Uzupełnij dialogi your school bag is light are
Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Popatrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).. Mam dwie.. Napisz odpowiedzi.. przetłumacz go.. (far) 4 Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym.. 1 Zadanie.. (Twój plecak jest taki lekki.. Wpisz prawidłową odpowiedź w każdą lukę.. Są w nim książki?). właściwymi wyrazami..Komentarze

Brak komentarzy.