Układ krążenia człowieka budowa i funkcje pdf
Budowa i funkcje poszczególnych elementów .Układ nerwowy - funkcje Układ nerwowy autonomiczny lub wegetatywny (łac. autos — samo- i nomos — prawo, a wi ęc "samorz ądz ący si ę") zarz ądza funkcjami życiowymi organizmu , kontroluje działanie narz ądów wewn ętrznych i przemian ą materii.. Dowiesz się tego z naszego filmu .. Której z wymienionych funkcji nie pełni krew: A.transport dwutlenku węgla B.produkcja hormonów C.udział w termoregulacji D.bariera przed inwazją zarazków 3.UKŁADY 1.UKŁAD KRWIONOŚNY FUNKCJE UKŁADU KRĄŻENIA: 1) rola transportująca: -zanosi komórkom tlen i pokarm -zabiera z komórek substancje przemiany materii i co2 -zanosi komórkom hormony 2)rola ochronna: -wykrywa i walczy z ciałami obcymi (z grzybami,bakteriami,wirusami,pyłami) 3)rola termoregulacyjna: -utrzymuje stałocieplność (36,6) a) OSOCZE: -93%wody,białka,cukry,tłuszcze .Układ krążenia (krwionośny) zbudowany jest z zamkniętego systemu naczyń krwionośnych, które pod wpływem rytmicznych impulsów serca transportują nieustannie przez organizm krew.Krew jest nośnikiem substancji odżywczych, niezbędnych do podtrzymywania czynności życiowych, oraz spełnia funkcję oczyszczającą organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii.a) budowa układu krążenia, b) zasady działania poszczególnych elementów układu, c) funkcje, d) choroby i ich przyczyny, e) wpływ nałogów i czynników środowiska na funkcjonowanie układu, f) metody badania układu krążenia, g) higiena układu krążenia.Układ krążenia jest również nośnikiem hormonów..

Jak działa układ krążenia?

Metody badawcze i doświadczenia Budowa i funkcje komórki Układ krążenia Podaj/wymie .. Wykaż związek między zwiększoną utratą ciepła z organizmu człowieka przez układ oddechowy.. Układ krążenia człowieka składa się z dwóch krwiobiegów.UKŁAD MOCZOWY CZŁOWIEKA (cewka moczowa żeńska) cewka moczowa błona śluzowa światło cewki moczowej błona mięśniowa Cewka moczowa żeńska ma światło w kształcie półksiężyca i długość ok. 4 cm.. U człowieka występuje układ krwionośny zamknięty, a więc krew krąży tylko i wyłącznie w naczyniach i nie wylewa się poza ich obszar.. Układ współczulny (sympatyczny) - pobudzaj ącyW czasie spoczynku człowiek wykonuje ok. 12‑16 oddechów na minutę, pobierając i usuwając za każdym razem ok. 0,5 l powietrza.. Centrum układu krwionośnego jest serce, odpowiedzialne za pompowanie krwi, a przez to utrzymywanie jej ciągłego obiegu w ludzkim organizmie.. Dostarcza on tkankom tlenu i substancji .1.Funkcje układu mięśniowego: Organizm człowieka buduje około 600 mięśni.. Krążenia układ składa się z: Serca- ułożone jest w osierdziowym worku.. Układ krwionośny (łac. systema sanguiferum) jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew (sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych i nie wylewa sie do jam ciała..

Zobacz film: Budowa i funkcje układu krążenia.

Układ krążenia składa się z tętnic, żył, naczyń włoso - watych i serca.. System naczyń krwionośnych dostarcza krew prawie do wszystkich elementów naszego ciała.. Jedynie niektóre jego obszary, np. rogówka oka, szkliwo zębów, zewnętrzne warstwy naskórka, są pozbawione naczyń.Układ krwionośny człowieka to nazwa dla układu zamkniętego, w którym krąży krew, przepływając przez rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych.. W skład układu krwionośnego wchodzą naczynia krwionośne oraz serce.. UKŁAD KRWIONOŚNY.. Układ ten nazywany jest również układem transportu wewnętrznego.Autonomiczny układ nerwowy •Autonomiczny układ nerwowy (wegetatywny, trzewny) - ta część układu nerwowego kręgowców, której zespół nerwów i zwojów nerwowych jest niezależny, lub częściowo niezależny od ośrodkowego układu nerwowego.. Właściwy układ krążenia zbudowany jest z naczyń, z których niektóre uzyskały zdolność kurczenia się, przekształcając się później w serce.Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) - układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi.. Funkcja mikrokrążenia •Wymiana gazów i substancji odżywczych .. Krążenie duże -układ żylny •Z głowy i szyi -żyły szyjne wewnętrzne prawa i lewa •Z kończyny górnej -żyły promieniowe i ..

Budowa i funkcje układu krwionośnego człowieka.

Zbudowany jest z układu krwionośnego i układu limfatycznego (chłonnego).. Budowa ściany serca •Wsierdzie: śródbłonek, blaszka właściwa,Budowa układu krążenia.. Tworzymy działający system obrony immunologicznej.. Stanowiąone prawie połowę ciężaru ciała.. Wysłana jest, nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, który wraz z podściełającą go tkankąRazem z układem limfatycznym stanowi element układu krążenia.. Układ krążenia (systema circulatorium) to zespół narządów, naczyń oraz płynów ustrojowych, zapewniających organizmowi utrzymanie szeroko rozumianej homeostazy (zdolność organizmu do zachowania równowagi wewnątrz organizmu, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych).. Której z wymienionych funkcji nie pełni .. Układ odpornościowy.. Do elementów komórkowych krwi zalicza-my krwinki czerwone, białe oraz płytki krwi (ryc. 9.3).. Tętnice to naczynia, którymi krew płynie pod du-Układ krwionośny człowieka zbudowany jest z mięśnia sercowego, tętnic, żył oraz z naczyń włosowatych.. Układ krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych, żył, tętnic i naczyń włosowatych..

Bardziej szczegółowoBudowa układu krwionośnego.

Układ oddechowy człowieka nozdrza jama nosowa tchawica prawe płuco .. Serce (cor) będące mięśniem, pełni funkcję pompy ssąco-tłoczącej krew, wymuszając tym samym jej nieustanny obieg w organizmie.Funkcje układu krążenia oraz budowa ogólna serca.. Krew krąży w organizmie w zamkniętym układzie naczyń.. Wyjaśniamy, czym jest reakcja antygen-przeciwciało, a także czym są tzw. linie obrony i na czym polega odporność nieswoista oraz odporność swoista.Budowa i rola krwi Krew jest tkanką łączną, która składa się z osocza (płynnej substancji międzykomór-kowej) i elementów komórkowych (ryc. 9.2).. Funkcje skrzel .. przepływ w układzie krążenia przepływ rozpuszczanie O 2 i dyfuzja.1 UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska 1.Trombocyty (płytki kwi)biorą udział w procesie: A.fagocytozy B.transportu tlenu C.oddychania D.krzepnięcia krwi 2. a zwiększeniem pojemności minutowej serca: Przedstawiamy budowę układu limfatycznego oraz krążenie limfy.. Układ limfatyczny.. PODZIAŁ HORMONÓW ze względu na budowę chemiczną .. •znaczenie: związane z funkcją zegara biologicznego (u człowieka j. nadskrzyżowaniowe podwzgórza), kontrolującego rytmy okołodobowe; silne działanie antyoksydacyjne.UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska.. Ścianę serca pokrywa cienka błona, w której umieszczone są naczynia wieńcowe.Układ krwionośny: krążenie małe (płucne) Układ krwionośny: krążenie wielkie (systemowe) Układ krwionośny (łac. sistema sanguiferum hominis) składa się z serca, naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych, a jego główną funkcją jest dystrybucja krwi w obrębie całego organizmu.. Działa na takiej zasadzie, że krew krąży w systemie naczyń krwionośnych .Układ krążenia zbudowany jest z układu limfatycznego i układu krążenia, a także z wypełniających je ustrojowych płynów.. Źródło: 36,6.. Układ krwionośny człowieka wraz z układem limfatycznym współtworzą układ krążenia.Pierwotnie funkcję tę pełnił układ pokarmowy, później płyn międzykomórkowy, który oprócz składników pokarmowych zaczął rozprowadzać tlen i dwutlenek węgla.. DZIAŁ IV transport i ochrona UKŁaD KrĄŻEnia egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!UKŁAD KRĄŻENIA.. Lekcja 6.. •zynnościowo związany z narządami wegetatywnymi - unerwia np. mięśnie gładkieArkusze maturalne PDF Nowo .. Służy wyłącznie do usuwania moczu.. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).. Krążenie krwi odkrył William Harvey.Układ oddechowy człowieka Budowa i działanie.. Podstawowe informacje o układzie krwionośnym Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym.. Jest ona niezbędnym warunkiem zdrowia organizmu.Tętnice i żyły mają budowę trójwarstwową: wewnętrzna - to jedna warstwa komórek nabłonkowych zwanych śródbłonkiem; 2) środkowa - to mięśnie gładkie i włókna sprężyste o układzie okrężnym 3) zewnętrzna - to tkanka łączna wiotka zawierająca włókno kolagenowe i sprężyste, biegnące podłużnieUKŁAD NERWOWY UKŁAD KRĄŻENIA ..Komentarze

Brak komentarzy.