Reakcje utlenianiaredukcji elektrochemia grupa a

I prawo : masa substancji wydzielonej na elektrodzie w wyniku procesu elektrolizy jest wprost proporcjonalna do ładunku przepływającego przez elektrolit: m = k · I · t = k · Q, gdzie: k - równoważnik elektrochemiczny, I - natężenie prądu [A], t - czas trwania elektrolizy [s], M - masa molowa substancji wydzielonej na elektrodzie, Q - ładunek elektryczny.Reakcje zachodzące z wymianą elektronów między reagującymi atomami, cząsteczkami bądź jonami nazywane są reakcjami utleniania i redukcji.. ELEK…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt