Co według słów podmiotu lirycznego wierszy budzi radość i zachwyca

Jest dzielny, męski i gotowy poświęcić się ojczyźnie.. Ale przecież komentatorzy Wierzyńskiego w Wiośnie i winie upatrują radości z odzyskanej niepodległości Polski" (Jan Marx, „Skamandryci", Warszawa 1993, s. 138).. Józef Baran - analiza i interpretacja wiersza Mam dwadzieścia pięć lat - pierwsza praca.. Przedstawia swoje uczucia, przeżycia, myśli.. Ponownie zwraca się do stwórcy z prośbą o dalszą łaskę i opiekę.Pozostała w środku („obudziłem się nagle…") piąta zwrotka dotyczy innych przeżyć p…


Czytaj więcej