Polska i europa u schyłku średniowiecza test
Wojny z Zakonem Krzyżackim : Wojny z Zakonem Krzyżackim - notatka ; Temat 7.. Wyłącz lub odinstaluj je (np. Adblock lub inne) Dzięki reklamom wszystkie materialy są dostępne bezpłatnie .. Życie codzienne u schyłku średniowiecza .1.Średniowiecze- to epoka w historii Europy miedzy V a XV stuleciem.. .Temat 4.. Seria: Historia (gimnazjum / historia) Poziom: Klasa 2 / Polska u schyłku średniowiecza: Tagi: sprawdziany: Dostęp dla zalogowanych.. Czytaj uważnie tekst i zadania.U schyłku średniowiecza.. W Polsce prawie o połowę krócej, bo 5 wieków, ale 500 lat to i tak liczba imponująca.. Okres późnego średniowiecza w Polsce.. Schyłek średniowiecza.. Kupcy się szybko bogacili.. Rządy Władysława Warneńczyka 3.. Podanie jednej właściwej przyczyny kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie - 1 p. III.. weś daj sprawdzian z odpowiedziami śladami przeszłości 3 europa i polska w czasach oświecenia prosze szybko jak da rade.Część 1.. 1. znam lata wydarzeń: 1374 r. - nadanie przywileju w Koszycach, 1385 r. - unia polsko-litewska w Krewie, 1401 r. - unia w Wilnie, 1413 r. - unia w Horodle 2. znam dokonania postaci: Mendoga, Ludwika Andegaweńskiego, Giedymina, Jadwigi, WładysławaIII - U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA.. Miejsce Polski w średniowiecznej Europie 7.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Test U schyłku średniowiecza, Rozdział III U schyłku średniowiecza podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa II..

Kościół u schyłku średniowiecza 8.

liczba pobrań: 2082. zaktualizowany: 01 lipca 2015. .. Rycerstwo katolickiej Europy podejmowało wyprawy zbrojne przeciw niewiernym.. Europa Środkowa i Wschodnia w XV w. Monarchia polska w XIV i XV wieku 3. .. U schyłku średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ .Test wiedzy o średniowieczu!. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu - 1 p.. Rząd I Imię i nazwisko .. Kryzys schyłku średniowiecza : Kryzys schyłku średniowiecza - notatka; Temat 5.. Podanie dwóch właściwych przyczyn kryzysu gospodarczo-społecznego w Europie - 2 p.. Masz włączone blokowanie reklam!. Kultura późnego średniowiecza w Polsce str. 120 - 126.. 10.Test: schyłek średniowiecza Test: U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA Unia Polski z Litwą, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Europa Zachodnia w XIV i XV wieku, nowe potęgi w Europie Wschodniej, wojna trzynastoletnia, kultura późnego średniowiecza w PolsceLista artykułów w kategorii Polska i Europa u schyłku średniowiecza; Tytuł; 1.. Średniowiecze.. Chronologia wydarzeń 3.. Indeks nazw 3.. W średniowieczu działały w Europie tylko dwie uczelnie wyższe.. Nie wiem jak poradziłabym sobie z całym tym materiałem z historii, gdyby nie te testy i odpowiedzi..

[ ] ... U schyłku średniowiecza.

Sołtys na przykład oprócz swojego gospodarstwa, oddawał w dzierżawę dodatkową część ziemi.. władzę w Polsce przejmie przedstawiciel dynastii panującej na Węgrzech jeśli polski król nie pozostawi po sobie męskiego potomka, .EUROPA I POLSKA W XVII WIEKU I PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII WIEKU - zagadnienia 409 wyświetleń ,5 stronSprawdzian po dziale V. Europa rozkwitu i schyłku średniowiecza na Uczę.pl.. [ ] .. U schyłku średniowiecza.. Starożytność.. Polski b. Chorwacji c. Francji d.Za początek epoki przyjmuje się chrzest Polski w 966 roku, datą kończącą epokę jest pojawienie się pierwszego druku w 1474 roku.. Rozpocznij quiz .. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.. Wojny z zakonem krzyżackim 3.. Wojna trzynastoletnia 4.. Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.KLASA 2 U schyłku średniowiecza str.3 D. w latach 1416-1420 w Konstancji Pytanie 11/31 W średniowieczu w Europie wybuchła epidemia dżumy.. Europa i Polska w okresie panowania Jagiellonów 1.. Rozdział III U schyłku średniowiecza U schyłku .. Wielka wojna z zakonem krzyżackim str. 94 - 101.. Monarchia polska w XIV-XV wieku:U schyłku średniowiecza pomyślnie rozwijały się miasta.. Za jej datę początkowo uznaje się upadek starożytnego Rzymu(476).. Powstanie mieszczan paryskich pod wodzą Etienne Marcela 5.. Początki rządów Jagiellonów : Początki rządów Jagiellonów - notatka ; Temat 6..

Kryzys schyłku średniowiecza 3.

Schyłek średniowiecza.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!II.. W średniowieczu działały w Europie tylko dwie uczelnie wyższe.. Zmierzch cesarstwa zachodniego rzymskiego otwiera więc epokę średniowiecza, a koniec epoki są podawane trzy daty: upadek Konstantynopola(1453), druk Gutenberga(1440), odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba(1492).VI.. Europa Środkowa i Wschodnia w XV w. : Temat 8.. Cesarstwo i Papiestwo : ; Cesarstwo i papiestwo - notatka3.. Jeszcze raz wielkie dzięki!. U niektórych byli nawet zadłużeni monarchowie czy książęta.. Narodziny państwa polsko-litewskiego 2.. Temat 1.. Ekspansja Turków w Europie.. Wskaż odpowiedź, która przekazuje NIEPRAWDZIWĄ informację na temat tej choroby lub jej epidemii.. Dzięki sprowadzeniu osadników z Europy Zachodniej na ziemiach polskich wzrosła liczba ludności i gęstość zaludnienia.. • wybitni polscy uczeni średniowiecza i ich .Ten król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem jak drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody.. W tych latach nastąpił rozwój gospodarki miejskiej.Ten król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem jak drugi Salomon wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody..

Kultura średniowiecza 6.

W krajach zachodniej Europy zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym.. Najsłynniejszą był pierwszy ogólnoeuropejski ruch, którego skutki zakorzeniły się do dziś.. ROZDZIAŁ V. EUROPA I POLSKA W XI - XIV WIEKU .. Rozkwitało rzemiosło i handel, a także gospodarka pieniężna.. 2.Testy znajdują się Tutaj .. Koloniści zagospodarowywali nieużytkowane dotychczas grunty oraz płacili daniny, które wpływały na zamożność polskich władców.. Przyczyniło się do tego wiele zdarzeń, m.in. epidemia dżumy nazywana czarną śmiercią, która przeszła przez Europę w połowie XIVw.U schyłku średniowiecza , Klasa 2 , Śladami przeszłości , Historia , Gimnazjum , Zasoby , dlanauczyciela.plSprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi, prace domowe, wypracowania, lektury, strona główna; kategorie; zaloguj się; zarejestruj się × Uwaga.. Fragment umowy w Krewie z 14 VIII 1385 r. 4.. UNIA POLSKI Z LITWĄ .. • ekspansja imperium osmańskiego w Europie .. Wit Stwosz, "złota jesień średniowiecza", neogotyk w Drezdenku • rozkwit kultury polskiej w XIV i XV w. Jagiellonowie na tronie polskim 3.. Przywilej koszycki 1.. "W kręgu władców polskich" - test sprawdzający dla klasy V Dorota Kołtko "Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku" - test dla klasy VI Renata Patyk „Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej" - dla klas I gimnazjum.. Europa Zachodnia w XIV i XV wieku str. 102 .. TEST Kultura późnego średniowiecza w Polsce STRESZCZENIE.. Powstały republiki miejskie: Wenecja i Genua.. Test podsumowujący rozdział III.. Fakt, iż średniowiecze to epoka strasznie długa, w Europie trwało w sumie 10 wieków, to niemal 1100 lat!. TEST Europa Zachodnia w XIV i XV wieku STRESZCZENIE.. W średniowieczu chłop (zaznacz prawdziwą odpowiedź): a. był wasalem b. był poddanym c. był seniorem d. miał immunitet V.. Czytaj uważnie tekst i zadania.U schyłku średniowiecza doszło zresztą do wyraźnego zróżnicowania się sytuacji materialnej chłopów.. Klucz do testu b U schyłku średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer .Test sprawdzający z historii - Europa średniowieczna.. Paweł .. Subskrybuj posty.. Gian Francesco Poggio Bracciolini, O władzy papieża i soboru 4.. A. objawy dżumy to ciemne plamy na skórze i powiększenie węzłów chłonnych"Europa u schyłku średniowiecza" XVw jest zaliczany jako koniec epoki średniowiecza.. Piotr Ernst „Rzeczpospolita u schyłku średniowiecza" - sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów.. Pojawiła się grupa bogatych chłopów.. Kultura polska w średniowieczu 3.. Przetestuj swoją wiedzę!. 1.Sprawdzian "Polska u schyłku średniowiecza" - grupa A i B. 1 MB..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt