Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań do każdej luki
Jedno zdanie zostało .Przeczytaj teksty.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Uwaga: Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Celebrities usually star in films or sing songs.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. MOVING HOUSE MADE EASY Moving house can be a stressful experience.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki (1-4) litery .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDUzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Uwaga!. Uwaga!. W każdą lukę (1.1.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.4.). Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Dwa fragmenty zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. They help us to commu-Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań, a następnie zdecyduj, które z nich jest prawdziwe (T), a które fałszywe (F).. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięç zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakują-ce zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 2 z 13 ZADANIE 1 Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. W każdą lukę wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. wpisz literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki (1-4) w tekście odpowiednimi zdaniami (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Do każdej luki (1-5) dobierz brakujący fragment tekstu (A-G), aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone jest bbrakujące zdanie..

C.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.

IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSETrzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 2.1.-2.5. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami A - F w luki 7.1.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. Uwaga!. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę (1.-5.). Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEZadanie 1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 4 zdania.. That's why I thought of buying a newPrzeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań Uzupełnij luki 15 zdaniami a f tak aby powstał spójny i logiczny… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uwaga!. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.. $300,000 LIBRARY BOOK FINEStrona 8 z 14 Zadanie 8.. Uwaga!. Uzupełnij luki (10.1. wpisując odpowiednią literę (T lub F) w tabeli poniżej.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt