Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania do jego zadań
C. zaspokojenie potrzeb ekonomicznych instytucji wspierającej osoby chore.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe uzupełnienie luk w zdaniach.. Opracowanie powinno zawierać krótką biografię (ale nie typu encyklopedycznego, czyli najważniejsze fakty składające się na postać, działalność .Zaznacz właściwe dokończenie każdego zdania.. W pewnej cząsteczce DNA cytozyna stanowi 30% jej zasad.Przeanalizuj tabelę i przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. prokuratora.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nie zgodziła się z tą decyzją i odwołała się od wyroku.3) W tekście nie występują zdania pojedyncze ani równoważniki zdań.. Po II wojnie światowej do Polski przyłączono ziemie odebrane ZSRR.. Na przykład, jeśli wybierzesz odpowiedź B3, w której B oznacza dokończenie zdania, a 3 - jego uzasadnienie, zamaluj kratkę z wybraną literą i cyfrą: 7.8.. • Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenia zdania.. B. proponowano nietypowe rozrywki.. Zadanie 9.. 🎓 10 Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy.. Przez wieki jego mieszkańcy stworzyli bogatą kulturę obejmującą budownictwo, obyczaje, rękodzieło, gwarę, tańce i śpiewy oraz stroje.Przeczytaj poniższe wypowiedzenie i uzupełnij odpowiedź..

Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

B. pojeździć na rowerze.. Stwierdzenie dotyczy obowiązków A. sędziego.. B. świadka.. Po udziale w szkolnej olimpiadzie matematycznej, w trosce o zdrowie Kamil powinien A. pograć na komputerze.. (0-2) Przeczytaj tekst w ramce i uzupełnij zdanie.. 1.Po zdobyciu pełni włądzy w Niemczech Adolf Hitler nadałsobie tytuł: a) cara b) konsula c) pierwszego sekretarza d) Fuhrera 2.. Opis grzybobrania świadczy o tym, że w Soplicowie A. kultywowano staropolskie zwyczaje.. W 1945 roku Polska utraciła największe obszary położone na zachodzie państwa.. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. • Większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki.. D. ceniono czas spędzany w ciszy.. Adam K. został skazany w procesie karnym, który odbył się w sądzie okręgowym.. B. propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.. Dokument zapewniał przedstawicielom stanu szlacheckiego tolerancję wyznaniową.. B. ławnika.. Korzyści wynikające z przynależności do organizacji • Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy.. C. zachwycano się francuską modą.. Zasiłek celowy może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztówPrzeanalizuj ilustrację i zaznacz poprawne dokończenie zdania..

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Grupa B Do jego zadań należy rozpoznawanie spraw wniesionych do sądu i wydawanie wyroków w imieniu państwa.. O podmiocie lirycznym można powiedzieć, że A. mało wie o świecie.. W 1573 roku uchwalono w Rzeczypospolitej Obojga Narodów akt konfederacji warszawskiej.. Kurpie to region w północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnio10Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Zadanie 10.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wiele osób chwaliło się wyjazdami.. Pokazane na ilustracji chromosomy zostały wyizolowane z A. żeńskiej komórki somatycznej.. Janina W. została skazana w procesie karnym, który odbył się w sądzie rejonowym.. (0-1) Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Przeczytaj tekst i podkreśl właściwe dokończenia zdań.. 4) W tekście można zauważyć dążenie do precyzji i ścisłości informacji.. Bunt kolonistów przeciwko rządom Wielkiej Brytanii doprowadził do powstania Stanów Zjednoczonych, ale nie rozwiązał problemu niewolnictwa.. B. chce opuścić dom.. W przeciwieństwie do uprzemysłowionej Północy w rolniczych stanach południowych na wielkich plantacjach wykorzystywano pracę niewolników.Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz właściwe dokończenie zdania..

D. sędziego.Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Porównaj jego poglądy z poglądami wybranego ugrupowania politycznego w jego kraju (do którego ten polityk nie należy).. Prosimy o pomoc w odszukaniu zaginionego pieska z zakręconym ogonkiem, do którego bardzo przywiązana jest starsza pani.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. męskiej komórki somatycznej.. Gazy szlachetne to pierwiastki chemiczne znajdujące się w 18. grupie układu okresowego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Do jego zadań należy ściganie przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu.. Stwierdzenie dotyczy obowiązków A. prokuratora.. Do jego zadań należy rozpoznawanie spraw wniesionych do sądu i wydawanie wyroków w imieniu państwa.. Rozwiązania zadań 1, 3a, 5, 6, 8, 10-13 i 16-19 zaznacz na karcie odpowiedzi.. Zadanie 8.. I wtedy zadzwonił .6.. P F Zadanie 8.. A teraz jeszcze ta praca domowa!. C. przeczytać książkę.. Gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie, ponieważ ich atomy A. mają 18 elektronów na ostatniej powłoce.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..

(0-1) Przeczytaj tekst i zaznacz poprawną odpowiedź.

Rozmawialiśmy na lekcji o tym, co robiliśmy przez dwa miesiące wakacji.. Największy pogrom ludności żydowskiej w III Rzeszy przeszedł do historii jako: a) "noc kryształowa" b) "noc listopadowa" c) "noc długich noży" d) "noc .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nie zgodził się z tą decyzją i odwołał się od wyroku.Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Protestanci mogli czuć się w Polsce bezpiecznie, w przeciwieństwie do wielu innych państw europejskich,Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 🎓 Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe informacje.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. komórki jajowej.. Zasiłek celowy może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału .10Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Celem zaprezentowanej kampanii jest A. promocja jednej z grup obecnych na polskiej scenie muzycznej.. Mam narysować, jak spędziłem wakacje, ale nic nie przychodzi mi do głowy.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania oraz właściwe uzasadnienie.. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Grupa A Do jego zadań należy ściganie przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu.. Nigdzie daleko nie wyjeżdżałem!. B. dążą do konfiguracji oktetu elektronowego.Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.. W arkuszu znajdują się różne typy zadań.. Zaznacz A albo B oraz C albo D.Przeczytaj tekst, przyjrzyj się fotografiom i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. jest ciekawy świata.. Nazwa ptakaDługość ciała (cm)Rozpiętość skrzydeł (cm) Miejsce budowy gniazd 1. wróbel do 16 do 22 zakamarki budynków, czasami drzewa 2. mazurek do 15 do 22 dziuple, czasami budki lęgowe 3. zięba do 16 do 26 drzewaPrzeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wyjaśnij znaczenie użytego w tekście frazeologizmu stawić czoła.. (0-1) Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. marzy o samotności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt