Droga ku wspólnej europie prezi

droga ku wspólnej europie prezi.pdf

Daleki Wschód po II wojnie światowej Daleki Wschód po II wojnie światowej str. 275 - 280 Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Organiacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, w której skład wchodzi 16 państw.. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.. 1944. kobiety we Francji otrzymują prawa wyborcze.. Ważne pojęcia: Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) - powstała w 1948 r. i zrzeszała państwa korzystające z planu Marshalla; jej zadania kontynuowała powołana w 1960 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)Droga ku wspólnej Europie; 1. .. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego.. W celu .Droga ku wspólnej Europie / Droga ku wspólnej Europie.. Zgodnie z planem Marshalla (1948) miały otrzymad 17 mld bezzwrotnej pomocy na odbudowę swojej gospodarki.. Twórcy.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników..

3.Droga ku wspólnej Europie .

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. - rewolucja goździkowa, -Grecja - 1974 r. - obalono rządy czarnych pułkowników, -Hiszpania - 1975 r. - zmarł gen. Franco,Droga ku wspólnej Europie 1948 rok - powstała Organizacja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (OEEC).. Twórcy zjednoczonej Europy dążyli do pojednania oraz gospodarczej integracji.Start studying Droga ku wspólnej Europie.. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds.Scenariusz lekcji „Droga ku wspólnej Europie" 25 kB Scenariusze lekcji Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE DRAFT.. Dlaczego dążono do zjednoczenia Europy?. 1960 rok - Kontynuacja OEEC - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do której przyłączyło się jeszcze kilkaPrezentacje wykonały: Weronika Gąsior Weronika Gołąbek Zuzanna Wysmyk Koniec dyktatur w Hiszpanii i Portugalii Lata 70 XX w. to okres, w którym ostatecznie upadła dyktatura w Europie Zachodniej, Hiszpanii i Portugalii (od zakończenia II wojny św. była w izolacji), natomiast lataKaśka Gąsienica is using Prezi to create and share presentations online.. Polska i świat w II połowie XX wieku Scenariusz lekcji powtórzeniowej „Polska i świat w II połowie XX wieku" 26 kB Scenariusze lekcji .Własna droga ku wspólnej Europie..

4.Droga ku wspólnej Europie.

Temat 4. daty.. Droga ku wspólnej Europie PREZENTACJE WYKONAŁA : PATRYCJADroga ku wspólnej Europie państwa wchodzące w skład RWPG KONIEC podpisanie traktatów rzymskich Od traktatów Rzymskich do traktatów Maastricht Wspólpraca gospodarcza państw komunistycznych Droga ku wspólnej Europie równocześnie z integracją państw kapitalistycznych, kraje1957 r. - traktaty rzymskie - RFN, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy utworzyły dwie kolejne wspólnoty: EWG - Europejską Wspólnotę Gospodarczą - na czele EWG stanęła Komisja EWG, której siedzibą była Brukseli EURATOM - Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Państwa teUpadek dykatur w Europie: Początek integracji europejskiej: Temat: Droga ku wspólnej Europie.. Celem tej pracy jest ukazanie .Droga ku wspólnej Europie / daty.. Droga ku wspólnej Europie podręcznika Poznać przeszłość.. Planu .Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 - 274 Droga ku wspólnej Europie TEST STRESZCZENIE.. Mała stabilizacjaDROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE DRAFT.. Polub to zadanie.. Przyczyny integracji europejskiej: Paostwa europejskie wyszły z II wojny bardzo zniszczone.. Polub to zadanie.. Piłka nożna & muzyka" to międzynarodowy projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w dziedzinie kultury i sportu, której głównym tematem jest promowanie idei oraz wartości europejskich..

4.Test Droga ku wspólnej Europie, 1.

wiatr.. Droga ku wspólnej Europie 1979 - powstanie Parlamentu Europejskiego 1985 - traktat w Schengen 1992 - traktat w Maastricht 1.11.1993 - powstanie UE 3) Plan Schumana a)autorzy: R.Schuman, J. Monnet b)ścisła współpraca RFN i Francji w sprawie wydobycia węgla i produkcji staliEuropejska Wspólnota Gospodarcza, EWG, międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w wyniku procesów integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej.. Rozpad systemu kolonialnego 25 Terms.. WhatsApp „Europa - pierwszy gwizdek 2014.. Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar.. Sześć państw Europy Zachodniej uznało wtedy, że niezbędnym warunkiem ich pokojowego rozwoju jest tworzenie coraz ściślejszych wzajemnych powiązań.Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 - 274 Droga ku wspólnej Europie.. Temat 3.. Gra na .Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) - 1948 r. b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - 1960 r. 2..

test > Droga ku wspólnej Europie.

Daleki Wschód po II wojnie światowej Daleki Wschód po II wojnie światowej str. 275 - 280 Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Temat 6.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Trasa europejska - międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe napisy na zielonym tle).Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych.. Początki Integracji europejskiej.. Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar.. Temat 7.. Temat 5.. Daleki Wschod po II wojnie światowej.. Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego.. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Belgia, Holandia i Luksemburg zawierają unię celną .Droga ku wspólnej Europie / daty 22 Terms.. Powstała 16 kwietnia i skupiała początkowo 16 państw .. by Kaśka Gąsienica on 10 .DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE - NOTATKA _____ 1.. Ojcowie integracji europejskiej -droga ku wspÓlnej europie Proces integracji europejskiej, w wyniku którego powstała Unia Europejska, został zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych.. Rozpad systemu kolonialnego.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Amerykanie udzielili pomocy finansowej wyniszczonym wojną krajom Europy Zachodniej w ramach .. by wiatr..Komentarze

Brak komentarzy.