Jakimi technikami i narzędziami posługują się artyści sztuki nowych mediów

Artyści preferujący tradycyjną sztukę wysuwają zastrzeżenia dotyczące relacji pomiędzy działaniem artysty a medium.. Życzę owocnej pracy.. Ale także pracownicy agencji interaktywnych chcących rozwijać nowe narzędzia kreacji.. Wszystkie zasady fonetyczne - tempo, akcent, intonacja - dają zatem podstawę do świadomego operowania głosem w różnorodnych sytuacjach .Posługiwanie się społecznym dowodem słuszności to jedna z najpopularniejszych technik manipulacji.. Celem studiów jest wprowadzenie do wa…


Czytaj więcej