Jakie trzy paradoksy dostrzega doktor w postawie przyjaciela

W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem, polegającym na naruszeniu art. 61 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym: „Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł .To wchodzenie w skórę przyjaciela i pełne dostrzeganie odczuć oraz myśli.. Cierpienie i Miłość stają się jedno - niezwykle połączone.. Wielu mistyków dochodziło do szczytów szczęścia jednocześnie godząc sie na ogromne współcierpienie z Bogiem.. Wykorzystaj w niej językowe środki retoryczne.. Op…


Czytaj więcej