Zdania oznajmujące pytające rozkazujące konspekt
tklBiWwFRe_0000000VKONSPEKT DLA KLASY V.. Kupiliśmy bilety i czekaliśmy na rozpoczęcie projekcji.. OPRACOWAŁA: mgr Iwona Łapsa Sumara.. Nazwij wypowiedzenia ze względu na cel.. Zdania rozpoczynam zawsze wielką literą.. nie są rozkazujące ani w jednym sensie, ani w drugim.. Rozpoczęcie roku szkolnego pierwszego września.Zdania oznajmujące i rozkazujące.. Jeśli chodzi o interpunkcję, to zamykanie wykrzyknikiem zdania rozkazującego (w którymkolwiek sensie) nie jest konieczne.Angielski Odmiana To be Proszę Zdania przeczące, oznajmujące,pytające 2013-11-14 21:16:27 Ułóżcie z wybranymi wyrazami zdania oznajmujące pytające rozkazujące i wykrzyknikowe 2018-02-18 11:34:194.. Przepisz zdania do zeszytu zrób zdjęcie - będzie ocena 3.Zdania (i równoważniki zdań) oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe.. Wczoraj na lekcji sprawdzałam Waszą umiejętność czytania ze zrozumieniem.. Część 5.. Edukacja matematyczna: - potrafi liczyć w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, - umie rozwiązywać proste zadania tekstowe, 3. a) zdanie pytające b) zadanie oznajmujące c) zdanie rozkazujące 3) Śpiewasz w chórze?. 2013-01-31 15:53:26; Ułóżcie z wybranymi wyrazami zdania oznajmujące pytające rozkazujące i wykrzyknikowe 2018-02-18 11:34:19- Zdanie oznajmujące - na końcu stawiamy kropkę.. Dziś na lekcji przypomnimy sobie, w jaki sposób dzielimy zdania ze względu na cel wypowiedzi..

Wskazuję w tekście zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące.

Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego.. Ze względu na cel wypowiedzi, zdania dzielimy na oznajmujące (kończące się kropką), pytające (kończące się znakiem zapytania) oraz rozkazujące (zakończone wykrzyknikiem).. Pamiętajcie, że czekam do środy na karty odpowiedzi, które będą ocenione.. Rozwiń zdanie: "Liście opadły".. • zdania oznajmujące - wyrażają sądy i opinie, może się to odbywać na dwa sposoby: - twierdzący ; Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września.oznajmujące - kiedy kogoś o czymś informujemy, np. Pan Hilary zgubił okulary.. ", „Je dużo owoców i warzyw!". Temat: Oznajmuję, pytam, rozkazuję.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Temat: Zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące- przypomnienie wiadomości.. Wpisz w wykropkowane miejsce właściwe nazwy zdań.. Tata poszedł na spacer.. Kwiaty rozkwitły.. Nazwa bloku programowego: Składnia.. Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple.. 4 str.87 - postaw odpowiedni znak na końcu zdania.. Cele: — uczniowie przypominają wiadomości o tym, co to jest zdanie — poznają rodzaje zdań: oznajmujące, rozkazujące i pytające.. .Zamień zdania oznajmujące na pytające i rozkazujące.Szanujemy tradycję.Pomagamy słabszym.Jesteśmy wyrozumiali.Nie zapominamy o okazywaniu matką uczucia.Poproszono cię o wygłoszenie przemówienia na temat ochrony przyrody:a) spróbuj oddziałać na uczucia słuchaczy, przedstawiając im w obrazowy sposób opis zniszczeń dokonanych przez cywilizację.Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski; Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające,rozkazujące w wypowiedziach ustnych..

1 .Temat: Poznajemy zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające .

Część 6.. Rozpocznij je kolejno od następujących wyrazów: czy, kiedy, dlaczego, który.5) Zadanie domowe A) Ułóż zdania rozkazujące, pytające i oznajmujące z czasownikami: mówić, cieszyć się.. Ćwicz.. 2.Zdanie pytające (czyli pytanie , kończy się znakiem zapytania) Czy Hania umyła zęby ?. Pamiętaj o znaku interpunkcyjnym na końcu zdania.. Cel: Zapamiętam jakie to zdanie oznajmujące, rozkazujące i pytające.. Podkreśl zdania pojedyncze: Wczortaj byłem z kolegą w kinie.. Rozwiń zdanie.. - Zdanie pytające - na końcu stawiamy pytajnik- czyli znak zapytania - ?. Ze względu na cel wypowiedzi zdania dzielimy na oznajmujące, pytające i rozkazujące.. Pij syrop z cebuli!. Dodaj określenia do podmiotu i do .Czasowniki to be , pytania ,przeczenia i oznajmujące?. a) zdanie pytające b) zdanie oznajmujące c) zdanie rozkazujące 4) Tomek wyrzuć śmieci!- potrafi redagować zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące - umie posługiwać się pocztą elektroniczną i poprawić swoją pracę, korzystając z funkcji „Recenzja" Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów: znajomość zasad pisowni wyrazów z „h,ch", znajomość rodzajów zdań, posługiwanie się pocztą elektroniczną .- rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, potrafi ułożyć je z rozsypanki wyrazowej, 2. pytające - kiedy pytamy o coś lub o kogoś, np. , Zdania pytające: Pożyczysz mi bluzkę?, Mogę zjeść twoją kanapkę?, Czy myślisz, że mam ładną fryzurę?,Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe..

Julka przepisuje zdania do zeszytu.

Odrobiłeś zadanie domowe ?Przekształć podane wypowiedzenie oznajmujące na pytające i rozkazujące.. Metody pracy: Podające - pogadanka utrwalająca, objaśnienie; Aktywizujące- tworzenie opowiadania; Praktyczne - zadania stawiane uczniom.. Dbaj o swój wzrok!1.. Edukacja ekologiczna: - zna odgłosy niektórych zwierząt leśnych, potrafi je naśladować, 4.Zadanie: napisz dowolne zdania 3 pytające , 3 rozkazujące i 3 Rozwiązanie:zdania pytające 1 czy julka zjadła obiad 2 co masz w lewej kieszeni 3 jaki jest twój ulubiony kolor zdania rozkazujące 1 natychmiast posprzątaj swój pokój 2 za pięć minut masz być w domu 3 odejdź stąd zdania oznajmujące 1 kamila zgubiła swój zeszyt do matematyki 2 po lekcjach idę na trening 3 moje .Zdania: „Uprawia sport na świeżym powietrzu!. Chętnie obejrzymy go jeszcze raz.. A nie pokazałem języka?. WZdania oznajmujące: Dziś jest piękna pogoda., Nie lubię jabłek., Mój tata ma na imię Tomek., Zdania rozkazujące: Masz zjeść obiad!, Idź do swojego pokoju!, Nie czytaj moich listów!. Nie chodź po kałużach!. Postaw brakujące przecinki: Niedźwiadek westchnął zamruczał cicho a potem zanurzył kosmatą grubą łapkę w lepkim strumieniu.1) Kasia jedzie na wakacje.. Środki dydaktyczne:wyrazy w zdaniu powinny występować we właściwej kolejności..

- Zdanie rozkazujące - na końcu stawiamy wykrzyknik - !

Wymieniam rodzaje zdań.. Na początku przypominamy podstawowe informacje o wypowiedzeniach i zdaniu.Tego podziału wypowiedzeń dokonuje się, biorąc pod uwagę ich treść, a także intencje, czyli zamiary mówiącego.. Sign up for free!Czas Present Simple Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.. Zadanie 1. rozkazujące - kiedy rozkazujemy komuś, prosimy o coś, np. Niech pani kałuże omija.. Zdanie kończę zawsze kropką, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania.. Zdanie zawsze zaczynamy wielką literą.. Na końcu zdań pytających stawiamy znak zapytania.. Zdanie oznajmujące informuje kogoś o czymś np. Czytałam książkę.. Chłopcy Zawsze w trakcie mówienia obniżamy ton głosu na Ważne jest to, że wypowiedzenia coś komunikują, a więc mająZdanie zawsze zaczynamy wielką literą.. Lekcja 10 - 03 lutego.. a) zdanie oznajmujące b) zdanie pytające c) zdanie rozkazujące 2) Skocz do wody!. /Pamiętaj o wielkiej literze na początku zdania./ 2.Ułóż zdanie rozkazujące czyli kończące się wykrzyknikiem.. Część 2.. Zdanie oznajmujące ( o czymś nas informuje, coś nam oznajmia, kończy się kropką ) Marysia ma zielony piórnik Za górami , za lasami mieszkała Baba Jaga.. Dodaj po jednym określeniu do podmiotu i orzeczenia.. wie co to jest zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące i potrafi podać przykłady; wie co to jest podmiot i potrafi wskazać go w zdaniu;CELE: Utrwalimy wiadomości dotyczące zdania.. Na końcu zdań rozkazujących stawiamy wykrzyknik.. • zdania oznajmujące - wyrażają sądy i opinie, może się to odbywać na dwa sposoby: - twierdzący; Rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września.. 2010-12-05 16:07:54; zad.1.Utwórz po 2 zdania oznajmujące, pytajace,rozkazujące i wykrzyknikowe zad 2.Ułuż2 zdania bezpodmiotowe pls pomożecie?. Część 3.. — potrafią samodzielnie układać wskazane rodzaje wypowiedzeń Metody ćwiczenia praktyczne, elementy wykładu Tok lekcji: 1.. Film bardzo nam się podobał, więc dużo o nim rozmawialiśmy.. Część 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt