Wykonaj polecenia na podstawie rysunku satyrycznego
Podkreśl nazwę tego państwa.. Zejście pilota - rysunek satyryczny z marca 1890 r. P. Szlanta, Wilhelm II.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu.Wykonaj polecenia na podstawie mapy fizycznej Polski z atlasu geograficznego a) odszukaj nazwy miast, które leżą na podanych równoleżnikach i południkach A. Równoleżnik 53°N B. Równoleżnik 50°N C.Południk 17°E D.Południk 21°ENa podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, do których doszło w .Na podstawie rysunku satyrycznego z 1848 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Brytyjska rycina satyryczna.. Wyjaśnij propagandowy cel rysunku satyrycznego .Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Podaj adresata listu napisanego .. Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym z lat dwudziestych i wykonaj polecenia.. Rozstrzygnij czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Źródło 2.. [w:] Książki nieczytane.. [w:] Encyklopedia szkolna.Historia, Warszawa 2004, s. 275. Podaj argumenty świadczące o tym, e miniatura ukazuje sakralizacjż ę władzy cesarza Henryka II.Na podstawie rysunku satyrycznego Borysa Jefimowa z 1951 r. i własnejwiedzy wykonaj polecenia.. A.Na podstawie rysunku satyrycznego Mai Berezowskiej z 1951 r. wykonaj polecenie..

... na rysunku satyrycznym.

11.Na podstawie rysunku satyrycznego i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. 6 Zadanie.. Karty pracy ucznia.Zadanie z matury z historii o treści: Na podstawie rysunku satyrycznego z 1848 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Źródło 1.. A. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.1.. 🎓 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji - Zadanie 3: Śladami przeszłości 1 - strona 9 🎓 a) Zdecyduj, którą z karykatur można przypisać zwolennikom, a którą przeciwnikom teorii Darwina.Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym i wykonaj polecenia a) i b).. Chomąto - część uprzęży w kształcie kabłąka wkładana na szyję koniowi pociągowemu.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (2 pkt) Na podstawie rysunku satyrycznego opublikowanego w niemieckim czasopiśmie w marcu 1944 roku wykonaj polecenia.. Źródło: domena publiczna.. Źródło 2.. Tłumaczenie napisów: na pudełku - PIGUŁKI KONSTYTUCJI; na butelce - ETER (środek znieczulający).. Ilustracja.. Kodeks Hammurabiego [fragment] Jeśli pełnoprawny obywatel wybił oko członkowi klasy pełnoprawnych obywateli, wyrwą mu oko.Rysunki satyryczne pochodzą z serwisów andrzejrysuje.cba.pl (autor: Andrzej Rysuje), ceo.org.pl (autorka: Danuta Sterna) .. a następnie wykonaj polecenia.. Odpowiedź Guest.. Tłumaczenie napisów: na pudełku - PIGUŁKI KONSTYTUCJI; na butelce - ETER (środek znieczulający)..

A.Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji przedstawiającej... 5 Zadanie.

[w:] „Wróble na Dachu" 1939, nr 3, okładka.. Chomąto-częśćuprzężyw kształciekabłąkawkładanana szyjękoniowi pociągowemu.. Źródło: Tomasz Pastuszka, .Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. 2012-04-30 21:43:55 Na podstawie doświadczenia wykonaj podane polecenia .. A. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 21 Zadanie 31.. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015, s. nlb.. Uzyskana liczba pkt 19.A.. Na podstawie poniższej ilustracji wykonaj polecenia: ILUSTRACJA W ZAŁĄCZNIKU !. Ilustracja komentuje układ sił w Europie, który powstał na skutek III .. (2 pkt) Na podstawie fragmentów trzech listów władczyni Rosji Katarzyny II, w których komentuje ona aktualne wydarzenia w Polsce, wykonaj polecenia A i B. A.. Tłumaczenie z języka niemieckiego podpisu pod rysunkiem: [Polacy spadający z pokładu statku] - A takie mieliśmy zaufanie do tego statku.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 27 Zadanie 33.. 2 18 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 20.. Objaśnienie: Postać w koronie - cesarz Wilhelm II, postać schodząca z okrętu - Otto von Bismarck.. [w:] D. Dowe et al: Europe in 1848: revolution and reform, New York, 2001, s. 608.Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym z lat dwudziestych i wykonaj polecenia..

🎓 Wykonaj polecenia na podstawie rysunku satyrycznego - Zadanie 4: Poznać przeszłość Wiek XX.

Pismo ministra spraw zagranicznych Niemiec, Berlin, 26 marca 1899 r. Z już osiągniętych sukcesów cesarza należy wziąć pod uwagę udzielenie koncesji na budowę portu w Haidar-Pasza**, koncesję na założenie niemieckiego kabla między Konstancją a Konstantynopolem, umocnienie stosunków z wielkimi firmami niemieckimi.Na podstawie doświadczenia wykonaj podane polecenia.. Fragment .Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie satyrycznym w 1939 r. wykonaj polecenia.. (2 pkt) Na podstawie rysunku satyrycznego Borysa Jefimowa z 1951 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. ( 2) - Otrzymałem pensję miesięczną i nie wiem co robić!. 2011-09-11 15:15:38 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego 2020-03-24 16:01:54Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Posiadam pieniędzy zbyt wiek, ażeby samemu udźwignąć i zbyt mało, ażeby zapłacić dorożkarzowi za odwiezienie do domu.. [w:] „Wróble na Dachu" 1939, nr 3, okładka.. Czarodziej z COP Źródło: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 302.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (1 pkt) Na podstawie źródła ikonograficznego wykonaj polecenie.. Wskaż, jakie dwa modele polityki wobec mniejszości i imigrantów ilustruje rysunek..

Podaj datę i nazwę paktu, który został przedstawiony na rysunku satyrycznym.

Handel zagraniczny Anglii od 1700 do 1800 r.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Na podstawie rysunku, pokazującego położenie Ziemi na orbicie w czterech charakterystycznych dniach w roku, wykonaj polecenia.Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.. A) na ilustracji przedstawiono problem zrywu patriotycznego na Bałkanach (chęć odzyskania niepodległości przez państwa bałkańskie) B) zryw patriotyczny na Bałkanach miał bardzo duże znaczenie na rozpętanie I wojny światowej gdyż to właśnie taki .Na podstawie rysunku satyrycznego, który ukazał się w 1943 r. na łamach konspiracyjnego pisma „Demokrata", wykonaj polecenie.. (wkładka).. Spośród wymienionych państw wybierz to, które nie skorzystało z pomocy będącejprzedmiotem rysunku satyrycznego.. 2011-11-10 18:31:46Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!. a .Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wykres.. B. Napisz, jakie były konsekwencje tego układu dla państwa i narodu polskiego.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Katalog wystawy, Kielce 2005, s. 27. a) b) Na rysunku przedstawiono .Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie satyrycznym w 1939 r. wykonaj polecenia.. 2011-09-11 15:15:38 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego 2020-03-24 16:01:54 Na podstawie rysunku , pokazującego położenie Ziemi na orbicie w czterech charakterystycznych dniach w roku, wykonaj polecenia ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt