Ekspedycja potraw w zakładzie gastronomicznym
Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.. Kwalifikacja T.6.2 Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz pochodzi z wydawnictwa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając.. Wyposażenie zakładów gastronomicznych.. Ekspedycja w zakładach gastronomicznych z obsługą kelnerską (zwana często rozdzielnią kelnerską) jest wydzielonym pomieszczeniem, w którym wydawane są kelnerom potrawy i napoje na podstawie złożonych zamówień.Planowanie produkcji dziennej w zakładzie gastronomicznym zależy od: Rodzaju świadczonych usług w zakładzie np. - pełne wyżywienie -stołówka szpitalna, catering - wyroby cukiernicze - kawiarnia , cukiernia.. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając.. Technologia sporządzania potraw i napojów z surowców roślinnych i zwierzę- cych oraz ich .. Reforma: 2012 Wydawnictwo: Autor: Anna Kmiołek Rok dopuszczenia: 2013 Typ szkoły: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Zawody: technik żywienia i usług .3) posługiwanie się narzędziami, sprzętem i urządzeniami w produkcji gastronomicznej, ekspedycji potraw i napojów, 4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 5) kreatywność podczas wykonywania zadań.3.Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych i pomocniczych w zakładzie gastronomicznym..

Produkcja oraz ekspedycja potraw..... 33 8.6.4.

Publikację przygotowano zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach .gastronomicznego, w tym maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej warzyw, urządzenia do obróbki termicznej 3) wskazuje drogi komunikacyjne w zakładzie gastronomicznym 4) zapobiega krzyżowaniu się dróg produktu, półproduktu i wyrobu gotowego w procesie przygotowania potraw 9) udziela pierwszej pomocy w stanachsporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.. Zakład gastronomiczny sieci otwartej - zakłady typu żywieniowego - zaspokajanie potrzeb konsumentów w zakresie żywienia - zakłady typu uzupełniającego - usługi żywieniowe w ograniczonym zakresie, w znacznym zakresie usługi kulturalno-rozrywkowe 2.Surowce żywnościowe, zanim trafią na stół konsumenta jako danie gotowe, podlegają procesom technologicznym, w których wykorzystuje się wiele urządzeń usprawniających pracę personelu.. W ramach każdej z wymienionych grup wydziela się różnorodne urządzenia .9 Wstęp Wstęp Oddajemy w ręce Czytelników podręcznik przekazujący podstawową wiedzę z zakresu organizacji produkcji gastronomicznej..

Na rys. 1.5 przedstawiono ideowy schemat technologiczny produkcji potrawy w zakładzie gastronomicznym.

Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Właściwy proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym.. 23 8.4.4.. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.w zakładzie hotelowym, wymaganiach sanitarnych obowiązujących podczas produkcji potraw i w czasie przechowywania surowców i półproduktów a także technikach sporządzania potraw z różnych grup surowców (warzyw, owoców, grzybów, mleka, jaj, mąki, kasz, mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb).. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.Należy unikać 19 Rozdział 1 PLANOWANIE PRODUKCJI POTRAW I NAPOJÓW przecinania się linii.. Stosowane w praktyce rozwiązania (bufety):1.. Poznanie systemu normalizacji stosowanego w gastronomii.. Zakład gastronomiczny jako przedsiębiorstwo produkcyjne .Pracownia obsługi gości wyposażona w niezbędny sprzęt do obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym Warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt do produkcji i ekspedycji potraw i napojów Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci wykonać zadania związane z planowaniem i realizowaniem żywienia zbiorowego w placówkach gastronomicznych .Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów Wyposażenie zakładów gastronomicznych część 3.. Kwalifikacja T.6.2 - podręcznik do nauki zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz..

W zakładzie gastronomicznym, w zależności od jego wielkości i charakteru,Menu.

Tom I We eni pyżaosSłownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Przykładem są lokale posiadające bary sałatkowe lub bary cukiernicze.. Ułatwi Ci wykonywanie różnych .Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu do przygotowywania i ekspedycji .11) dobierać sprzęt do transportu wewnętrznego w zakładzie gastronomicznym, 12) stosować zasady bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń gastronomicznych, 13) wymienić drobny sprzęt gastronomiczny, naczyń do podawania potraw i napojów, 14) dobierać naczynia do serwowanych potraw i napojów, 15) prowadzić ekspedycje potraw i napojów,Agnieszka Kasperek Marzanna Kondratowicz technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kwalifikacja T.6 Gastronomia.. Wielkości i mocy przerobowych zakładu - małe lub duże sale konsumenckie z zapleczem kuchennym3.3 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym 3.4 Technologia sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów 4.1 Znakowanie żywności..

Dodatkowo w zakładzie gastronomicznym znajdują się bufety, z których konsumenci mogą samodzielnie pobierać potrawy i napoje.

4.Poznanie roli i zasad funkcjonowania zakładu gastronomicznego w praktyce.. Przeprowadza obróbkę wstępną i .Dzień dobry, Do sprzedaży podręcznik "Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów", technologia gastronomiczna część 2.. Ekspedycja − w restauracjach: proces przekazania gotowych potraw z pomieszczeń produkcyjnych, służących ich przygotowaniu, na ręce lub na stół konsumentowi.. Ekspedycja obejmuje przekazanie potraw na salę konsumpcyjną (do stolika), do bufetu, do sprzedania na wynos, a także zmywanie brudnych naczyń po zakończeniu posiłku przez konsumenta.Ze względu na wieloaspektową działalność prowadzoną w zakładzie gastronomicznym - produkcyjną, usługową i handlową - jego poszczególne pomieszczenia muszą być odpowiednio dostosowane do pełnienia różnorodnych funkcji (przyjęcia i magazynowania surowców, sporządzania potraw, ekspedycji gotowych dań, obsługi gości).Wydawanie potraw konsumenckich jest ostatnim etapem cyklu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym.. Dedykowany jest do: Liceum i technikum / Klasa 1 po podstawówce / Przedmioty zawodowe.potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając.. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyposażenie gastronomii Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu .STANOWISKO PRACY - POJĘCIE Człowiek + miejsce pracy = stanowisko pracy Oczywiście, aby móc wykonywać pracę na swoim stanowisku, pracownik musi dysponować odpowiednim wyposażeniem, sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wytworzenia wyrobów gotowych lub świadczenia usług.. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 1.. Składniki pokarmowe w racjonalnym żywieniu 4.2 Zasady układania jadłospisów 4.3 Trendy żywieniowe 5.1 ezpieczeństwo oraz higiena pracy i1.. 1: Gastronomia i obiekty gastronomiczne 2: Organizacja zakładu gastronomicznego 2.1: Organizacja pracy w gastronomii 2.2: Pracownicy w zakładzie gastronomicznym 2.3: Typowe pomieszczenia w obiekcie gastronomicznym 2.4: Standardy wykończenia pomieszczeń 2.5: Ergonomia stanowisk gastronomicznych 3: Urządzenia i sprzęt gastronomiczny 4: Chłodnicze urządzenia gastronomicznew których wykonują wszystkie prace związane z obsługą konsumentów.. Urządzenia te można pogrupować na urządzenia służące do magazynowania, produkcji, ekspedycji i transportu żywności..Komentarze

Brak komentarzy.