Początki chrześcijaństwa przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia
2011-02-05 10:44:25Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Temat: Arabowie i początki islamu Książka: Wczoraj i dziś klasa 5 Zadanie, i strona: zad 2, str 59 Treść zadania: Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Określ, które z nich skłoniły do zawarcia unii stronę polską, które litewską, a które oba państwa.. a)Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. b)Uzupełnij zdanie.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. b) Zaznacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. b) Zaznacz niebieskim kolorem część osi odpowiadającą czasom naszej ery.. Projekt i wykonanie:Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.Następnie wykonaj polecenia..

Rozwiązania zadań ...Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. 2019-11-21 19:30:27 Polecenia wykonaj na zamieszczonej mapie konturowej polski 2017-10-10 22:50:03 Zad.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.. a) Na osi czasu zaznaczono rok, w którym odbyła się bitwa pod Termopilami - 480 rok p.n.e. b) Na osi czasu umieszczono datę bitwy pod Maratonem- .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. 1 Na dobry początek Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 7 Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Za znacz rok, w którym Karol Wojtyła został papieżem.. Zadanie.. b) Oznacz na osi datę śmierci Mieszka I.. 1100 rok 1150 rok 1200 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu datę ogłoszenia testamentu Bolesława Krzywoustego.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.. Następnie wykonaj polecenia.. Połącz każdą przyczynę z odpowiednią ilustracją lub ilustracjami.. 3 Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia..

Uzupełnij tekst.4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Praca z osią czasu a) Za znacz dowolnym kolorem okres życia papieża Polaka.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. 2011-10-26 18:24:36 Polecenia wykonaj na zamieszczonej mapie konturowej polski 2017-10-10 22:50:03 Przeanalizuj wykres, a następnie wykonaj polecenia .. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. c) Gwiazdką oznaczono wydarzenie, które podzieliło dzieje na okres przed naszą erą i czasy naszej ery.2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. b) Uzupełnij zdanie.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok 4 Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania .Na dobry początek Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Bliski Wschód w starożytności.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.🎓 a) Literą "S" oznaczono na osi czasu datę upadku powstania styczniowego w 1864 roku..

• przyjęcie chrztu przez ...5 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Wybrana książka: Wybierz książkę.. Następnie wykonaj polecenia.. 6 Przyjrzyj się mapie ukazującej ziemie polskie w X wieku.. M o r z e B a ł t y c k i e Milsko .Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 1910 rok 1960 rok 2010 rok 3 Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii .. Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 4 .. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. 1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego.. Na osi czasu: a) zaznaczono rok, w którym doszło do podziału chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie, .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.. Klasa: 4 szkoły podstawowej.. Następnie wykonaj polecenia.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Za znacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. 1 Zadanie.. a) Zamaluj zielonym kolorem część osi odpowiadającą czasom przed naszą erą.. b) Zakreskuj wiek X, w którym powstało państwo Polan.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego..

• przyjęcie chrztu przez ...4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

przygotowując się do .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zaz nacz na osi czasu rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Poniżej zostały przedstawione przyczyny zawarcia unii w Krewie.. 4/str.47, 4 klasa, wczoraj i dziś.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.13 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Zjazd gnieźnieński odbył się w (.). połowie (.). wieku PLIS SZYBKOOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. A założenie Akademii Krakowskiej .Na dobry początek 5 Jan Paweł II - papież pielgrzym 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Na dobry początek Czasy stanisławowskie Praca z osią czasu a) Za maluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Stanisława Augusta Poniatow-skiego.. Strona 68. Przyjrzyj się osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zakreskuj wiek, w którym powstało państwo Polan.Na dobry początek 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. (./5 pkt) Praca z osią czasu .. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres od chrztu Polski di śmierci Mieszka IPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. 2 Zadanie.. 2 3 1350 rok 1400 rok 1450 .Na dobry początek Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 61 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.. 900 rok 950 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. Następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Następnie.. Podział Polski na dzielnice został przeprowadzony w połowie wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. 1 rok n.e. 500 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres od początku V do końca VIII wieku, gdy na ziemiach polskich osiedlali się Słowianie.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt