała polska radiofonia.. Wydawnictwo Iskry - związane z Warszawą od 1923 r. a z tym miejscem od 1952 r. - pakuje manatki.. Rozpatrzenie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku" wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku" (druk senacki nr 139).Stanisław Feliks Przy…


Czytaj więcej

Strategie oceniania kształtującego

W jej ramach poznajemy strategię oceniania kształtującego, czyli strategię uczenia i uczenia się.Na strategię pedagogiczną oceniania kształtującego składają się: określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się, koniecznie zrozumiałych dla nich, atrakcyjnych i osiągalnych, określanie i wyjaśnianie uczniom oczekiwań, inaczej zwanych kryteriami sukcesu, (znany jest też termin „nacobezu" - od „na co będę zwracać .Przedstawiamy dwa podejścia do oceniania kształtującego.. Połączenie metod, technik…


Czytaj więcej

Napisz rozważanie do wybranej stacji drogi krzyżowej

Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Nie kocham Ciebie Boże.Miłość to krzyż, a krzyż to miłość.. Polecane rozważania.. Pilne!. Kto odrzuca krzyż - odrzuca miłość, odrzuca Mnie" (Ramón Cué Romano SJ, Mój Chrystus połamany).Kiedy współczesny świat krzyczy: „Nikt Cię tu nie chce!. Nie potrzebujemy .1 Rozważania do Drogi Krzyżowej Tu jest cierpienie.. Stacja XI - Pan Jezus przybity do krzyża.. Rozważania tego słuchaliśmy, patrząc na wielki krucyfiks, dzieło Jerzego Machaja, dom…


Czytaj więcej

Podział nieruchomości na podstawie art 95 ust 7

Wzory.. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić .1.. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego > podział nieruchomości może nastąpić w celu: > i tak dalej , oraz > 3a) działce budowlanej - należy przez to rozumieć > zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy > geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz > wyposażenie w urządzenia infras…


Czytaj więcej

Kiedy liczba jest podzielna przez 12

Liczba jest podzielna przez 18, gdy jest parzysta i dzieli się przez 9 (czyli suma jej cyfr dzieli się przez 9).. Nie jest podzielna przez 4, bo 26 nie jest podzielne przez 4.. Znalazłam w internecie to rozwiązanie, ale nie bardzo rozumiem.. Liczba naturalna jest podzielna przez 11 wtedy i tylko wtedy, gdy różnica sum jej cyfr stojących na miejscach parzystych i stojących na miejscach nieparzystych jest podzielna przez 11.. .Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą licz…


Czytaj więcej

Uchwała o działalności odpłatnej

Informacja o tym, że jest prowadzona działalność odpłatna i rodzaje tej działalności muszą być określone w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu).. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ramy, w których pobieranie opłat za usługi czy towary nie jest traktowane jako działalność gospodarcza.. Często przyjmuje się, że organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na podstawie statutu winny informację o działalności odpłatnej .UCHW…


Czytaj więcej

Zdania oznajmujące pytające rozkazujące konspekt

tklBiWwFRe_0000000VKONSPEKT DLA KLASY V.. Kupiliśmy bilety i czekaliśmy na rozpoczęcie projekcji.. OPRACOWAŁA: mgr Iwona Łapsa Sumara.. Nazwij wypowiedzenia ze względu na cel.. Zdania rozpoczynam zawsze wielką literą.. nie są rozkazujące ani w jednym sensie, ani w drugim.. Rozpoczęcie roku szkolnego pierwszego września.Zdania oznajmujące i rozkazujące.. Jeśli chodzi o interpunkcję, to zamykanie wykrzyknikiem zdania rozkazującego (w którymkolwiek sensie) nie jest konieczne.Angielski Odmiana To b…


Czytaj więcej

Podwodny świat króla ryb z jeziora śniardwy

Ale po kolei.. Wyglądała jak sum, jednak na głowie miała złotą koronę.. Jeśli chodzi o Jezioro Śniardwy typ, to jest to jezioro leszczowe.. Ruchliwi mieszkańcy podwodnego świata - ryby - są na świecie już prawie 500 milionów lat.. #DuxonExtremeFishingFarbami na kartce z bloku namaluj jak wyobrażasz sobie podwodny świat króla ryb z jeziora śniardwy !. Złowił ogromną ilość ryb, a każdą z nich sprzedał za srebrną monetę.. Od południowej strony jezioro Tuchlin jest połączone 3-metrową cieśniną z je…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt