Konspekt lekcji metodą problemowa

PRZEDMIOT: Przysposobienie czytelniczo - informacyjne PROWADZĄCY: Marzena Popek TEMAT LEKCJI: Z dziejów książki TYP LEKCJI: ćwiczeniowa, eksponująca, problemowa CELE LEKCJI: Ogólny: zapoznanie z dziejami książki od starożytności po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem zmian formy książki.. Cele pośrednie - określają etapowe osiągnięcia.Konspekt lekcji w klasie IV.. Metoda podająca - objaśnienie - uczniowie analizują pokaz slajdów 2.. Operacyjny: uczeń po lekcji:Metody: gry dydaktyczne, e…


Czytaj więcej

Koncert jankiela reakcje słuchaczy

Konfederacja Targowicka.. ), Mickiewicz naśladuje muzykę za pomocą środków językowych.. Plik w wersji PDF: result-skonwertowany.. Polonez Trzeciego Maja - radosne dźwięki, wywołujące pozytywne uczucia w sercach słuchaczy i przywołujące wspomnienie „lat szczęśliwych", kiedy to uchwalono Konstytucję 3 Maja.Koncert Jankiela w opisie Mickiewicza ma charakter patriotyczny i jest muzyczną ilustracją dziejów rozbiorowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Obejmuje okres 1791-1797, od uchwalenia Konstytuc…


Czytaj więcej

Akademia bezpiecznego puchatka cele

Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.. Klasa I w roku szkolnym 2017/2018 została zgłoszona do IX edycji programu - „Akademia Bezpiecznego Puchatka".. Każda ze szkół, która zadeklaruje udział w programie, otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów edukacyjnych - płytę CD zawierającą materiały dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, atrakcyjne .Ponad 300 000 uczniów klas I z blisko 8 000 szkół podstawowych z całej Polski bierze udział w VI…


Czytaj więcej

Akt administracyjny a akt normatywny

W aktach normatywnych można wyróżnić także części, które nie posiadają charakteru merytorycznego: tytuł, numeracja przepisów, oznaczenia struktury wewnętrznej aktu normatywnego .Akt normatywny - tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny.. Diagnoza i praktyka.. Decyzja administracyjna.. Akt administracyjny powinien zawierać: a) oznaczenie organu administracyjnego i stron, b) treść decyz…


Czytaj więcej

Kompozycja obrazu pierwsze kroki

Zapraszam do krótkiego poradnika bodypainting krok po kroku Bodypainting krok po kroku - Jakie farby powinienem .Jak napisać Opis OPIS Mówiliśmy wcześniej, że każda wypowiedź zawiera w sobie pewien zasób informacji.. W opisie obrazu ważne jest stosowanie odpowiedniego słownictwa.Omówienie treści dzieła, jego kompozycji (co znajduje się na pierwszym planie i kolejnych), nastroju, kolorystyki itp. Przypisanie znaczenia tym elementom; Interpretacja dzieła (omówienie symboliki, znaczenia, sposobu …


Czytaj więcej

Czego dokonał jan henryk dąbrowski

W okresie Sejmu Czteroletniego i wojny polsko-rosyjskiej wstąpił do wojska polskiego (1792).Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) - generał, twórca Legionów polskich we Włoszech.. Podzielona między Rosję, Prusy i Austrię Rzeczpospolita miała zniknąć z mapy Europy na 123 lata.. Ożenił się z Niemką, ale pochodzącej z rodziny mającej silne związki z Polską.. Jednak „w domu Dąbrowskich pod wpływem Lilii [żony - przyp.Jan Henryk Dąbrowski, generał dywizji i ozdobiony Orderem Wielkiego Orła Legii Honorowe…


Czytaj więcej

Jak opisać osobę używając związków frazeologicznych

Wyróżnia się trzy kategorie związków frazeologicznych: • wyrażenia (opierające się na rzeczowniku i niezawierające czasownika), np.: czarna owca, diabelski młyn, kłębek nerwów; • zwroty — podstawą jest czasownik, np.: mówić od rzeczy, łamać sobie głowę, wyprowadzić z równowagi;Frazeologizmy (związki frazeologiczne) to utarte w języku połączenia wyrazowe odtwarzane w całości.. (wygląd + charakter ) np: w różnych sytuacjach potrafię trzymać język za zębami .. Związek frazeologiczny zawiera co na…


Czytaj więcej

Figury geometryczne praca klasowa w 7 klasie

Przed Tobą 10 zadań, w których masz wybrać jedną prawidłową odpowiedź, oraz 4 zadania, w których należy wykonać odpowiednie obliczenia i rysunki .Zadanie 7.. PRACA KLASOWA I - liczby całkowite.. 2017-02-22 14:16:09 Czy ktoś ma sprawdzian Figury geometryczne klasa 1 matematyka z plusem 1 ?. 2 punkty 3IV FIGURY GEOMETRYCZNE • 4 KLASA • pliki użytkownika sir_matin przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • kl.IV 1.jpg, matematyka 4 figury geometryczne cwiczenia.pdfDzisiejsza praca klasowa sprawdza Two…


Czytaj więcej

Historie z życia wzięte o miłości

Czasami owa pierwsza miłość jest zarówno naszą ostatnią, lecz zdarza się, że jest tylko wprowadzeniem w dalsze życie i uczuciowe przygody.Darmowe opowiadania o miłości.. Małgosia wiodła wygodne życie u boku dobrze zarabiającego męża.. Przeczytaj!Historie z życia wzięte: Chcesz się dowiedzieć więcej o życiu innych?. Na początku ustaliły, że kryje miłość, więc zaczęła liczyć.. Czytaj dalej .. Dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje naprawdę?Smutne Historie.. Teen Fiction.. Ten, kto przeżył miło…


Czytaj więcej

Inspiracje filozoficzne pieśni o dobrej sławie

"Pieśń XIX" - "Pieśń o dobrej sławie" Człowiek, jako istota wyróżniona przez Stwórcę, ma obowiązek służyć dobru ogółu.. Obowiązkiem istoty ludzkiej jest więc służenie wspólnemu dobru, obrona kraju i wiary, dbałość o dobre obyczaje.. Pieśń XIX" z Księgi II ("O dobrej sławie") też możemy uznać, podobnie jak dwie wcześniejsze, jako odpowiedź na takie pytanie, jednak w trochę innym charakterze.. t. sinko, wrocŁaw 1948. przygotowanie tekstu: magdalena szkudlarek i piotr salewski opracowanie: marek a…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt