Jakimi racjami kieruje się antenor na radzie

3.Jakich argumentów używa Antenor, zwracając się do rady?. 3.Jakich argumentów używa Antenor, zwracając się do rady?. 5.Na podstawie pieśni Wy, którzy .Antenor to prawdziwy patriota.. Dla Antenora jednak ważniejszy jest los państwa i sprawiedliwe postępowanie, kieruje się prawdą i uczciwością.Nie do końca ma Pan/i racje przerzucając całą winę i rozżalenie na nauczycieli.. "Trojańczyk, bohater będący wcieleniem postawy patriotycznej, pełnej poświęcenia dla dobra ojczyzny.. Spoczywa na nich wielk…


Czytaj więcej