Czarnoskrzynkowe techniki testowania

czarnoskrzynkowe techniki testowania.pdf

Testowanie oprogramowania to jeden z procesów zapewnienia jego jakości.. Techniki oparte na doświadczeniu - Wydanie 2. poszerz.. Dojrzali testerzy stosują w tym celu dobre praktyki opisane jako techniki, które pomagają definiować co i jak należy testować.Czarnoskrzynkowe techniki testowania Testowanie przejść pomiędzy stanami Moduł lub system mogą różnie reagować na dane wejściowe w zależności od warunków bieżących lub historycznych (np. zdarzeń, które wystąpiły od momentu uruchomienia systemu).Czarnoskrzynkowe techniki testowania .. Wybór odpowiednich technik : 395 .Techniki czarnoskrzynkowe; Podział na klasy równoważności; Analiza wartości brzegowych; Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną; Testowanie przejść pomiędzy stanami; Testowanie w oparciu o przypadki użycia; Techniki białoskrzynkowe; Testowanie instrukcji; Testowanie decyzji; Inne techniki strukturalne; Techniki oparte na doświadczeniuStatyczne i dynamiczne techniki testowana.. Testy te mogą być funkcjonalne lub niefunkcjonalne, ale zazwyczaj są one funkcjonalne.Techniki czarnoskrzynkowe.. Białoskrzynkowe techniki testowania; Techniki oparte na doświadczeniu; 11 .Testowanie systemu wymagań funkcjonalnych startuje poprzez użycie technik opartych na specyfikacji (czarnoskrzynkowe) dla testowanego aspektu systemu.. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą podziału na klasy równoważności..

Czarnoskrzynkowe techniki testowania 4.3.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się także, jakie są podstawowe metryki w procesie testowym .Czarnoskrzynkowe techniki testowania; 17:00 Zakończenie dnia 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 09 00 Techniki testowania - c.d.. Techniki czarnoskrzynkowe.. Techniki białoskrzynkowe.. Testowanie przejść pomiędzy stanami.. Planowanie i szacowanie testów 5.3.. Analiza wartości brzegowych.. Testowanie w oparc.Techniki czarnoskrzynkowe.. Testy strukturalne - zwane są inaczej testami białoskrzynkowymi ( ang. white-box ) i ich zadaniem jest przetestowanie każdej możliwej .Testowanie oprogramowania - proces związany z wytwarzaniem oprogramowania.Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania.Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania.. Ważnym elementem testowania jest przygotowanie dobrych testów.. Myślę, że każdy wpis wnosi nowe pojęcia i pozwala wam zgłębiać wiedzę na temat testowania 🙂 Dzisiaj zajmiemy się tematem projektowania testów - ich technikami oraz kategoriami.12 Techniki czarnoskrzynkowe Testowanie metodą czarnej skrzynki (testowanie oparte na specyfikacji) opiera się na traktowaniu testowanego programu jak swoistej skrzynki, której wewnętrzna struktura pozostaje nieznana.. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał zasady profesjonalnego testowania oprogramowana, będzie umiał projektować, planować i wykonywać testy oprogramowania przy użyciu różnych technik..

Białoskrzynkowe techniki testowania 4.4.

Nazywane są popularnie testami czarno skrzynkowymi (black-box tests), gdyż realizując je traktujemy testowany system jak czarną skrzynkę, nie znając jej struktury, nie wiedząc co kryje wewnątrz.Przeważnie używane są do tworzenia przypadków testowych opartych o .Podobnie jak testy funkcjonalne, stosują one głównie techniki czarnoskrzynkowe, ale wymagane jest najczęściej specjalnie przygotowane środowisko testowe, czasem nawet specjalistyczny sprzęt.. Sylabus ISQB sugeruje, by tej metody używać zaraz po zastosowaniu technik bazujących na specyfikacji, jako wsparcia pomiarów dokładności.Techniki testowania statycznego : 117: 8.. Proces dla testowania statycznego 120 .. (czarnoskrzynkowe) 168 9.1.. Role w testowaniu.. Podział na klasy równoważności.. "Testowanie wielokrotnych warunków" Techniki oparte na doświadczeniu Sylabus wymienia tu dwie techniki: testowanie eksploracyjne oraz atak usterkowy.. Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe) 294: 11.. 4.3.1 Podział na klasy równoważności; 4.3.2 Analiza wartości brzegowych; 4.3.3 Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną; 4.3.4 Testowanie przejść między stanami; 4.3.5 Testowanie w oparciu o przypadki użycia; 4.4 Techniki oparte na .Techniki - techniki czarnoskrzynkowe: podział na klasy równoważności, analiza wartości brzegowych, testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, testowanie przejść pomiędzy stanami, testowanie w oparciu o przypadki testowe, partycje równoważne, ;Techniki projektowania testów ich cele oraz charakterystyka..

Wybór technik testowania.

Inne techniki strukturalne.. Wprowadzenie: 50min.. Białoskrzynkowe techniki testowania; 16:00 Zakończenie dnia 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 09 00 Techniki testowania c.d.. Przeglądy 118 7.1.1.. Techniki testowania oparte na doświadczeniu .. Techniki testowania statycznego 117 7.1.. Podział na klasy równoważności 169 9.1.1.. Białoskrzynkowe techniki testowania; 16:00 Zakończenie dnia 09:00 Rozpoczęcie szkolenia .Testowanie czarnoskrzynkowe.. Zarządzanie testami 5.1.. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą analizy wartości brzegowych.4.2 Kategorie technik projektowania testów; 4.3 Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe.. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną.. Techniki testowania oparte na doświadczeniu; 10 30 Zarządzanie testamiTestowanie i jakość oprogramowania : modele, techniki, narzędzia / Adam Roman.. Wybór, która technika testowania powinna zostać użyta zależy od wielu czynników - są to czynniki tj. wybór systemu, regulacji prawnych .Techniki testowania należące do tej kategorii, opierają się o specyfikację, dokumentację analityczną, projektową.. Organizacja testów..

Kategorie technik testowania 4.2.

Uczestnik pozna sposoby podniesienia jakości oprogramowania i .Techniki testowania 4.1.. Weryfikacja oprogramowania pozwala skontrolować, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją.Czarnoskrzynkowe techniki testowania; 13 00 Przerwa na lunch 13 30 Techniki testowania c.d.. Techniki projektowania testów: dynamiczne techniki testowania, testowanie czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe, zgadywanie błędów, BVA itd.Podstawowe właściwości technik; Techniki czarnoskrzynkowe - definicje, przykłady, ćwiczenia; Techniki białoskrzynkowe - definicje, przykłady, ćwiczenia .. przekazanie wiedzy z zakresu technik testowania oraz ich doboru w praktyce.. Testowanie decyzji.. Omówione są one w rozdz "Testowanie eksploracyjne" oraz "Ataki usterkowe" Wybór technik testowania Rozdział 11.Temat: Techniki czarnoskrzynkowe, dobór metod do przypadków Agenda warsztatu: 1.. Techniki białoskrzynkowe.. Analiza dynamiczna : 159: 9.. Kolejny tydzień, więc pora na nowy wpis.. Opis metody 169 .Testowanie czarnoskrzynkowe Przy podejściu funkcjonalnym testowany program określa się często jako czarną skrzynkę - przypadki testowe dobiera się pod kątem prawidłowego, zgodnego ze specyfikacją działania aplikacji, bez konieczności uwzględniania jej struktury i "zaglądania" do kodu źródłowego.4 Techniki testowania 4.1 Kategorie technik testowania 4.1.1 Wybór technik testowania 4.1.2 Kategorie technik testowania i ich cechy charakterystyczne 4.2 Czarnoskrzynkowe techniki testowania 4.2.1 Podział na klasy równoważności 4.2.2 Analiza wartości brzegowych 4.2.3 Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjnąTestowanie statyczne: inspekcja i proces testowy, rodzaje inspekcji, analiza statyczna.. Planowanie testów.. Organizacja testów 5.2.. Testowanie w oparciu o przypadki użycia.. Techniki oparte na doświadczeniu.. Mogą to być testy eksploracyjne, mogą równie dobrze być przypadki testowe.. Można również użyć technik opartych na strukturze (białoskrzynkowe) do oceny dokładniości testowania w odniesieniu do elementów struktury, takich jak menu, czy nawigacja po stronach strukturalne (białej skrzynki, białoskrzynkowe) To kolejny typ testów, które można przeprowadzić na każdym poziomie testowania.. Testowanie instrukcji.. Powitanie: 3min.. Monitorowanie testów i nadzór nad testamiTechniki te opisane są w rozdz "Testowanie warunków" oraz 9.6.. W związku z wciąż rosnącą ilością .Czarnoskrzynkowe techniki testowania; 13 00 Przerwa na lunch 13 30 Techniki testowania c.d..Komentarze

Brak komentarzy.