Przeczytaj tekst jeszcze raz uzupełnij zdania
Przeczytaj historyjkę jeszcze raz i uzupełnij zdania odpowiednimi imionami - w ćw.. Praca z zeszytem ćwiczeń .Przeczytaj wyrazy z boku strony, podziel na sylaby.. 2.Dobierz początki zdań 1-5 do ich zakończenia A-E.. Zadanie 2.. Ja tym razem trochę nazmyślam, dzięki czemu przy okazji dowiesz się, jak się nazywa po angielsku stolica Anglii - Londyn, czyli London.Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij w zeszycie zdania jednym, dwoma lub trzema wyrazami (ćw.. 11 Indywidualne.. 5 - uzupełnij zdania następującymi wyrazami: dangerous / difficult / expedition / explorer / heavy / journey / record niebezpieczny / trudny / wyprawa / odkrywca / ciężki / podróż / rekordZadanie 1.. Przeczytaj ogłoszenie i zaznacz czy to prawda, czy fałsz.. 101 Wykonaj w zeszycie ćw.. - Przeczytaj jeszcze raz I zdecyduj, które wyrażenia (1-6) dotyczą L (Link) a które S (Sonik).. Sprawdź ich znaczenie i uzupełnij nimi zdania w ćw.. Nie pokazuj odpowiedzi innym osobom z klasy.. My English file Napisz trzy dodatkowe zdania o Tidy Tedzie.Topic: Video Games - praca z tekstem.. Wskazówka: Tekst na podstawie, którego należy uzupełnić zdania, znajduje się w zadaniu 8 stronach 87-88 w podręczniku !. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem zatrzymuj po kolejnych zdaniach i powiedz, czy podobnie jest w Polsce: In Poland, too, czy nie: Not in Poland..

...przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełni przymiotniki.

4.Przeczytaj jeszcze raz uważnie wszystkie podane wyżej wyrazy i wypisz tylko te, .. Mam nadzieje, że wszystkie informacje podałam.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst ,,Mail'' i uzupełnij luki .. Zad 4.Ćw.2/123 - Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tekst w języku polskim.. ;( 2010-09-27 23:49:39Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, wpisując od jednego do trzech słów w każdą lukę.. Zakreśl poprawne odpowiedzi.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu luki należy uzupełnić w…Przeczytaj jeszcze raz tekst (.). 9 Zadanie.. Napisz kilka zdań o swoich planach wakacyjnych.. 7 str. 69 (należy uzupełnić zdania przymiotnikiem w stopniu najwyższym, odpowiedni przymiotnik wybieramy z ramki) Na koniec czytamy głośno historyjkę kilka razy (jak zawsze).. To jest niemiecki "Aha!. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Kl.Pomożecie jeszcze raz ?. Mundur marynarza ma kolor granatowy.zad 3.. 1 i odtwórz nagranie do zad.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. :) Angielski - Access 2 - Module 8 .. Życzę Wam udanych wakacji i spełnienia waszych planów.. Wykorzystując podane wyrazy , uzupełnij każde zdanie tak , ay zachowac znaczenie zdania wyjściowego (1-5)..

Przeczytaj tekst jeszcze raz.

Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym stopniu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj pocztowki I zaznacz właściwe uzupełnienie zdania :) te pocztowki na zdjęciu są umieszczone ;)Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 130 podręcznika i zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego zdania.. Pamiętaj, odpowiadamy całymi zdaniami.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. Napisz całe zdania w zeszycie.. 2. a) Uzupełnij kwestionariusz z ćwiczenia 1. informacjami na swój temat.. Przeczytaj dialog i zaznacz, która forma jest dobra.. Zapisz w zeszycie wszystkie nowe dla Ciebie słowa i przetłumacz je z pomocą słownika.. Przeczytaj jeszcze raz cały tekst i wyszukaj wyrazy z nową literą.. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 59 i ćwicz pisanie nowej litery i wyrazów z tą literą.. Otwórz podręcznik na str. 73 i spójrz na ćw.. Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym stopniu.. Podkreśl w tekście litery: b, d, g, p. Przepisz poniższe zdania.. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Przeczytaj tekst i uzupelnij go , wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpwedniej formie..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i zaznacz dobrą odpowiedź.

Znając znaczenie słów, przeczytaj tekst ze zrozumieniem jeszcze raz.. Następnie uzupełnij pozostałe ćwiczenia - otocz kolorowymi pętlami wyrazy, wyszukaj zdanie.6.. Uzupełnij tabelę (pamiętaj o dobrej formie).. 3/123 - Odpowiedz na pytania i zapisz w zeszycie Temat - How are going to spend your summer holidays?. 6.Przeczytaj tekst ze str. 101 jeszcze raz i uzupełnij tabelkę wyrazami z tego tekstu.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. 10 Zadanie.. Odpowiedz, czy zdania są zgodne z tekstem, czy nie (zgodne - T, niezgodne - F).str.. 82/1: posłuchaj, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania, str.82/2: uzupełnij zdania liczbami i datami z tekstu, str. 82/3: posłuchaj Agaty i Marcusa.. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Uzupełnij każdą lukę przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. Odpowiedz w zeszycie na pytanie w poleceniu.. Napisz przy każdym zdaniu (T- true) tam gdzie zdanie jest prawdziwe i (F - false) gdzie fałszywe.. 4.The local supermarket offered to _____ them for a day.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst jeszcze raz.. Użyj nie więcej niż 4 słowa.. 2011-09-18 15:50:51Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przeczytaj tekst.

Przeczytaj, zdecyduj i zaznacz (czasownik dokonany czy niedokonany).. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36.. FILM: spójrz na zdjęcia w zad.. Odpowiedz pisemnie na pytania z zadania 2 str. 70.. 4.Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij zdania 1-5 zapisz odpowiedzi w zeszycie.. It has air in it.Polecenie- Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tabelę.. Posłuchaj nagrania i czytaj tekst razem z nagraniem.. Dzisiaj kontynuacja poprzedniej lekcji.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. Znajdź w tekście czasowniki złożone (z niebieskiej ramki).. 2011-01-31 20:01:36 Smutny tekst przeczytaj ?. Wymagana jestPrzeczytaj tekst jeszcze raz.. Zakryj zdania kartką i z pamięci uzupełnij brakujące litery.. Następnie przy porządkuj poszczególne zdania do wydarzeń sportowych z zadania pierwszego zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj tekst jeszcze raz.Uzupełnij każde ze zdań jednym wyrazem.. Przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt