Chemia organiczną dr hab inż mariola koszytkowska stawińska
inż. Zbigniewa Ochala: Data Czynność 30.04.2014 Powołanie komisji dziekańskiej do oceny dorobku dr.. Środa.. Reakcje aldehydów i ketonów Z = H, aldehyd Z = R (czyli at.. ewq 09/05/2020 [Atrakcyjność zajęć -2] [Kompetentność -5] [Łatwość zaliczenia -3] [Przyjazność -10] [System oceniania -5] [Odpracowanie zajęć - 10] Stara się bardzo, nie mniej jednak wykład jest monotonny, nudny, nie da się skupić, ponadto duża ilość błędów.Chemia organiczna* Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska lub lub prof.dr hab.inż.. 2013/2014 Liczba punktów ECTS: 3Katedra Chemii Organicznej Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny: Skład osobowy Prace badawcze Dla studentów Usługi Historia Zakładu© Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Informacja telefoniczna (22) 234-72-11 Kontakt; Mapa stronyNowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska Status przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom kształcenia: Studia II stopnia Program: Technologia Chemiczna Grupa przedmiotów: Obieralne Kod przedmiotu:-Semestr nominalny: 2 / rok ak.. 3 Kierunek Technologia Chemiczna Semestr 1 Lista przedmiotów: Lp.. Dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni, 1431.. Strona główna » Pracownicy » Skład osobowy » Katedra Chemii Organicznej » dr hab. inż., prof. uczelni Mariola Koszytkowska-Stawińska Katedra Chemii Organicznej.. Polityką Plików Cookies.. Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych nazwa ogólna kwas karboksylowy bezwodnik kwasowy chlorek kwasowy ester amid 1° amid 2° amid 3° nitryl wzór R N O R R atom (O, N lub Cl) o większej elektroujemności niż at.. Stanowisko: profesor uczelni.. Kationy piryliowe i pirony - reakcje z nukleofilami, otwierania benzopironów „Związki heterocykliczne - synteza i wykorzystanie w chemii medycznej" dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, ZChOrg Wydz.. 2019/2020 Liczba .Kod IC.IK303 Nazwa Chemia Organiczna Prowadzący moduł/przedmiot (osoba odpowiedzialna za realizację) dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa Profil i poziom kształcenia ogólnoakademicki I stopień Nominalny semestr studiów 3 Specjalność nie dotyczy Forma zajęć/ liczba godzinBiuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.. Czwartek.. C), keton grupa karbonylowa „Chemia Org.1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia I stopnia WARSZAWA 2015.. Piątek.. rzecz.prof.. Nr katalogowy Nazwa przedmiotu W C L P S Punkty ECTS 1 CH.TIK101 BHP CH.TIK102 Chemia CH .11-13 Alkeny - reaktywność - dokument [*.pdf] „Chemia Organiczna", dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2017/2018 11-13.. Poniedziałek.. Wtorek.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Wpływ delokalizacji elektronów na kwasowość związków organicznych stabilizowana rezonansem, mocniejszy kwas Sprzężona zasada niestabilizowana rezonansem NH3 pKa = 11.2 „Chemia Organiczna", dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2016/2017 NH2 + H 12 8.12.Chemiczny PW 2016/2017 150 9.7.. „Chemia Organiczna", dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2016/2017 2 1A H 2.1 Li 1.0 Na 0.9 K 0.8 2A 1B 2B 3A Be 1.5 Mg 1.2 Ca 1.0 wiązanie X-Y 1.2.Prowadzący, nr pokoju.. 230 Pasek boczny na podstronach - zawartość .Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW: Skład osobowy Prace badawcze Dla studentów Usługi Historia Zakładu Kontakt Przydatne linki Strona główna: Dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-StawińskaChemia Organiczna - laboratorium dr hab. inż Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni; dr inż. Magdalena Popławska Magdalena Popławska Katedra Chemii Organicznej 2008-2020 Ostatnia modyfikacja 19.10.2020Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, ZChOrg WChem PW 2 • Bezpieczeństwo - rezygnacja z rozpuszczalników palnych organicznych, z których wiele wykazuje właściwości wybuchowe, mutagenne, kancerogenne.Chemia organiczna Odpowiedzi Odp.. Polityką Plików Cookies.. Alkeny -.Promotor rozprawy: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska Data otwarcia przewodu: 2018-03-13 Data obrony: 2020-02-10 Data przyznania stopnia: 2020-02-25 Dyscyplina: NŚiP/NCh Recenzenci: Prof. dr hab., czł.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Reguła Hunda Orbitale atomowe o tej samej energii są obsadzane kolejno pojedynczymi elektronami.. Miejsce wśród kierunków Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna (nieprzerwanie od 2012 roku)Chemia organiczna Koordynator przedmiotu: dr inż. Mariola Koszytkowska - Stawińska Status przedmiotu: Obowiązkowy Poziom kształcenia: Studia I stopnia Program: Inzynieria Chemiczna i Procesowa Grupa przedmiotów: Obowiązkowe Kod przedmiotu: brak Semestr nominalny: 3 / rok ak.. PW prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski dyrektor Instytutu Biotechnologii Katedra Chemii Analitycznej (KChA) Katedra Chemii i Technologii Polimerów (KChiTP) Katedra Chemii Nieorganicznej i .- dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, - dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,Kalendarium czynności związanych z przewodem habilitacyjnym dr.. Stanisław Ostrowski Status przedmiotu: Obowiązkowy Poziom kształcenia: Studia I stopnia Program: Technologia Chemiczna Grupa przedmiotów: Obowiązkowe Kod przedmiotu: CH.TIK304 Semestr nominalny: 4 / rok ak.. Gmach Chemii, pok.. 2019/2020 Liczba punktów ECTS: 1Zmarł prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej .. (z ang. przełożyli: Maria Bukowska, Daniela Buza, Ewa Kołaczkowska,Mariola Koszytkowska-Stawińska, Hanna Krawczyk, Tadeusz Mizerski, Magdalena Popławska, Przemysław Szczeciński) .. Jan Milecki "Chemia organiczna (tom 1-5)" • Zygfryd Witkiewicz, Waldemar .30-33 Reakcje aldehydów i ketonów - dokument [*.pdf] „Chemia Organiczna", dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2017/2018 1 30-33.. Chemiczny PW 2016/2017 151 9.8.„Chemia Organiczna", dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, WChem PW; 2017/2018 1 27-29.. 2 Kierunek Technologia Chemiczna Przedmioty obowiązkowe Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt