Rocznik statystyczny województw 2018

rocznik statystyczny województw 2018.pdf

Rocznik Statystyczny Województw 2018 19.15 MB Rocznik Statystyczny Województw 2018 tablice 2.60 MB Wyjdź z archiwum 2019. ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn.. Rocznik Statystyczny Województw 2017 2016 .Rocznik Statystyczny Pracy 2019: 04.03.2020 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2019 6 Publikacja: Rocznik Statystyczny Województw 2019: 22.01.2020 Archiwum Rocznik Statystyczny Województw 2019 7 Publikacja: Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019: 03.01.2020Rocznik Statystyczny Województw 2018. Wydanie roczne Cena: 28,00 PLN Szczegóły.. Rocznik Statystyczny Województw 2019 2018.. Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2016 .Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2019 2018.. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2017 2016.. Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 2017.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017 A A A.. Kod: 18 002/00 Rocznik Statystyczny Województw 2019. Wydanie roczne Cena: 28,00 PLN Szczegóły.. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018. wersja polsko-angielska.. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2017 2016.. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2018 2017.. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2018 2017..

Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2018 2017.

Dotychczas informacje dotyczące leśnictwa publi-kowane były w corocznej publikacji Leśnictwo, ukazującej się w ramach serii Informacje i opracowania statystyczne.Rocznik Statystyczny Leśnictwa R ocznik S ta t y st y czn y L eśnic t w a Statistical Yearbook of Forestry Statistical Y .. województw w 2018 r. .. Forest land and share of forest land in total country area by voivodships in 2018 .. 2 37 Powierzchnia leśna według składu gatunkowego .Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2019 2018.. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2019 Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 2017.. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2017 2016.. Termin .Rocznik Statystyczny Województw 2018. Wydanie roczne Cena: 28,00 PLN Szczegóły.. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych.1.. Data publikacji: 29.12.2017: Częstotliwość wydania: Roczna: Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego w polsko-angielskiej wersji językowej.. książka, Internet.. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2016 .Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 2018.. W publikacji zaprezentowano informacje opisujące stan gospodarki i poziom życia mieszkańców regionu w roku 2015.Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2019 2018..

Wydawana jest przez urzędy statystyczne: Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz urzędy statystyczne poszczególnych województw.

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2017 2016.. Częstotliwość .. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2016 .2018.. Zawiera on szeroki zestaw danych statystycznych opisujących zjawiska i procesy zachodzące w województwie, charakteryzujących poziom życia mieszkańców Podkarpacia oraz stan gospodarki.Rocznik statystyczny - periodyczne wydawnictwo urzędu statystycznego (w Polsce - Głównego Urzędu Statystycznego) zawierające najważniejsze informacje o jego mieszkańcach i gospodarce.Roczniki statystyczne są wydawane również przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.. Polski rocznik (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej .Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019), Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad .Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2019 2018.. Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2018 2017.. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2017 2016.. Kod: 19 002/00 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018. Wydanie drukowane co 3 lata Cena: 25,00 .Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2018 17.43 MB Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2018 - tablice w fomacie Word 2.17 MB Wyjdź z archiwumRoczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2018 (wersja polsko-angielska) wydanie roczne termin wyd..

Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa.

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2019 Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2018 2017.. Celem prezentowanej pozycji wydawniczej jest dostarczenie Czytelnikowi kompleksowych informacji na temat zagadnień demograficznych .Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego.. Kod: 19 002/00 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018. Wydanie drukowane co 3 lata Cena: 25,00 .Państwu Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2018, będący pierwszą publikacją z tego zakresu w serii wydawniczej Roczniki Statystyczne.. W Roczniku prezentowane są dane staty-styczne: — o przestępstwach stwierdzonych w zakończo-nych postępowaniach przygotowawczych, na podstawie systemu statystyki Komendy Głównej Policji, — o orzeczeniach sądów powszechnych, na pod-stawie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości.. - grudzień ISSN 1509-9652 obj.. Roczniki wydają również międzynarodowe organizacje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska.2018..

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2016 ...Rocznik statystyczny - publikacja wydawana w okresowych odstępach (najczęściej rocznych), zawierająca dane statystyczne z określonych dziedzin.

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 2016.. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, zawiera bogaty zestaw informacji na temat zagadnień .Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2018 25,00 zł Przestrzenne zróżnicowanie funkcjonowania turystyki na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 2015-2017Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017 jest podstawową zbiorczą publikacją Urzędu, która stanowi kompendium wiedzy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Warmii i Mazur.. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2016 .Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego jest podstawową, zbiorczą publikacją Urzędu, adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców.. Rocznik Statystyczny Województw 2018 2017.. 166x238 mm cena: 28,00 zł WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2018 - PODREGIONY, POWIATY, GMINY (wersja polsko-angielska) wydanie roczne termin wyd.. Informacje zawarte w Roczniku pozwalają na przeprowadzenie analiz i porównań retrospektywnych oraz na .. Data publikacji: 29.12.2016: Częstotliwość wydania: Roczna: Publikacja ta, to jedno z ważniejszych opracowań w ramach planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Lublinie.. Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016 .Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2016 A A A..Komentarze

Brak komentarzy.