Powiększenie obrazu w soczewce skupiającej




Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania.. Rys. 5 - Zasady konstruowania obrazu w przypadku soczewki cienkiej.. Rysunek pokazuje konstrukcję obrazu powiększonego, rzeczywistego i odwróconego w soczewce.. .Oblicz w jakiej odległości od soczewki skupiającej o ogniskowej f = 10 cm należy umieścić przedmiot, aby jego pozorny obraz otrzymać w odległości dobrego widzenia równej y = 25 cm.. Wartość ogniskowej soczewki możemy w przybliżeniu ocenić, mierząc odległość od soczewki do obrazu jakiegoś odległego przedmiotu (w słoneczny dzień możemy skupić za pomocą soczewki promienie słońca w ognisku, w .1)Znajdż ogniskową soczewki skupiającej jeżeli obraz przedmiotu umieszczonego w odległości 40 cm od soczewki powstaje w odległości 120 cm.. 3.Jaką wartość ma ogniskowa soczewki o zdolności skupiającej 20D , a jaka jest zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 20cm.. Przedmiot umieszczono w odległości X od soczewki skupiającej o ogniskowej 15cm.. Ze wzoru łatwo można odczytać, że gdy → ∞, czyli .Odległość przedmiotu od jego rzeczywistego obrazu czterokrotnie powiększonego w soczewce skupiającej wynosi 2 m. a) jaka jest odległość przedmiotu od soczewki?, b) ile wynosi zdolność skupiająca tej soczewki?. WYBRANE ZAGADNIENIA Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ Zakres wiadomości Podstawowe prawa ( prawo prostoliniowego biegu promieni świetlnych, prawo odbicia i załamania) Otrzymywanie obrazów w zwierciadle płaskim zwierciadle sferycznym wklęsłym Równanie zwierciadła, powiększenie obrazu Pryzmat Soczewki Otrzymywanie obrazów w soczewce skupiającej Równanie soczewki Przyrządy optyczne (lupa ..

Konstrukcja obrazu rzeczywistego w soczewce skupiającej.

W tym celu napiszemy najpierw dwa równania - jedno wynika z podobieństwa trójkątów A B O i O B ´ A ´ .. Narysuj, w jaki sposób powstaje obraz w soczewce skupiającej(dwuwypukłej) dla 0 mniejsze x mniejsze f. x- odległość przedmiotu od.Powiększenie obrazu danego przedmiotu w zwierciadle kulistym wklęsłym wynosi 0,5.. Obraz otrzymany za pomocą zwierciadła wklęsłego może być mniejszy od przedmiotu, większy od niego lub być takiej samej wielkości.. Jaki obraz uzyskano za pomocą tej soczewki .. na podstawie którego również możemy odczytać cechy uzyskanego obrazu: Zobacz przepis na wyśmienite gofry.Odległość przedmiotu od soczewki.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. Powiększenie lupy w przybliżeniu określa wzór frac {d}{f}, w którym d ?. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym trzy wybrane konstrukcje obrazu (w zależności od różnych odległości przedmiotu od soczewki) otrzymanego w soczewce dwuwypukłej (skupiającej)Liniowe powiększenie obrazu x, y - odległość odpowiednio przedmiotu i obrazu od wierzchołka zwierciadła .. Oblicz:Dzięki znacznemu powiększeniu całość działa na zasadzie podobnej do teleskopu.. 2017-03-24 14:29:22 Prosze o pomoc ;) Przedmiot o wysokości 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej,w odległości 15cm od niej.Zdolność skupiająca soczewki .Narysowany jest bieg promieni świetlnych przy przejściu przez soczewkę dwuwypukłą (skupiającą) dla trzech przypadków (odległości przedmiotu od soczewki).Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej..

Oblicz powiększenie obrazu oraz przedstaw jego konstrukcje.

2)Obraz przedmiotu uzyskany za pomocą seczewki skupiającej o ogniskowej 20 cm powstaje w odległości 60 cm od soczewki.. Jeżeli ustawimy przedmiot w odległości 10 cm od soczewki, to jego obraz nie powstanieZ analizy konstrukcji obrazów w zwierciadłach i soczewkach wynika, że , by określić powiększenie, wystarczy porównać odległości obrazu i przedmiotu od soczewki (lub zwierciadła).. Dane: Szukane: a) Rozwiązanie: Korzystamy ze wzoru na powiększenie soczewki:swojego obrazu co oznacza, że powiększenie jest stałe dla ustalonej pary płaszczyzn obiektowej i obrazowej.. Obraz powstał w odległości 10 cm.. Wskaż zdania prawdziwe.. Oblicz powiększenie przedmiotu otrzymane w tej soczewce.W celu przeprowadzenia konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej (tak samo jak w skupiającej) wystarczą dwa promienie: promień padający równolegle do osi optycznej - po przejściu przez soczewkę biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne;Rysowanie obrazu w soczewce skupiającej.. Oblicz w metrach ile wynosi ogniskowa tego zwierciadła?. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła H - wysokość obrazuPowstawanie obrazu w zwierciadłach wklęsłych ..

Mówimy, że obraz może mieć różne powiększenie.

4.Zauważ, że obraz otrzymywany w soczewkach rozpraszających (nie zależnie od odległości przedmiotu od soczewki) zawsze jest pozorny, prosty, pomniejszony.. Zadanie 1.. Dla soczewki skupiającej mamy równanie: gdzie f jest ogniskową soczewki, x jest odległością przedmiotu od soczewki, y jest odległością obrazu od soczewki.. Wnioski wynikające z równania soczewki.. Stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu, tzw.Soczewki wklęsłe mają w tym przepadku ujemną zdolność skupiającą i rozpraszają światło.. ogniskowa soczewki.Po załamaniu w soczewce promienie, wychodzące z punktu B, biegną wiązką rozbieżną, jednak ich przedłużenia przecinają się w punkcie B. Rys. 15.4. a - konstrukcja obrazu Αφι przedmiotu AB w soczewce skupiającej: przedmiot AB znajduje się między ogniskiem i podwójnym ogniskiem soczewki; b - bieg promieni w aparacie projekcyjnymCechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Jest tak na przykład dla szklanej soczewki w powietrzu, dla której n 2/1 = 1,52 > 1.. Jego obraz powstał w odległości 25cm od soczewki.Oświetlony przedmiot umieszczono w odległości 30 cm od soczewki skupiającej o zdolności skupiającej 5 dioptrii.. 1 - biegnący równolegle do osi optycznej soczewki, po załamaniu przechodzi - jego przedłużenie - przez tzw. ognisko pozorne soczewki (leżące po tej samej stronie soczewki, co przedmiot) 2 - biegnie bezpośrednio przez środek soczewki (ulega niewielkiemu .Równanie soczewki (zwierciadła) - równanie określające zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki a odległością jego obrazu otrzymanego w tej soczewce = +, gdzie: - odległość przedmiotu od soczewki, - odległość obrazu od soczewki, - ogniskowa soczewki..

Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej.15.

W dodatkowo doszczepianej soczewce główny jej element stanowi mała soczewka +10,0 (o silnie skupiającej mocy), która przy wąskiej źrenicy daje możliwość dobrego widzenia do bliży.Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu soczewek umieszczonych w oprawce.. ĆwiczenieO-9 .. powiększenia Ml w funkcji odległości y obrazuodsoczewki: Ml = f(y).Punkty doświadczalne po-Celem doświadczenia jest doświadczalne sprawdzenie wzoru soczewkowego 1 f = 1 x + 1 y oraz wyznaczenie ogniskowej (zdolności skupiającej) użytej w nim soczewki.. Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki.. Zadanie.. W przypadku soczewki rozpraszającej, przecięcia przedłużeń promieni .optycznej skupiają się poprzejściuprzez soczewkę w jej ognisku.Soczewka skupiająca wytwarza .. obrazu od soczewki.. Jeśli jednak mamy soczewkę np. w postaci pęcherzyka wody w szkle, to wtedy współczynnik załamania wody względem szkła n 2/1 < 1 i wówczas soczewka .2.Przedmiot znajduje się w odległości 25 cm od soczewki a jego rzeczywisty obraz w odległosci 40 cm od niej.. Soczewka jest ograniczona dwiema powierzchniami.. Przynajmniej jedna z nich jest zakrzywiona, to znaczy jest wycinkiem sfery, powierzchni walcowej lub powstałej w wyniku .Wyprowadzimy go dla soczewki skupiającej, aczkolwiek będzie on również słuszny dla soczewki rozpraszającej.. Rys. 5 przedstawia zasady konstruowania obrazu w przypadku soczewki cienkiej, tzn. takiej, której grubość można pominąć.Fizyka - odległość obrazu od soczewki, powiększenie.. Powiększenie .. Dlatego też rysujemy po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby przechodziło ono przez ogniskową .Soczewki - konstrukcja obrazów Strona 3 Przykład konstrukcji obrazu otrzymywanego za pomocą soczewki rozpraszającej..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt