Wynotuj z tekstu wszystkie informacje na temat przywódcy rabacji galicyjskiej

Upiór symbolizuje naturę chłopów - silnych a także zdolnych do wielkich czynów, ale za to naiwnych i potrzebujących dobrego przywódcy.. Rzeź galicyjska (rzeź tarnowska, rabacja galicyjska, rabacja chłopska) - ruchy chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i marcu 1846 roku, mające charakter antyszlachecki i antypańszczyźniany.W swojej pierwszej fazie charakteryzowały się napadami na dwory oraz pogromami ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych, a także ks…


Czytaj więcej