Podanie do kierownika studiów biologia uj
Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.aktualnymi ustawieniami TwojejDoktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego jest zobowiązany złożyć do 20 września u kierownika studiów doktoranckich, skierowany do Rektora UJ, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej, po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb na stronie wydrukowaniu i podpisaniu.wniosek kierownika studiów podyplomowych, zwanego dalej kierownikiem studiów.. Standard: Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z własnymi łazienkami oraz składy mieszkalne w układzie: pokój 1-osobowy i 3-osobowy ze wspólną łazienką.Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta (podanie w tej sprawie do kierownika studiów doktoranckich musi być złożone do 30 czerwca), może przedłużyć termin składania dokumentów do 30 września.. 012-664-50-31 - e-mail: [email protected].. Wniosek o ponowne powtarzanie roku.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie okresu studiów doktoranckich do dnia 30.09.2013 r. Prośbę swoją uzasadniam koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, co jest związane z licznymi wyjazdami w kraju i za granicę.jednostka prowadząca: Instytut Filozofii UJ obszar kształcenia: nauki humanistyczne..

Organizacja studiów.

Akceptuję Wirtualny spacer po Siedzibie .Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego.. Tryb odwoławczy: Rektor (§ 37 ust.. 2, w danej edycji studiów lub z innych wa żnych powodów, studia mog ą zosta ć zawieszone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UJ, na wniosek kierownika studiów.. W przypadku ukończenia lektoratu na innej uczelni, decyzję o jego zaliczeniu podejmuje kierownik jednostki podstawowej (Dziekan), który może zwrócić się do JCJ z prośbą o opinię.PODANIE.. Wniosek o powtarzanie roku.. 3 Maja 5 30-063 Kraków centrala: (+48) 12 622 11 00 administracja: (+48) 12 622 13 00.. Akceptuję .al.. Przykładowe pisma udostępnione są w wersji edytowalnej - prosimy o odpowiednie uzupełnienie niezbędnych informacji oraz o właściwe zaadresowanie podania (do Kierownika Katedry lub do odpowiedniego Dziekana).. Wszystkie pisma i podania powinny być składane w KPSC (nie ma potrzeby wysyłania podań bezpośrednio do dziekanatu).Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku, przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz do z ..

2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim) 9.

Dyscyplina: biologia, ekologia (PhD in Biology - anglojęzyczne studia doktoranckie) 1) Kierownik studiów doktoranckich: - dr hab. Joanna KapustaRegulamin studiów doktoranckich na UJ (Uchwała nr 46/IV/2015) do pobrania.. Portal UJ Na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności .. Formularze.. Informacje uzupełniające:Kierownicy studiów więcej Regulaminy, uchwały, zarządzenia, wzory pism więcej Praktyki studenckie .. 012-664-50-31 - e-mail: [email protected].. Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa.. Portal UJ Na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności .. Do końca drugiego roku studiów student powinien wybrać opiekuna .Przykładowe pisma udostępnione są w wersji edytowalnej - prosimy o odpowiednie uzupełnienie niezbędnych informacji oraz o właściwe zaadresowanie podania (do Kierownika Katedry lub do właściwego Dziekana).. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie po złożeniu podania.. Wybór promotora pracy licencjackiej .Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21.. Podanie do Prodziekana ds. studenckich.. UWAGA!.

kierownik studiów: Prof. dr hab. Marek Drwięga.

- pt. godz. 10.00-14.00) Widok zawartości stron Widok zawartości stron.. W przypadku braku minimalnej liczby ch ętnych, okre ślonej na podstawie ust.. Formularz_Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta.. Zarządzenie nr 101 Rektora (30.09.2015) w sprawie Szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na UJ do pobrania.. Instytut Rekrutacja Studia magisterskie Dla studentów .złóż odręczny podpis na podaniu, oddaj podanie do dziekanatu.. opis studiów: Studia dają możliwość nauczania przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych.Absolwent uzyskuje podstawową i rozbudowaną wiedzę w obszarach z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa.Dyscyplina: biologia.. Załącznik do Uchwały nr 58/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów (str. 192)Wzór podania o przedłużenie studiów doktoranckich Podanie o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego.Kierownik studiów..

Podstawa prawna: § 27 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim.

e-mail: [email protected].. Dyscyplina: biologia, ekologia (PhD in Biology - anglojęzyczne studia doktoranckie) 1) Kierownik studiów doktoranckich: - dr hab. Joanna KapustaPodanie do Kierownika studiów / Application to the Deputy Director of the Institute of Environmental Sciences Podanie do Prodziekana ds. studenckich / Application to the Deputy Dean of Student Affairsna konsultacje zapraszam do pokoju nr D-2-41 ul. prof. St. Łojasiewicza 11 (lub konsultacje za pośrednictwem e-maila) przed planowaną wizytą proszę o informację na adres e-mail: [email protected] przypadku, gdy student mieszka poza Krakowem, można potrzebne podanie i np. zeskanowane zwolnienie lekarskie wysłać mailem do egzaminatora i zastępcy dyrektora IM ds. dydaktycznych przed upływem 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu, a oryginały dostarczyć do Sekretariatu Dydaktycznego IM UJ w najbliższym możliwym terminie.Zgodnie z §11 ust.. 1) Kierownik studiów doktoranckich: - prof. dr hab. Maria Słomczyńska - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych - tel.. Wybór opiekuna naukowego.. Katalog kursów fakultatywnych.. 1) Kierownik studiów doktoranckich: - prof. dr hab. Maria Słomczyńska - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych - tel.. 4.Program studiów podyplomowych z zakresu Enologii uwzględnia szeroki zakres zagadnień, między innymi: podstawy uprawy winorośli, biologii i chemii winogron, chemii wina, technologii produkcji wina, typologii wina, regionów winiarskich, analizy sensorycznej i podstaw degustacji a w szczególności zdrowotnych i kulturowych aspektów wina.Przypominamy, że wzory pism i podań dostępne są tutaj.. Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:Dyscyplina: biologia.. 2 Regulaminu Studiów UJ, Instytut Macierzysty podejmuje decyzję o uznaniu oceny z egzaminu uzyskanej na innym kierunku.. Wniosek o wpis warunkowy.. Przed posiedzeniem Rady Wydziału Biologii UJ należy również złożyć u Kierownika studiów doktoranckich kserokopie dokumentów z punktu: 1, 2, 6, 8, 13.Wydział Biologii UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze - biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Do Zastępcy Dyrektora ds.Dydaktycznych INPiSM UJ lub Kierownika Studiów Niestacjonarnych powinno kierować się podania dotyczące m.in.:.. Niewłaściwie zaadresowane podania nie będą przyjmowane.. dr hab. Joanna Bereta telefon: 12 664 63 56 e-mail: .. Celem przedmiotów kierunkowych jest zapoznanie studenta z zagadnieniami współczesnej biologii i biotechnologii oraz technikami badawczymi stosowanymi w tych dziedzinach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt