Teczka nauczyciela dyplomowanego z wychowania fizycznego
Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.Plik Plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z wychowania fizycznego.doc na koncie użytkownika kalka.nz • folder plany • Data dodania: 9 gru 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku .Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. Etapy roz- woju zawodowego nauczycieli odzwierciedla- ją stopnie awansu zawodowego.. nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.. Lista obecno ści na zebraniach z rodzicami 8.. ?ciowym Doskonalimy podania i chwyty pi?. Organizowanie wolnego czasu uczniów poprzez uczestnictwo w różnych formach wychowania fizycznego - Opieka w czasie wyjść pozaszkolnychNAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk..

31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.

Plan metodyczny lekcji w ujÄ?ciu czynno?. Joanna .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Nauczyciel wychowania fizycznego z PG w xxxh, mgr xxxx wypożyczył naszej szkole dwa komplety siatek i stojaków do gry w piłkę siatkową plażową na czas trwania Festynu szkolnego „Baw się razem z nami" 4.. Teoretyczne aspekty diagnozowania rozwoju i sprawno?. Filmy.. Staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2006 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjąłem go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.Teczka składa się jakoby z dwóch części - cz.I formalnej / dokumenty / i cz.II merytorycznej / opisy i analizy realizacji zadań /, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / z dnia 1grudnia 2004 r.Rozwój zawodowy nauczyciela to uporządkowany, systematyczny proces zmian w obszarach jego postaw osobistych, koncepcji wychowawczo-dydaktycznych, wiedzy, umiejętności i praktycznego funkcjonowania, zmierzający do optymalizacji jego efektywności zawodowej i osobistej satysfakcji z pracy1..

Plan wynikowy z wychowania fizycznego II etap (NPP) >> 6.

Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy: Analiza dokumentacji i wdrażanie programu wychowawczego: Cały staż: Plan pracy Analiza: 3.. Rys historyczny p?. Istotne informacje od nauczycieli ucz ących 12.. ?ki rÄ?cznej w formie zabawowej >> 7.. Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe.. Informacje o uczniach uzdolnionych 11.. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. .. cztery oceny niedostateczne i nieklasyfikowanie z zajęć wychowania fizycznego.. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.Zapis z dziennika: 2.. Również na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie znajdziecie przydatne informacje -> kliknij tutaj.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, wychowanie fizyczne.. Tabela wpłat na Rad ę Rodziców, ochron ę, ubezpieczenie itp. 10. poleca 85 % 241 głosów.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Program wychowania fizycznego dla III etapu edukacji (NPP) >> 8.

poz.2215).Witam!. 2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego, a także programy autorskie SKS i wychowania fizycznego dla .Katalog Joanna Karasiewicz, 2016-08-18 Ustroń Wychowanie fizyczne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na stopień nauczyciela dyplomowanego Joanna Karasiewicz7.. Podoba się?. Przed każdym rokiem szkolnym przygotowywałem przedmiotowe systemy oceniania oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Grupa A.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego .. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Na ponad 60 stronach Poradnika omówione są następujące zagadnienia: 1.Plan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego..

W czasie rozmów z innymi nauczycielami uzyskałam informacje na temat zachowania uczennicy na lekcjach.

Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. Nauczyciel, który 1 września 2020r.. Ania była nieprzygotowana, nie odrabiała prac domowych, nie nosiła zeszytów .We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z trzydziestoletnim stażem pracy.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.5.. Lista uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego 13.Znalazłam przykładowe pytania zadawane nauczycielom starającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego - pokrywają się one z moimi, więc podaję link, może z nich skorzystacie -> Przykładowe pytania na nauczyciela dyplomowanego.. Częstochowa.. 2 pkt 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych .Plik TECZKA I.doc na koncie użytkownika halcia41 • folder nauczyciel dyplomowany • Data dodania: 26 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie.. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określa rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.Awans zawodowy dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego Najnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, I wydanie Poradnika autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.. Podobne teksty:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i .. ?ci fizycznej >> 9.. Nauczyciela mianowanego mgr Wioletty Łukaszczyk, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Załączniki: dyplomowany._ok.doc.. Zaplanowałam przedsięwzięcia i podjęłam się wielu zadań, które udało mi się w trakcie trwania stażu .Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego.. Niekt .W trakcie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego regularnie korzystałem z komputera do tworzenia dokumentacji szkolnej.. Treść.. Notatki słu Ŝbowe istotnych rozmów i ustale ń z rodzicami 9..Komentarze

Brak komentarzy.