Napisz 10 wzorów soli i ich nazwy
Rozwiązanie - Oblicz procentową zawartość metali w solach.. 79% Substancje chemiczne; 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka; 84% Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy, alkohole i estryRozpuszczalność soli w wodzie.. Jeżeli dany pierwiastek tworzy kilka tlenków, w których przyjmuje różne stopnie utlenienia, to obok nazwy pierwiastka w nawiasie okrągłym zapisujemy jego stopień utlenienia.Nazwy i wzory alkanów posiadających w swojej cząsteczce od 1 do 10 atomów węgla przedstawia tabela.. Dysocjacja soli .. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .. 499Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przykłady:1.Przyporządkuj nazwy soli oznaczone liczbami do ich wzorów oznaczonych literami 1.azotan(V)sodu 2.siarczan(VI) wapnia 3.chlorek srebra(I) 4.węglan sodu a)AgCI b)Na2CO3 c)NaNO3 d)CaSO4 e)CaCO3 2.Napisz wzory soli o podanych nazwach a)bromek wapnia b)chlorek niklu(III) c)azotan(V)żelaza(II) d)siarczan(IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan(V .Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.. Dla Na -> +I, Mg -> +II, Al -> +III.. Pierwsze trzy tlenki pochodzą od metali, które mają stałą wartościowość.. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce: 2009-02-01 15:48:20; Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!.

Tworzenie wzorów soli na podstawie ich nazwy .

Jaki był skład procentowy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 4 rozwiązania: autor: natalia001 14.4.2010 (19:33) Napisz wzory nastepujacych soli: Przedmiot: Chemia .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy soli i wzory soli.. Jakie kwasy tworzy chlor oraz jak wyglądają reakcje ich otrzymywania.Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki przedstawiono za pomocą modeli.. Pierwiastkiem takim jest na ogół niemetal, na przykład siarka, fosfor bądź azot.Nazwy soli .. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. nazwy i wzory podstawowych kwasów i wodorotlenków.. Tworzenie wzorów kompleksów na podstawie ich nazwy .. - zobojętnianie .. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Mydła znane są od starożytności i służą od tego czasu jako środki myjące i piorące.. Dysocjacja i właściwości kompleksów, jony kompleksowe .. Dla każdego z podanych kwasów napisz wzór jego reszty kwasowej : kwas fosforowy (V) kwas azotowy (III)Nazewnictwo soli kwasów tlenowych Sole metali Pierwsza część nazwy soli pochodzi od nazwy kwasu i kończy się na -an np.: sól kwasu siarkowego (VI) to siarczan (VI), sól kwasu azotowego (V) to azotan (V)..

Rozwiązanie - Napisz nazwy soli.

Najstarsze znane dowody na stosowanie mydła pochodzą z roku ok. 2800 p.n.e. z .Kwasy tlenowe to kwasy, które jak sama nazwa wskazuje zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach wzory w załączniku daje jak najwięcej punktów Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wzory i nazwy soli; Wzory i nazwy soli, test z chemii Jak są zbudowane sole i jak się nazywająMydła - sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12-20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy).Są związkami powierzchniowo czynnymi - zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy faz.. Jeśli metal posiada tylko jedną wartościowość to jej nie podajemy.alegorii, symboli itd.. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.. Ich wzór ogólny to: M m n R n m. gdzie n, m oznaczają wartościowości odpowiednio M i R. Nazewnictwo.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową.Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy.. Rozwiązanie - Napisz nazwy soli.. Sole kwasow tlenowych i beztlenowych 4. nazwy i wzory soli 3. pierwiastekzdwochpl..

Tworzenie wzorów kompleksów na podstawie ich nazwy .

73% Kwasy, zasady, wodorotlenki i sole - charakterystyka ogólna.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. aktywuj konto premium przykładowe nagranie1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Chemia.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl 2 Na + Cl2 ----> 2 Na+ + 2 Cl-w sposób skrócony nie da się b) Pb + Cl2 ----> PbCl2 (osad) - w przypadku osadu należy napisać strzałkę skierowaną w dół w sposób jonowy nie da się, gdyż osad nie ulega dysocjuje w roztworze .Wzory i nazwy najważniejszych kwasów trzeba znać na pamięć.. Napisz na jakich stopniach utlenienia może występować chlor w związkach.. Dysocjacja i właściwości kompleksów, jony kompleksowe .. Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: krzysio-baran 11.4.2010 (19:38) Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli.. Pomocy!. Oprócz atomu tlenu w reszcie kwasowej znajduje się jeszcze atom pierwiastka kwasotwórczego.. Nazwy soli przyjmują końcówkę:-ek w wypadku soli pochodzących od kwasów beztlenowych-an, kiedy do czynienia jest z solą kwasu tlenowego.. Nazwy tlenków tworzy się, dodając do słowa tlenek nazwę pierwiastka, np. tlenek sodu..

Cel: ustalenie nazwy tlenków: 2.

Liczba atomów węgla Wzór sumaryczny alkanu Nazwa alkanu Wzór strukturalny alkanu 1 CH 4: metan 2 C 2 H 6: etan 3 C 3 H 8: propan 4 C 4 H 10: butan 5 C 5 H 12: pentan 6 C 6 H 14: .. Wzór ogólny soli: MmRn (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt 5 Kwi 200Rozwiązanie - Napisz 6 wzorów sumarycznych i nazw soli, w których skład wchodzą pierwiastki tylko drugiego okresu układu okresowego.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Przynajmniej te: KWASY TLENOWE (każdy ma „O", czyli tlen we wzorze…):Sole są związkami chemicznymi złożonymi z reszty (reszt) kwasowej R i atomu (atomów) M lub grupy NH 4.. Ilość atomów tlenu zawiera się w przedziale 1-6.. Na jutro .75% Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci.. Pocieszenie: wzorów i nazw SOLI nie trzeba się będzie uczyć na pamięć.. NIE DA SIĘ ICH WYWNIOSKOWAĆ.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i .Nazwy soli pochodzą od nazw anionów reszt kwasowych i kationów metalu z podaniem jego wartościowości (o ile metal przyjmuje więcej, niż jedną wartościowość!).. :)Ten artykuł od 2014-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji.. Powtórzyć procedurę opisaną w pkt 2.. Dysocjacja soli .. Tylko trzeba umieć kwasy.. Albo można sobie zrobić ściągę.. Podzielmy je sobie na dwie grupy.. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe.Tworzenie wzorów soli na podstawie ich nazwy .. NaF - fluorek sodu.. Obrazuje ono przebieg przemiany zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym,zaznaczyć, że materiał źródłowy może przybierać różne formy, np. tekstu chemicznego, wzoru chemicznego, równania reakcji, rysunku, schematu, wykresu, zestawienia danych fizykochemicznych.Wzory i nazwy soli.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt