Usuwanie folii rolniczych gmina

usuwanie folii rolniczych gmina.pdf

Aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału .Rozeznanie rynku ("Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Nurzec-Stacja") Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo-garażowym przy ul. Żerczyckiej 33 w Nurcu-Stacji.. Co istotne, samorządy już mogą odbierać od rolników zużytą folię rolniczą, siatki, sznurki, opakowania czy Big Bagi, gdyż okres .Zgodnie z założeniem programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" każda gmina do 20 grudnia 2019 r. mogła złożyć wniosek i starać się o dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z transportem (od punktu zbiorczego, wyznaczonego przez gminę do siedziby firmy utylizującej) i utylizacją folii.Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Baranów dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 43 395,00 zł na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".Zgodnie z założeniem programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" każda gmina do 20 grudnia 2019 r. mogła złożyć wniosek i starać się o dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z transportem i utylizacją folii.Wychodząc naprzeciw problemom opisanym powyżej, Gmina Mogilno planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej".Informacja - odbiór folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - wytyczne..

Usuwanie folii rolniczej.

Wójt Gminy Zawady informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".Wójt Gminy Żukowice informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Dzięki wsparciu Gmina Żukowice otrzyma 25.000,00 zł dotacji na przedsięwzięcie pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".Gmina Izbicko.. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie at.. Cel programu ; Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.W ramach programu usuwania folii z gospodarstw rolnych NFOŚiGW przyzna dotacje dla gmin w wysokości do 500 złotych do tony odebranych odpadów tworzyw sztucznych.Wsparcie będzie udzielone w postaci refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych.. Kwota dofinansowania wynosi: 150 500,00 złUSUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ..

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - pilotaż.

Gmina Kamienica Polska wyraziła zainteresowanie przedmiotowym programem.. Umowę w tej sprawie podpisał Sekretarz gminy Rzekuń Krzysztof Żebrowski.Gmina Radziłów zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".. Strona Główna; .. Czytaj artykuł (lektor)Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Zadanie będzie obejmować odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag (z miejsca .Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 3 grudzień 2019 Aktualności Leave a comment 1862 Wejścia Leave review Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z .Gmina Parysów..

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Izbicko.

Tryb udzielenia zamówienia: Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 .Szanowni Rolnicy !. Urząd Gminy Strzyżewice informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) na placu targowym w Strzyżewicach w godzinach podanych w poniższej tabeli odbędzie się odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.Wójt Gminy Maków uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Informuję, że Gmina Bedlno planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.. Menu główne.. Na przeprowadzenie inicjatywy samorząd otrzymał dofinansowanie w formie dotacji.. Informacja.. Gmina Parysów Oficjalny serwis internetowy gminy.. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Warnice, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Warnice, transport .Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W ubiegłą środę w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, w siedzibie resortu, p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka podpisał umowy o dofinansowanie w formie dotacji z siedmioma gminami uczestniczącymi w pilotażowym programie priorytetowym NFOŚiGW Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z .DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ..

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Chrząstowice.

NFOŚiGW nie jest w stanie wskazać dnia, w którym krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie zostanie wyczerpany.Bargłów Kościelny, 22 październik 2019 r. Właściciele gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.. Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że nasza Gmina rozważa przystąpienie do naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony .„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", Gmina Hrubieszów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia.. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" bowiem to Gmina jest podmiotem udzielającym pomocy i to Gmina sprawozdaje pomoc do SRPP.. 129.. Opis przedmiotu zamówienia w celu rozeznania rynku: 1.. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).. Gmina Starcza wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem.. Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie.. )Gmina Załuski w 2020 r. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu priorytetowego 2.8. pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Wójt Gminy Wieliczki, informuje, że Gmina Wieliczki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczychWójt Gminy Starcza uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"..Komentarze

Brak komentarzy.