Rekrutacja na studia magisterskie 2020
20 sierpnia 2020 r. 4.. 11.09.2020 Wyniki dla studiów II stopnia - tura sierpniowa; 31.08.2020 Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie; 01.07.2020 Start rekrutacji na studia II stopnia - tura lipcowa Oferta kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.. HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA/ II STOPNIA/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE: .19.05.2020 Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21 .. 4 zdjęcia (studia magisterskie i licencjackie) lub 2 zdjęcia (studia podyplomowe) do dowodu osobistego (o wymiarze 37 .Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie.. System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 został uruchomiony 1 czerwca 2020 r. Maturzyści z roku 2020 dokonują rejestracji na poszczególne kierunki studiów dopiero po wprowadzeniu do Systemu ERK wyników matur.Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 trwa od 4 maja 2020 roku (od chwili uruchomienia systemu rejestracji online) do ogłoszenia list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.. zmień rekrutację anuluj wybór Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji.. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 11:00 online .Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)..

Podanie na studia.

Etap I. kandydat zakłada konto na portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), rejestruje się na studia na wybranym kierunku, wnosi opłatę rekrutacyjną (85 zł),Rekrutacją są objęte wszystkie studia podyplomowe oferowane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2020/2021.. II stopnia bądź jednolite magisterskie - nie zwlekaj!Czytaj więcej → .Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową.. Ale spokojnie, na pewno dasz sobie ze wszystkim radę, a z wątpliwościami pomoże Ci nasz rekrutacyjny FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania.Tagi: 2020/2021, admission process, rekrutacja na studia Od 15 lipca do 20 sierpnia 2020 roku trwała rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.. Także różne mogą być wymagane dokumenty.. Wolne miejsca na uczelniach.. Oferta studiów I i II stopnia, jednolite magisterskie ..

Wpis na studia .

Dni otwarte; Harmonogramy rekrutacji .Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2020/21.. Czwartek, 25 czerwca 2020 10:23 | Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski Rekrutacja.. Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (2020/21)Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 Informator dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego .. Prosimy o kontakt na adres: [email protected] .. 14.08.2020 r. 7.Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego.. od 20 sierpnia 2020 r. do 23 .studia jednolite magisterskie stacjonarne (dzienne) Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna (dla kandydatów na specjalność logopedia)Trwa dodatkowa rekrutacja na studia LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE, na studia PODYPLOMOWE oraz NOWOŚĆ!. Począwszy od roku 2019/2020 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, w przypadku polskiej nowej matury (zdawanej po 2001) uwzględniane będą tylko i wyłącznie wyniki matury pisemnej na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.. 04.09.2020 Druga tura rekrutacji na studia; 13.08.2020 Zakończenie rejestracji na studia na rok akademicki 2020/2021 - ważne informacjeRekrutacja 2020/2021 Uniwersytet Szczeciński..

Dodatkowy nabór na studia.

W katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w naborze podstawowym dostępnych było 112 programów rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia .ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK) UWAGA!. Wpis na studia .. Być może zastanawiasz się, czy istnieją jakieś sposoby, które pomogą ci zminimalizować ten narastający .Zmiana terminów i zasad rekrutacji na studia w tegorocznej rekrutacji.. Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Studia magisterskie > Zasady rekrutacji dla obywateli polskich > Wyniki rekrutacji na studia magisterskie 2020. ul. Jana Bażyńskiego 8 80-309 Gdańsk.. Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 12:30 | Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński .. Tury rekrutacji na poszczególne studia mogą się odbywać w różnych terminach.. Rekrutacja trwa od 01 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. - do wyczerpania limitu miejsc..

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/21.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE .. Zostań naszym studentem już dziś!Wiemy, że rekrutacja na studia jest dla Ciebie bardzo ważna i że w Twojej głowie pojawia się teraz dużo wątpliwości.. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.. - studia on-line w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im.. .Uwaga!. Studia stacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie 2020/2021Zakończenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie została zakończona.Przeznaczone dla posiadaczy co najmniej dyplomu licencjata, stacjonarne lub niestacjonarne, czterosemestralne studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 integrują wiedzę z różnych dziedzin, w dużym stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie, m.in. planowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji.Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne" oraz na stronie .. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne) 14.08.2020 r. 6.. Proszę zwrócić na to uwagę.. GWSH w nowej siedzibie!. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.Szczegółowe opisy kierunków, specjalności oraz zakresów kształcenia znajdują się w zakładce „Oferta Uczelni".Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne" oraz na stronie .. portiernia:+ 48 58 523 30 00 numery kontRekrutacja 2020/2021.. Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.. Internetowy system rekrutacyjny (ISR) Wyniki rekrutacji 2020; .. Listy osób przyjętych na studia II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021: .Druga rekrutacja 2020/21, dodatkowy nabór na studia 2020.. Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą.. Ogólne.. Studia będą dodawane do rekrutacji sukcesywnie.Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot.. 14 października 2020 roku ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.. 5 października 2020 r. po godz. 14 00.. Wyniki na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im.. Wincentego Pola w Lublinie to znana uczelnia niepubliczna w Lublinie, która będzie prowadzić rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21 na studia licencjackie, magisterskie i jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.Studia licencjackie; Studia magisterskie; Studia podyplomowe; Szkoła Doktorska; Studia MBA; Akademia Młodego Ekonomisty; Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy; Kursy przygotowawcze z wiedzy o gospodarce; Komercyjne kursy językowe; Szkolenia; Kursy; E-learning; Uniwersytet Trzeciego Wieku; REKRUTACJA..Komentarze

Brak komentarzy.