Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych
Zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu.. Słowniki i znaków zasady redagowania dokumentów tekstowych wyszukuje włącza podgląd niedrukowanych w edytorze tekstu wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu tekstu zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.. Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstowego tekstu • wymienia dwie zasady .. 297413313tekstowe.. Czcionka - zestaw parametrów określających wygląd znaków np. krój, styl, rozmiar.24.. krojów pisma.. Cel główny lekcji: Uczeń potrafi stosować edytor tekstu do redagowania dokumentu, potrafi wykorzystać możliwości programów komputerowych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia.. Podstawowe zasady edycji tekstu.Podstawy redagowania dokumentów tekstowych Podstawowe pojęcia: Akapit to dowolny fragment tekstu zakończony znakiem końca akapitu.. krojów pisma.. FlipViewer Xpress edakcyjnq.. W miarę pojawiania się coraz większej liczby edytorów i tworzonych dla nich formatów tekstu cenne stały się filtry importu i eksportu plików tekstowych .Szkoła Podstawowa im.. Jeśli te propozycje Ci się nie podobają - zastosuj inną, lecz pamiętaj, by była czytelna.. W tworzeniu dokumentów firmowych korzystaj z czcionek biznesowych takich jak: Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman..

Temat: Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych.

PRACA DOMOWA Ćwiczenie 1 - termin do 30 kwietnia [email protected].. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. Podczas pracy dowiesz się: 1.. • formatuje tekst w sposób estetyczny według własnego pomysłu.. Ćwiczenia z Worda Kolumny • Podział na strony na kolumny Format - Kolumny • Aby sformatować wielokolumnowo cały dokument Format - Kolumny.. Janusza Korczaka w Dalekiem.. Jeżeli piszemy wypracowanie, recenzję, notatkę z zamiarem późniejszego wydrukowania, powinniśmy używać .. Potrafi stosować twardą spację, tabulatory.Ważne zasady redagowania tekstów 1.. PRACA Z DOKUMENTEM TEKSTOWYM.. Podstawowe zasady redagowania tekstu (str. 184) 2.. Nie należy stosować automatycznego ani ręcznego dzielenia wyrazów.Redagowanie tekstu — rozwiązywanie technicznych problemów opracowywania tekstu, takich jak podział na akapity i ich formatowanie, układ tekstu na stronie, dobór kroju pisma, numerowanie stron.. Formatowanie i redagowanie tekstu.. Rozwiązania prześlij do mnie na adres [email protected] do poniedziałku.Zasady redagowania pism.. Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych Przeczytaj: podręcznik str. 184-194Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe..

Zasady redagowania dokumentów tekstowych.

Spacje,Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. Przypomnijmy podstawowe zasady redagowania - przeczytaj uważnie poniższy tekst.. Cele i treści nauczania: Uczeń: · włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu · wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego · wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu;Starajcie się poprawnie pisać w dokumentach tekstowych wykonując zadania z j. polskiego i innych przedmiotów, stosując zasady poznane na lekcjach informatyki.. • Aby sformatować.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Edytory wyższej klasy mają słowniki sprawdzające pisownię i proponujące wyrazy bliskoznaczne, a także pozwalają na wprowadzanie grafiki, tabel, obiektów z innych programów.. (temat do zrealizowania w dn. 16.04.2020) Zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 184 - 188).. korzysta ze słownikazasady interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami.. krojów pisma.. Wykonane ćwiczenie prześlij Messengerem lub na mojego mailaSłowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych.. korzysta ze słownika ortograficznego w korzysta ze słownika24.. korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstuTemat: Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych 1..

3.Temat lekcji: Redagowanie dokumentów tekstowych.

Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych włącza podgląd znaków w edytorze tekstu wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.. Tworzy własne style tekstu.. korzysta ze słownika ortograficznego wSłowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych.. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Zasady formatowania dokumentów tekstowych.. Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych: włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu; wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego; wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu; zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.. W jaki sposób i w jakim celu stosujemy słowniki wbudowane do edytora tekstu.. Opracowywanie tekstu 24.. Proszę wykonać zaległe ćw.. Cele operacyjne: Uczeń potrafi formatować tekst.. Stosuje24.. 07-211 Długosiodło .. Elementy typografii krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.. ".TEMAT: Metody redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu - lekcja powtórzeniowa.. Zapoznaj się z temat w podręczniku.. q Zaznaczenie całego dokumentu — należy nacisnąć klawisze Ctrl+A..

Zasada nr 5Klasa 7 Temat: Zasady redagowania dokumentów tekstowych.

Temat: Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych.. Każdy krój ma swoją nazwę.. Wykonaj zadania 1, 3 i 4 z podręcznika.. Przeczytaj z podręcznika: 1.. Kiedy tekst jest poprawnie zredagowany.. Wstawianie znaku „twardej spacji"24.. Stosowanie wbudowanych słowników (str. 185) 3.. Zna podstawowe zasady pracy z dokumentem wielostronicowym.. Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na komórkach tabeli.. Słowniki i stosuje wszystkie zasady redagowania dokumentów tekstowych włącza podgląd znaków w edytorze tekstu wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.. Temat w podręczniku: Słowniki.. Należy korzystać z klawisza Enter tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu.. Odpowiedni wybór czcionki ułatwi sprawne przyswojenie zawartych informacji w dokumencie.. Cel ogólny: Przypomnienie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących redagowania dokumentów tekstowych przy zastosowaniu metod aktywizujących ucznia na lekcji informatyki.W ramach lekcji informatyki „Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych" zapoznaj się z treścią z rozdziału 5.1 ze strony 176 i 177 podręcznika, dotyczącą znaków niedrukowanych.. Przypomnij sobie zasady redagowania tekstu.. Tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprawnie wszystkie poznane zasady redagowania i formatowania tekstu.. Najważniejsze zasady redagowania tekstów: Zasada 1.. Proszę przeczytać lekcję poświęconą redagowaniu tekstu i słownikom wbudowanym w edytory tekstu na stronie 184-186 w podręczniku "Lubię to!. Praca z dokumentem tekstowym Temat Opracowywanie tekstu 2 godziny lekcyjne Lekcja Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych ELE OGÓLNE tworzenie dokumentów tekstowych w edytorze tekstu (III.2) stosowanie podstawowych zasad redagowania tekstu (II.3) korzystanie ze słowników wbudowanych do edytora tekstu (II.3)19 2.1. zasady formatowania dokumentu q Zaznaczenie akapitu od początku do końca — należy ustawić kursor na początku akapitu, a następnie nacisnąć Ctrl+Shift+strzałka w dół.. Zalecane używanie 11 punktowej czcionki Calibri.. Krój pisma istnieje kilka podstawowych grup krojów pisma: bezszeryfowe (Arial), szeryfowe (Times New Roman) i „pisanki" (Phyllis).. Formatowanie tekstu Przekształcanie wyglądu dokumentu tekstowego w programie - najczęściej w edytorze tekstu.Praca z dokumentem tekstowym Temat: Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt