Norma isots 16949 2002 ma swoje źródła w normach
Las principaleswymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1, Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji, Zasady przygotowania dokumentacji ZKP, Źródła informacji na temat ZKP ( przegląd zarządzania, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, audity wewnętrzne, monitorowanie wyrobu/ procesu),To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które miasta mogą wykorzystać i dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.. W konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli z 44 uznanych przez IATF jednostek certyfikujących (w tym auditorów), 41 globalnych dostawców oraz organizacje członkowskie IATF.Norma ta jest zgodna pod względem ram, struktury i wymagań z normą ISO 9001:2015.. Polecam wszystkim lekturę specyfikacji ISO/TS 16949 oraz zapoznanie się z przytoczonymi w treści rozszerzonych wymagań narzędziami, które na pierwszy rzut oka mogą brzmieć obco, wydawać się skomplikowane lub trudne w stosowaniu.. Organizacje przystosowujące się do normy IATF 16949 mogą odnieść korzyść z certyfikacji w ramach auditu korporacyjnego.ISO/TS 16949 - norma dotycząca zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym oparta na normie ISO 9001, zmienia się.. W dniach 7-16 grudnia br. eksperci DEKRA przeprowadzą cykl spotkań informacyjnych, połączonych ze szkoleniem z nowych wymagań IATF 16949.Wszyscy producenci urządzeń, maszyn oraz pojazdów muszą przestrzegać specjalnych norm mających na celu przede wszystkim ochronę przyszłego konsumenta przed utratą życia lub zdrowia..

Wiedza normalizacyjna.

Kolejne „odświeżenie" standardu miało miejsce w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 9001:2008.Podejście procesowe w normie ISO 9001:2000.. Nowa norma została opublikowana pod koniec 2016 roku i do połowy roku 2018 ma całkowicie zastąpić zapisy swojej poprzedniczki.Przejście do normy ISO 9001:2015 [cz. 3 - matryca korelacji pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015] by DJK, Redakcja · 27 września 2015 Program auditu korporacyjnego.. Norma ma zastosowanie w organizacjach, które chcą wykazać, że są zdolne w sposób ciągły dostarczać wyroby spełniające wymagania klienta oraz przepisy prawne, a także chcą zwiększyć zadowolenie klienta przez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego .Standard IATF 16949:2016 dostosowano do nowej wersji normy ISO 9001:2015, zapewniając łatwiejszą integrację w ramach systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.. Jeśli mówimy o ISO, to automatycznie myślimy o normie ISO 9001.ISO/TS 16949:2002 - specyfikacja techniczna ISO, która ujednolica istniejące amerykańskie (), niemieckie (), francuskie i włoskie normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta.. Pozwolę sobie przywołać tylko te, które nie były zdefiniowane w żadnym dokumencie powiązanym z aktualną normą ISO 17025 (np. VIM, ISO 17000 czy ISO 17043).Normalizacyjn ą (ISO), w wyniku czego nowa norma IATF ma ścisł ą zgodno ść z ISO 9001..

Jest nią IATF 16949.Jak wiecie obowiązująca norma ISO 17025 w tym rozdziale jest dość oszczędna.

Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające obecnie certyfikat zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dokonały przejścia do dnia 14 września 2018 r.Wyszukiwarka norm.. Ujednolicenie międzynarodowych standardów w systemie zarządzania jakością przemysłu motoryzacyjnego jest więc w tej sytuacji bardzo wygodnym rozwiązaniem.ISO/TS 16949:2002 System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym Co to jest ISO/TS 16949:2002?. Ogólny rozwój standardu IATF 16949 przedstawiono na rysunku 1.Najważniejsze zmiany wprowadzone w ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements.. W najbliższym czasie 27.04.2017 zapraszamy na kolejną „Kawę Jakościową", która odbędzie się tym razem w naszej centrali w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.Informacje z VDA QMC - ISO/TS 16949 w dużej przebudowie, okres przejściowy dla firm do września 2018!. Kształt wymaga normy jest opary o wymagania ISO 9001 z rozwinięciem poszczególnych elementów, głównie w zakresie punktu 7 i 8.ISO/TS 16949:2009 to norma (właściwie specyfikacja techniczna, o czym świadczy człon TS), która powstała by ujednolicić wymagania dotyczące jakości dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego.. Normy pozwalają zaoferować mieszkańcom miast wyroby i usługi wysokiej jakości, bezpieczne dla zdrowia i środowiska, oparte na innowacyjnych, ale i sprawdzonych rozwiązaniach.Elastyczność i łatwa adaptacja do wymagań (norma IAFT 16949 opiera się na normie ISO 9001), dzięki czemu filozofia procesowa jest łatwa do zaadoptowania i zintegrowania z innymi kluczowymi systemami zarządzania, w tym ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe oraz ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy.IATF 16949 bazuje na ISO 9001, przez co zmiana w ISO 9001 pociąga za sobą modyfikacje ISO TS IATF 16949..

Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy.

Wraz z normą ISO 9001:2008 specyfikacja ISO/TS 16949:2009 określa .Wdrożenie normy IATF 16949 pozwala wyeliminować potrzebę wielokrotnych certyfikacji w przypadku kontaktu z różnymi zagranicznymi klientami.. W celu ułatwienia stosowania różnych norm systemów zarządzania, w Dyrektywach ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO, Załącznik SL określono wspólną jednolitą strukturę nowych i nowelizowanych norm systemów zarządzania oraz wspólny podstawowy tekst .W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz opiniami związanymi ze wdrożeniem nowej normy w swoich zakładach pracy.. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.Wraz z normą ISO 9001:2008, specyfikacja ISO/TS 16949:2009 określa wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania / opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym.. IATF zachowuje zwi ązek z ISO 9001 utrzymuj ąc współprac ę z ISO, poprzez swój udział w ISO TC 176 [5].. Także producenci pojazdów mają „swoją" normę, która określa wymagania systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.. Zmiana struktury normy .. Zdefiniowanych zostało 10 pojęć.. Projekt CD2 normy ISO 17025 przeciwnie.. ISO/TS 16949:2002 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej oraz uszczegóławia wymagania normy ISO 9001 w obrębie światowego przemysłu motoryzacyjnego.Norma ISO TS 16949, a właściwie specyfikacja techniczna, łączy wymagania systemów zarządzania jakością w obszarze przemysłu motoryzacyjnego stosowane w normach amerykańskich (QS-9000), niemieckich (VDA6.1), francuskich (EAQF) i włoskich (AVSQ).Dzięki temu eliminuje się konieczność wielokrotnej certyfikacji na każdym z rynków, na których firma prowadzi działalność.System zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO/TS 16949 jest w pełni kompatybilny z systemem opartym o wymagania normy ISO 9001..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt