Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową 2020
W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 16/736-58-72 w godzinach jej działania .Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest: • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową; • pisemna zgoda pacjenta (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).. OPIEKA PIELĘGNIARSKA.. KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA/OBJĘTEGO PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ1) w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego, 2) na koniec każdego miesiąca - pielęgniarka opieki długoterminowej domowej, o której mowa w ust.. PRACA.. Dostępne są druki „Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową" oraz „Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową".Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub - jeśli pacjent przebywa w szpitalu - lekarz ze szpitala).. NAPISZ DO NAS.. Pliki do pobrania skierowanie_do_objecia_p_o_d.pdf Pielęgniarska kwalifikacja do objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową - wypełnia pielęgniarka środowiskowa ..

Skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminowa Domową .

Opieka paliatywna i hospicyjnaSkierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Chcę otrzymywać informacje drogą elektroniczną i telefoniczną o dodatkowych promocjach, rabatach dotyczących produktów własnych WIP i partnerów WIP.18 października 2020 @ 12:45 Na naszej stronie mogą Państwo pobrać wzory druków do wydrukowania i wypełnienia w domu.. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych.Do pielęgniarskiej opieki długoteminowej mogą być zakwalifkowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.. Do objęcia opieką potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego wydane przez lekarza mającego umowę z NFZ z podaniem rozpoznania oraz ICD-10 spośród następujących: .. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie .Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (w ramach umowy z NFZ) Wyciąg z dowodu osobistego Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego Lista .Dokumenty niezbędne do objęcia opieką to skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (skala Barthel).kwalifikacji pielęgniarskiej do objęcia tego typu opieką..

Skierowanie do opieki ...Kogo może objąć opieką hospicjum domowe?

Dokumenty składasz w ośrodkach świadczących pielęgniarską opiekę domową (centra medyczne, centra opieki domowej, centra pielęgnacji Caritas, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Gminne Ośrodki Zdrowia) lub do gabinetów pielęgniarek domowych.. SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ.. Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego.Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Dokumenty do pobrania: - Skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową - Karta Oceny Świadczeniobiorcy Wizyta pielęgniarki opieki długoterminowej Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną lubSkierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową załącznik nr 7 do zarządzenia nr 69/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowejPielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych..

Wyrażona na piśmie zgoda Pacjenta do objęcia opieką domową.

Jeśli stan chorego będzie wymagał zachowania ciągłości udzielania świadczeń pielęgniarskich również po godz. 18.00 lub w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy - wówczas Pacjent uzyska pomoc w ramach tzw .podstawą do objęcia opieką chorego wentylowanego mechanicznie w warunkach domowych jest skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym.. Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę.na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.. Hospicjum domowe dla dzieci; Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.BetaMed S.A. - Dokumenty dla Pacjenta - Lekarz POZ, Medycyna Pracy, ZOL, Wentylacja Mechaniczna, Opieka Domowa - Centrum Medyczne Chorzów.. ZGŁOSZENIE PACJENTA.. Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 - 40 pkt.Długoterminowa opieka domowa.. KIM JESTEŚMY.. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy: w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub .Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 listopada 2014 r. 1 Oznaczenie świadczeniodawcy SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄKarta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt