Położenie i warunki naturalne grecji
Położenie Grecji Grecja położona jest w południowej Europie - Bałkany na półwyspie Peloponez.. 5. posłużę się pojęciami: Hellada, Hellenowie, kultur a minojska, polis,Warunki naturalne.. W starożytności za terytorium egipskie uchodził obszar rozciągający się od delty (nad Morzem Śródziemnym) do pierwszej katarakty, czyli pierwszego z wielkich progów skalnych przegradzających rzekę.1.. 2 Sprawdzana czynność: Uczeń sporządza diagram obrazujący stosunek ziem uprawnych w starożytnej Grecji do .. Grecji, przyjmując, że około 18 % stanowi .Egipt, warunki naturalne Egipt jest położony w północnej Afryce, w dolinie rzeki Nil.. Pasma oraz łańcuchy górskie stanowiące większą część powierzchni GracjiGrecja w przeważającej części (80%) jest krajem górzystym, a najwyższy jej szczyt stanowi góra Olimp (2917 m n.p.m.) - powszechnie znana jako siedziba starożytnych bóstw.. Warunki naturalne Grecji (Hellady) a. położenie - południowa część Półwyspu Bałkańskiego - wyspy: Kreta, Cypr Wyspy Jońskie - wybrzeże półwyspu Azja Mniejsza (tzw. Jonia) b. kraj górzysty - najwyższa góra - OlimpDlatego ich warunki naturalne nie były dobre.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej obszary skolonizowane przez Greków.. c) bogactwa naturalne: srebro, marmury, glinka ceramiczna d) zajęcia ludności: słabo rozwinięte rolnictwo z wyjątkiem upraw winorośli .Grecja (gr..

Transport i ...Warunki naturalne.

2018-07-06 20:01:48; Położenie geograficzne Antarktydy.. Grecja oblewana jest przez morza z trzech stron: z wschodu Morze Egejskie, z zachodu Morze Jońskie i z południa Morze Śródziemne.. Skrajnymi punktami Polski są: na północy przylądek Rozewie (54°50'N), na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach (49°00'N), na zachodzie koryto Odry k. Granice morski stanowi morze Śródziemne i jego odnogi (Morze Jońskie i Egejskie).. Ukształtowanie terenu.. Grecja jest państwem położonym w Europie na Półwyspie Bałkańskim, w południowo-wschodniej części kontynentu.. Poznasz zajęcia starożytnych Greków.. Z kanałów woda wypływała na pola, po to, by się z nich wycofać po mniej więcej półtora miesiąca.. Rzym znajduje się na Półwyspie Apenińskim.. Cywilizacja starożytnej Grecji rozwijała się w zupełnie innych warunkach niż te, których historię poznaliśmy do tej pory.. Najstarsze dzieje Grecji - wykład _____ 1. ałkaoski od wschodu otacza Morze Egejskie, od południa Morze Kreteoskie, a od południowego zachodu Morze Jooskie.1..

Warunki naturalne Egiptu.GRECJA 1.

2009-05-14 19:58:37Grecja - położenie, mapa, flaga, stolica, wyspy.. Określenie Grecy i Grecja pochodzi od starożytnych Rzymian.. Nadmiar wody wypełniał biegnące horyzontalnie duże kanały, a także mniejsze, od nich odchodzące.. Przeanalizuj plan i wskaż na nim co najmniej trzy elementy charakterystyczne dla położenia i kształtu greckich miast.. Jest długa i wąska - ma 260 km długości i od 12 do 60 km szerokości.. Obszar półwyspu zdominowany jest przez góry i wyżyny, które stanowią ponad 60% jego powierzchni.Resztę zajmują tereny nizinne, w tym największa Nizina Padańska.Starożytna Grecja - powtórzenie.. Powierzchnia wyspy wynosi 8.336 km 2.Kreta leży na południowy-wschód od Peloponezu, mniej więcej w równej odległości od kontynentów Azji, Europy i Afryki.Warunki naturalne .. 2010-09-22 17:09:29; Jakie są warunki naturalne Afryki(położenie,ukształtowanie powierzchni,klimat,roślinność naturalna)?. Przeważa krajobraz górzysty.2.. 1.Świat Hellenów - położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji ( tereny nadmorskie, wyspy, ubogie rolniczo tereny) - zajęcia Hellenów (rybołówstwo, uprawa drzew oliwnych, rzemieślnictwo) - organizacja miast-państw ( polis, agora, zabudowa wokół agory) - kultura minojska i mykeńska(ramy czasowe istnienia wymienionych kultur .Woda rozlewała się na pola położone wzdłuż rzeki, gdy podnosił się poziom wody w Nilu..

2013-03-21 21:23:15; położenie geograficzne edenu?

Grecja graniczy od północy z Albanią, Macedonią, Bułgarią oraz od wchodu z Turcją.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .1.. .POWTÓRZENIE - STAROŻYTNA GRECJA I RZYM.. Położenie geograficzne.. Warunki naturalne.określa położenie geograficzne i warunki naturalne starożytnej Grecji wyjaśnia przyczyny kolonizacji mieszkańców polis.. Ojczyznę Greków stanowią obszary położone nad Morzem Egejskim.. Generalnie można wyróżnić tu dwie strefy: młode, alpejskie góry fałdowe w zachodniej części, których główną i w zasadzie jedyną jednostką są Góry Dynarsko - Greckie oraz na wschodzie stary, hercyński Masyw Egejski.Grecja 2.. Położenie geograficzne i warunki naturalne starożytnej Grecji Starożytna Grecja była położona na Płw.. 3. opiszę organizację polis.. Starożytni Grecy sami siebie określali mianem Hellenów, a swój kraj nazywali Helladą..

Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje Warunki naturalne.

Szybko rozprzestrzeniła się na wyspach Morza Egejskiego i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.. 4. wymienię 5 zajęć Greków i elementów łączących ich.. 4. wymienię 5 zajęć Greków i elementów łączących ich.. 2. podam nazwy pierwszych kultur greckich.. Warunki geograficzne a) Położenie: południe Europy, półwysep bałkański, górzyste ukształtowanie terenu, brak żyznych gleb, silnie rozwinięta linia brzegowa b) klimat: śródziemnomorski czyli ciepłe i suche lato, łagodna i deszczowa zima.. Kreta jest piątą co do wielkości wyspą Morza Śródziemnego i największą wyspą Grecji.. Położenie i klimat.. Półwysep ten, położony w środkowej części Morza Śródziemnego oblewają z czterech stron Morza: Liguryjskie, Tyrreńskie, Adriatyckie i Jońskie.. ałkaoskim i na Wyspach Morza Egejskiego.. Hellada i Hellenowie - początki Grecji.. Kraj, który zamieszkiwali Hellenowie, położony jest na Półwyspie Bałkańskim.. 3. opiszę organizację polis.. Warunki naturalne Grecji a) położenie geograficzne - Półwysep Bałkaoski, Morze Egejskie i Kreteoskie b) krainy Grecji: Tesalia, Beocja, Attyka, Messenia, Istm, Achaja, Elida, Arkadia, Lakonia c) wyspy Morza Egejskiego i Śródziemnego c) ukształtowanie powierzchni i jego wpływ na warunki gospodarcze i polityczne 2.. Moja Grecja; Grecja dzisiaj; Warunki naturalneWarunki naturalne panujące w starożytnej Grecji: Cywilizacja grecka narodziła się na Półwyspie Bałkańskim.. 5. posłużę się pojęciami: Hellada, Hellenowie, kultur a minojska, polis,Geografia.. Grecja jest krajem górzystym (ok. 80% powierzchni).. Grecja i Morze Śródziemne - kolebka cywilizacji europejskiej Uczeń: • wskazuje na mapie Grecję, omawia jej położenie geograficzne i warunki naturalne • wyjaśnia wpływ środowiska na gospodarkę starożytnej Grecji • potrafi systematyzować wydarzenie według następstw w czasie • potrafi opisać wpływ kontaktów ze Wchodem na kulturę grecką 2.Warunki naturalne.. Góry w Grecji Najwyższy szczyt Grecji, Olimp , położony jest w północnej Tesalii - jednej z krain geograficznych Grecji .Położenie geograficzne Grecji przyczyniło się do rozwoju na dużą skalę ?. Jaki wpływ miały warunki naturalne na wybór miejsc, w których zakładano kolonie?. KRYTERIA SUKCESU: 1. zapamiętam położenie Grecji i jej warunki naturalne.. Położenie geograficzne i warunki naturalne - położona jest w południowo - wschodniej Europie, graniczy z Macedonią, Bułgarią i Turcją.. 2. podam nazwy pierwszych kultur greckich.. Bogactwa naturalne starozytnej grecji: rudy zelaza, srebra i miedzi, oprócz tego posiadali marmury, granity oraz glinke ceramiczną.Starożytna Grecja - warunki życia w Grecji.. Dla turystycznej Grecji byłaby to jednak niepowetowana strata.Grecja 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt