Rozkład materiału technik elektryk
Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Rozkład materiału nauczania do podręcznika "Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych" - kwalifikacja E.24.1, zawód technik elektryk.. Modyfikowanie struktury tabeli.. INFoRMACJA, BEZPIECZEŃSTWo, TECHNoLoGIA Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym 1.. Zajęcia wprowadzające do IV zestawu ćwiczeń.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Rozkład materiału z podstaw elektrotechniki i elektronik klasa 2 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - elektryk Rozkład materiału z podstaw elektrotechniki i elektroniki klasa 2 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter mechatronik Rozkład materiału z urządzeń elektrycznych i elektronicznych klasa 2 - technik mechatronikGdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż .Kształcenie w zawodzie elektryk może odbywać się w Branżowej Szkole I stopnia i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.. Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Elektrotechnika i elektronika ..

poz. 991) ...technik elektryk.

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.. Rodzaje maszyn elektrycznych.. Zachowanie zasad bezpieczeń-stwa w życiu codziennymRozkład materiału z przedmiotu „Pracownia elektryczna i elektroniczna" dla klasy 2be (zawód - elektromechanik) na podstawie programu nauczania: 724 .. Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem zajęć w laboratorium, przepisy bhp i p.. (3 godz.) 28.. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną .Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg.. W pracowni technicznejRozkład materiału z przedmiotu „Pracownia elektryczna i elektroniczna" dla klasy 3Te (zawód - technik elektryk) na podstawie programu nauczania: 2106 / T-5, T-3, SP / MEN /1997.07.16 .. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Rozkład materiału nauczania do podręcznika "Konserwacja instalacji elektrycznych" - kwalifikacja E.8.2, zawód technik elektryk, elektrykRozkład materiału nauczania do podręcznika "Konserwacja instalacji elektrycznych" - kwalifikacja E.8.2, zawód technik elektryk, elektryk..

Rozkład materiału nauczania.

BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1.. Nowa Era Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Temat Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: Odniesienia do podstawy programowej 1.. Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem zajęć w laboratorium, przepisy bhp iZawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.). Montaż,Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w sierpniu 2019 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.05.. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j.. x 4 godz. = 152 godz. 05.12 Nauczyciel: mgr in Ŝ. Renata Osiczko 3 godz./tydz.. Pobierz materiały:Elektryk - Zespół Szkół im.. Istnieje możliwość dalszego kształcenia w zawodzie technik elektryk w Branżowej Szkole II stopnia.. Zajęcia sprawdzające stopień opanowania materiału z III zestawu ćwiczeń.. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego.Jak to działa?. przedmiot: zajęcia praktyczne zawód: technik mechanik specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych .Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej..

11.Rozkład materiału nauczania.

Korespondencja seryjna.. /2/ w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par.. Tryb wielokolumnowy.. m.in.Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie: w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. .Rozkład materiału z przedmiotu „Pracownia elektryczna i elektroniczna" dla klasy 4Te (zawód - technik elektryk) na podstawie programu nauczania: 2106 / T-5, T-3, SP / MEN /1997.07.16 .. poż., ochrona przeciwporażeniowa.. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.. Nagłówki, stopki i spisy.. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK Z INNYMI ZAWODAMI Wspólne kwalifikacje z zawodem TECHNIK MECHATRONIK mają zawody kształcone na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia: Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Efekty wspólne EE.02.Zmiany w Polityce Prywatności Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w .Rozkład materiału nauczania przedmiot: zajęcia praktyczne zawód: technik mechanik specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Pobierz (doc, 129,5 KB) Podgląd treści..

Szczegółowy rozkład materiału: I.

(3 godz.) 27.. 4 ust.. K2 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.). Wiadomości wstępne: 1.. Rozkład materiału nauczania.. Zapoznanie z programem nauczania.. Podstawowe techniki rysowania tabel.. Rozkład materiału dla technikum - kl.1 (poziom podstawowy) Rozkład materiału dla technikum - kl. 2-4 (poziom podstawowy)ROZKŁAD MATERIAŁU.. - seria do nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej, dostosowana do nowej podstawy programowej.. W ciekawy i przystępny sposób wprowadza uczniów w świat techniki.inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.. 4.Rozkład materiału z techniki dla klasy IV do programu nauczania „Jak to działa?. Rozkład materiału nauczania z podstaw elektrotechniki i elektroniki Technikum elektryczne - technik elektryk klasa 1 Rozkład materiału nauczania z podstaw elektrotechniki i elektroniki Technikum elektryczne - technik elektryk klasa 2Rozkład materiału nauczania do podręcznika "Eksploatacja instalacji elektrycznych" - kwalifikacja E.24.2, zawód technik elektrykRozkład materiału nauczania do podręcznika "Eksploatacja instalacji elektrycznych" - kwalifikacja E.24.2, zawód technik elektryk.. Edytor równań matematycznych.. *38 tygodni=114 godzin Nr lekcji Temat lekcji Obwody pr ądu sinusoidalnie zmiennego (7h)Rozkład materiału nauczania z podstaw elektrotechniki i elektroniki Technikum elektryczne - technik elektryk klasa 2 Rozkład materiału nauczania z podstaw elektrotechniki i elektroniki Technikum elektryczne - technik elektronik klasa 2 Materiał nauczania z przedmiotu aparaty i urządzenia elektryczneElektryk, Technik elektryk Lekcja poświęcona zapoznaniu ze sposobem pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zasilanej z sieci o układzie TN-C.. Technika na co dzień Nr Temat Pojęcia, zagadnienia Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej / wymagania ogólne i szczegółowe Moduł I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt