Komizm w procesie komunikacji literackiej teza

W przypadku jednokierunkowych pętli komunikacyjnych mogą pojawiać się nieporozumienia lub niedokładności w przekazie, ze względu na to, że nadawca nie jest w stanie stwierdzić, czy nadawany przez niego komunikat jest właściwie odbierany.Komizm powstaje w procesie komunikacji społeczno-kulturowej.. Wydaje się, że doświadczanie przez odbiorcę tekstu literackiego przeżycia komizmu, które powstaje w wyniku percepcji określonego elementu struktury dzieła literackiego (postaci przedstawionej w dziel…


Czytaj więcej

Komizm w procesie komunikacji literackiej matura

Typy fabuły: jednowątkowa, wielowątkowa, epizodyczna, dynamiczna.Komizm (gr.). Podczas miłej lektury naszą sympatię i miłość przeważnie zdobywa bohater komiczny i jego perypetie, błędy i wypowiedzi.. Komizm w powieści Terry'ego Pratchetta "Soul music" i jej polskim przekładzie, zatytułowanym "Muzyka duszy" / Ewelina Łojek // Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno .Komizm jest tu postrzegany jako rodzaj aksjologicznego „gestu", który wykonuje literatura w stronę swojego odbiorcy, jako do…


Czytaj więcej