Literatura dydaktyczna średniowiecze
Pierwszy wczesny od V- X w.. Pierwszy wczesny od V- X w.. Średniowiecze .. Drugi, dojrzały, rozkwita w XII- XIII w. przechodząc w jesień średniowiecza około XV w.. Literatura polska epoki średniowiecza obejmuje okres pięciu wieków, a więc najdłuższy okres w dziejach polskiej literatury, a zarazem najbardziej ubogi pod względem ilości tekstów .Gatunki literackie typowe dla literatury średniowiecznej: legenda (dosłownie: utwór przeznaczony do czytania) - utwór, który jest przesycony niezwykłymi i cudownymi motywami.. Poza prostym wyjaśnieniem śmierci jako kresu życia na ziemi, motyw memento mori odnosi się do duchowości w chrześcijańskim rozumowaniu.podkladka edukacyjna jezyk niemiecki,podkladka nauka jezyka niemieckiego,podkładka na biurko,podkladki na biurko,podkładki na biurko,podkladka edukacyjna,podkładki edukacyjne visualsystem Średniowiecze to w literaturze nowożytnej Europy epoka najdłuższa, trwająca ponad tysiąc lat.. Dzielimy ja na dwa okresy.. Literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.literatura współczesna (22) pozytywizm (9) renesans (5) romantyzm (1) średniowiecze (2) starożytność (1) metodologia badań językoznawczych (1) psychologia (2) scenariusze lekcji (2) scenariusze szkoła podstawowa (2) słownik (10) etymologia (1) poprawność językowa (5) słownik madek (4) teoria literatury (12) teoria tekstu (6)Literatura przyjęła funkcje dydaktyczne i wytworzyła trzy podstawowe wzory do naśladowania..

Poza tym literatura jest mocno dydaktyczna.

Według Platona cechy, które składały się na wzór jednostki ludzkiej, to religijność oraz męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość.Cechy średniowiecza Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r.. Różnice pogłębiały się przez odmienne modele kulturowe i społeczne, mieszkańców dzieliły poglądy i ustrój.Średniowiecze - literatura powszechna, zagadnienia ogólne Nazwa epoki: nazwa "średniowiecze" została nadana przez humanistów renesansowych.. Typowe dla legendy są cechy parenetyczne oraz hagiograficzne.Średniowiecze epoka literacka, opracowanie epoki, wszystko o epoce średniowiecza Tematyką epoki średniowiecza była: religia, rycerstwo,dwór oraz historia.. : szansą de żest) - dosł.. Wiersz zdaniowo-rymowy, typowy dla literatury średniowiecza, oparty na tym, że w każdym wersie zamykało się jedno zdanie lub jednorodny człon zdaniowy (bez przerzutni).Plansza DYDAKTYCZNA przedstawiająca HISTORIĘ literatury ŚREDNIOWIECZA.. Tworzono ją dla celów dydaktycznych i parenetycznych, kreujących wzorce postępowania..

parenesis - zachęta, nakłanianie do czegoś) literatura kształtująca i propagująca ...Początki literatury średniowiecznej.

Ukształtowały się dwa wzorce osobowe świętych:Średniowiecze to w literaturze nowożytnej Europy epoka najdłuższa, trwająca ponad tysiąc lat.. W języku łacińskim oprócz pieśni liturgicznych lub dydaktycznych poematów „stanowych" pojawiły się nieznane wcześniej gatunki poezji okolicznościowej, popularne głównie w środowisku dworskim.. (pochodzi z niej najstarsze .• Literatura Średniowiecza • Cechy charakterystyczne literatury średniowiecznej (dwujęzyczność, dydaktyzm, alegoryczność i in.). Literatura średniowiecza ma dydaktyczny charakter.Literatura była anonimowa - bo twórcy średniowiecza nie walczyli o "próżną chwałę" (nie zależało im na słowie) pisali ku pouczeniu i przestrodze Była dwujęzyczna bo pisano po łacinie - w języku Kościoła - w języku uniwersalnym, zawracającym już reguły pisarstwa a języki narodowe, np. język polski zaczynał się .Hagiografia Hagiografia jest to nurt literatury średniowiecznej, który zajmował się opisem żywotów świętych.Nazwa pochodzi od greckich słów hagios graphein (pisanie o świętych).. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią.. Cele i cechy literatury, Epoka trwała od 476 roku (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) do roku 1492Literatura dydaktyczna (greckie didaktikós - nauczający), utwory literackie, które przekazują czytelnikom uniwersalne prawdy, pouczenia i przestrogi moralne, ideały i wzory życia godnego naśladowania..

Producent: VISUAL SYSTEMPlansza dydaktyczna historia literatury posiada ciekawą kolorystykę, przejrzystą i czytelnie rozłożoną treść.

Literatura parenetyczna swoimi korzeniami sięga starożytnej Grecji - Platon w swoich dialogach (np. w Państwie) oraz Arystoteles w traktatach sformułowali uniwersalne kanony ogólnego ideału człowieka.. Najstarsze zabytki literatury polskiej to Bulla gnieźnieńska z 1136 r., która zawiera 410 nazw miejsc miejscowych i osobowych, oraz Księga henrykowska z XIII w.. Literatura ta wywodzi się głównie z oralnej (ustnej) twórczości ludowej, opierającej się na dawnych wierzeniach i folklorze.Średniowiecze.. Światopogląd chrześcijański rządził odczuwaniem , myśleniem i postępowaniem ludzi.Literatura parenetyczna w Europie.. Najważniejsze działa epoki.. W otoczeniu królewskim powstawały m.in. pieśni panegiryczne (np.Średniowiecze - literatura Kościół w tym okresie zyskiwał na znaczeniu, stał się potęgą nie tylko religijną, ale także kulturową, ekonomiczną i polityczną.. Odmianą literatury dydaktycznej jest literatura parenetyczna, moralistyczna, tendencyjna (np. średniowieczne Zwierciadło lub dzieło Złota legenda Jakupa da Voragine); typowe gatunki .Polska.. Literatura ta wywodzi się głównie z oralnej (ustnej) twórczości ludowej, opierającej się na dawnych wierzeniach i folklorze.. Utwory o zabarwieniu hagiograficznym pisano w celach parenetycznych, dydaktycznych.LITERATURA PARENETYCZNA (z gr..

Przykład: Pieśń o Rolandzie hagiografia - żywoty świętych Literackie fascynacje średniowieczem Różewicz: DrewnoŚREDNIOWIECZE - literatura.

Tematem jest życie świętego lub męczennika.. Drugi, dojrzały, rozkwita w XII- XIII w. przechodząc w jesień średniowiecza około XV w. Promowała ona ascezę, pokorę, męczeństwo.. : pieśń o czynach - francuskie poematy epickie (eposy rycerskie) z XI-XIII wieku.. Dla wygody uzytkowania wzmocnione dolną i górną listewką.Literatura średniowiecza - Copy of Literatura średniowiecza 1f - Copy of Literatura średniowiecza 1e - Copy of Copy of Literatura średniowiecza 1eKolejnym nurtem literatury średniowiecza jest hagiografia, która opisywała żywoty świętych.. Miała oznaczać okres pośredni między starożytnością a odrodzeniem kultury starożytnej w okresie renesansu.. Skoncentrujmy się na literaturze rodzimej, bowiem zaczęła się ona kształtować właśnie w średniowieczu.. Wymiar 70x100 cm, wykonane z kredowego materiału.. Dzielimy ja na dwa okresy.. Przekazuje wzorce parenetyczne, skłania do refleksji, ma pouczyć odbiorcę, dać mu .LITERATURA PARENETYCZNA Pieśń o Rollandzie LITERATURA DYDAKTYCZNA Dobry władca LITERATURA DYDAKTYCZNA Ideał ascety MOTYW MARYJNY Bogurodzica Lament świętokrzyski UJĘCIE ŚMIERCI W ŚREDNIOWIECZU •Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią Siódma pieczęć GŁÓWNE MOTYWY: • Stabat Mater Dolorosa.Średniowiecze zapoczątkowało literaturę narodową większości europejskich krajów.. Średniowiecze jest również okresem, kiedy w Europie zaczyna panować chrześcijaństwo, formuje się Kościół.• plansza dydaktyczna Visual System • druk na papierze kredowym 250 g • foliowana jednostronnie • aluminiowe listwy z zawieszkąJest to wierszowany dialog, jeden z licznych, w literaturze średniowiecznej, utworów moralistyczno-wychowawczych, przedstawiających znikomość życia ziemskiego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt