Promocja kierunku technik ekonomista
Opiekun medycznyPo uzupełnieniu kwalifikacji EKA.. UMIEJĘTNOŚCI Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:technik ekonomista.. Zdobyta wiedza .Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku .Absolwenci kierunku technik rachunkowości mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.Technik elektryk (ELE02) Technik elektryk (ELE02.ELE05) Technik elektryk (ELE05) Technik informatyk (INF02,INF03) Technik optyk (MEP03) Technik optyk (MEP02.MEP03) Technik optyk (MEP02) Technik rachunkowości (EKA05,EKA07) Technik weterynarii (ROL11,ROL12) Złotnik - jubiler (MEP05)Technik Ekonomista prezentacja kierunku Aktualności - Zespół Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskietechnik ekonomista W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i prawa..

technik hotelarstwa.

Tak samo jak rachunkowość, finanse przedsiębiorstw itd.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Informatyka, ekonomia i mechanika - w tych branżach widzi się najwięcej uczniów szkół zawodowych i techników.. Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników .TECHNIK EKONOMISTA - charakterystyka zawodu DLA KOGO?. 07., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika rachunkowości.. Serdecznie zapraszamy!. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości).Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli..

Technik ekonomista 2014- arkusz + odpowiedzi.

Rachunkowość dla większości osób jakie znam to czarna magia (włącznie z osobami na studiach na kierunku rachunkowość i finanse) więc najpierw zobacz czy czaisz "szubieniczki" i czy wyobrażasz sobie 'polubić to' ;) (język obcy przeciętnie wymagany)Technik Ekonomista Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.. Zgłębia tajemnice mechanizmów rynkowych, badań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowo-płacowej oraz korespondencji w sprawach handlowych i osobowych.Kończąc kierunek technik ekonomista można dalej kontynuować naukę na uczelniach wyższych i bardzo wielu absolwentów tak właśnie robi - studiują np. na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bankowej, są studentami politologii, logistyki czy administracji i zarządzania.. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.. Analizuje i ocenia, proponuje rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami organizacji.Technik ekonomista.. To kierunki z największą liczbą absolwentów już 5. rok z rzędu.Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia..

Technik ekonomista- styczeń 2014, etap praktyczny.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne.. Technik ekonomista zajmuje się organizacja i zarządzaniem pracą biura/ organizacji, prowadzi ewidencje, oblicza wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową organizacji.. Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w: bankach i instytucjach finansowych,Opis kierunku Cykl nauczania: 4 lata.. Wykaz przedmiotówInformatyczne kierunki studiów.. Typowe operacje gospodarcze występujące na egzaminie.Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży ipoziom cen różnych towarów iusług.. Absolwent tego technikum może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów.Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży ipoziom cen różnych towarów iusług.. Możesz pracować jako: •księgowy, •specjalista w wydziałach nadzoru finansowego, •specjalista ds. budżetowania, •ekonomista, •doradca finansowo - ubezpieczeniowy itd.Absolwent kierunku technik ekonomista może być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową; w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach konsultingowych.Perspektywy pracy?.

Technik ekonomista 2013- etap praktyczny, rozwiązanie.

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania .Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych.. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości).. Szkoła Branżowa II stopnia.. Udziela informacji ofirmie, jej produktach .Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i .Informacje o plikach cookie.. Bada sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotu gospodarczego.. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną.. Wróć do listy .Technik ekonomista organizuje pracę biura, firmy, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia .. Co innego gdyby potem taka osoba poszła na studia np.Administrację,zarządzanie,rachunkowość,bankowość.. Ale nauka w technikum ekonomicznym to solidne podstawy .technik budownictwa.. Bardzo szerokie!. Szkoła Branżowa I stopnia.. to już lepiej ale zwykły technik ekonomista może dostać pracę tylko w sklepie.Technik ekonomista 2013- arkusz i odpowiedzi.. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA.. Logistyk to już specjalność.. Język obcy: język angielski, .. które pozwalają uzyskać tytuł - technika organizacji reklamy.. Praca.. Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód.. Planuje i prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku .Taki ktoś może znaleźć pracę jedynie w sklepie na kasie ;) nigdzie indziej jej nie dostanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt