Proszę przypomnieć jakie były obowiązki makbeta jako średniowiecznego rycerza

Pierwotnie, w wieku IX i X, królowie frankijscy w chwili koronacji .przemiana makbeta z rycerza w krwawego tyrana.. Okazja do zabicia króla nadchodzi nagle, gdyż jeszcze tej samej nocy Dunkan chce się zatrzymać w zamku Makbeta.. Czas dramatu jest dłuższy niż wymagany przez normę .Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem …


Czytaj więcej

Uzasadnij że prosta jest styczna do wykresu funkcji

Zad 4uzasadnij że prosta l o równaniu 10x-y+9=0 jest styczna do wykresu funkcji f. Zad 3 Wyznacz parametr a tak, aby prosta o równaniu y=-2x+1 była styczna do wykresu funkcji \(f(x)= x^3+ax+1\).. w punktach ZADANIE 3 (5 PKT) Dwa okregi˛ sa˛styczne zewnetrznie˛ w punkcie P. Poprowadzono prosta,˛ styczna˛do obu okregów˛ odpowiednio Ai B( 6= ).Uzasadnij, że kąt między styczną do wykresu funkcji jest ostry Paulina: Uzasadnij, że kąt między styczną do wykresu funkcji f(x)= 2x 5 +x−7 a osią OX jest k…


Czytaj więcej

Uzupełnij email wyrazami z ramki w odpowiedniej formie

Kartę wklej do zeszytu.. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami Brakujące słowo.. 2011-09-21 18:34:24; Uzupełnij dialogi .6.. Uzupełnij w wyrazach brakującą literę ó lub u. Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami ó wymiennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach - uje, a na zielono - pola z pozostałymi wyrazami z u. Wypisz w odpowiednich miejscach w tabeli po 4 nazwy przetworów z owoców i warzyw.Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie _____ to rozbudowany utwór w…


Czytaj więcej

Zaburzenia połykania postępowanie diagnostyczne i zasady rehabilitacji

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu.. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych .W kolejnym wpisie, wyjaśnię zasady pracy nad usprawnianiem prawidłowego toru oddechowego.. Jeśli przykurcze w…


Czytaj więcej

W pierwszej części tekstu zaznacz fragmenty odpowiadające zdarzeniom zapisanym w podpunktach

Wprowadza także pewien nastrój tajemniczości i opowiada o miejscu, w którym się wychował w sposób baśniowy: „A tam już pewnie sad przekwita i płatki jabłoni bieleją w trawie.W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby kontrolkę zawartości można usuwać lub edytować.. 25.10.2020 o 16:36 rozwiązań: 0; Libi 0.O Język Polski Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.. Zwróć uwagę, aby kliknąć tylko tę linię, bo inaczej zaznacz…


Czytaj więcej

Polacy podczas 2 wojny światowej test podsumowujący rozdział 4

Kim będziesz w czasie III wojny światowej?. 2.Sprawdzian "Polacy podczas II wojny światowej" - test sprawdzający - rozdział 2. sprawdzian z historii z II wojny światowej.. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. Czytaj uważnie tekst i zadania.. IV dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era.. Potrzebny sprawdzian z działu 2 ,,Polacy podczas II Wojny Światowej" Histo…


Czytaj więcej

Plan lekcji technikum chemiczne

STRONA GŁÓWNA.. Dyrektor ZSECH Renata Bębenek.. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim Informuję, że w wyniku zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r., nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.Plan lekcji dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 aktualny od 19.10.2020 Plan lekcji dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 aktualny od 19.10.2020 .. a ty…


Czytaj więcej

Obróbka ścierna narzędziem spojonym

narzędziami ściernymi (szlifowanie, gładzenie, dogładzanie), np. ściernicą (tarczą lub walcem z materiału ściernego spojonego spoiwem), taśmą ścierną (na szlifierkach taśmowych lub za pomocą papieru i płótna z tzw. nasypem — ziaren materiału ściernego związanego spoiwem z podłożem) oraz o.ś.. Dążenie do zwiększenia wydajności i polepszenia ja-kości obrabianych przedmiotów spowodowało opraco-wanie i wytwarzanie nowych odmian narzędzi ściernychNarzędzia ścierne nasypowe.. Bogata gama produktów do…


Czytaj więcej

Zwyczaje pana tomasza z katarynki

Jest samotny, ponieważ najpierw nie mógł znaleźć czasu, aby się ożenić, a potem nie odpowiadała mu żadna kandydatka.. Pan tomasz czuł nie chcec do katarynek i kataryniarzy w młodosci chciał sie orzenic przygotowywał sie do tego tak jak swój piekny bogaty dom lubiał koncerty muzyki powaznej nie znosił muzyki katarynek i kataryniarzy .. Ma ciemne włosy i ładną twarz zwykle pozbawioną uśmiechu.Pan Tomasz - główny bohater Katarynki; emerytowany adwokat, kawaler, znawca sztuk pięknych, miłośnik wysm…


Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe dla młodzieży program multimedialny

zym się interesuję .. 2009 .Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz cele preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.. DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy, DZ 2 Rynek pracy, DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym, DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery,Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl w zakładce Doradztwo zawodowe zamieszczono pierwszą pulę materiałów multimedialn…


Czytaj więcej