Przewozy ładunków i pasażerów w 2019 roku
Komunikacja miejska.. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem lotniczym, morskim i kolejowym.Przewozy ładunków i pasażerów w 2019 roku: 20.05.2020 Archiwum Przewozy ładunków i pasażerów w 2019 roku 6 Informacja sygnalna: Gospodarka morska w Polsce w 2019 roku: 27.04.2020 Archiwum Gospodarka morska w Polsce w 2019 roku 7 PublikacjaW 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym i lotniczym.. Towary z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły ponad 27% przewiezionej masy.W 2019 roku LOT przewiózł o 14% więcej ton ładunków w stosunku do roku poprzedniego, zaś wskaźnik tonokilometrów wzrósł w analogicznym okresie o 28%.. Łącznie koleją przewieziono w ubiegłym roku ponad 236 mln ton ładunków, czyli o 13,9 mln mniej niż w 2018 r. Szef UTK zaznaczył jednak, że z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych.W 2019 r. wykonano pracę przewozową o 4,8 % większą, niż w roku poprzednim - osiągnęła ona poziom blisko 22,1 mld pasażerokilometrów.. Średnia odległość podróży pasażera korzystającego z usług tego przewoźnikaKolejny dobry rok dla kolei - wyniki przewozów za 2019 r. - Aktualności - Koleją w 2019 r. podróżowało 335,9 mln pasażerów.. Przewozy ładunków INFORMACJE SYGNALNE 14.06.2019 r. 2018 r. w porównaniu z roki em po rz dnim największy wz rost p zewo-ów ł adu nk odn tow w transporcie lotniczym porcie morskim 2018 W tysiącach ton OGÓŁEM 2 053 244 2 191 889 106,8 119,3 Transport kolejowya 239 501 249 260 104,1 112,0 Transport samochodowybSzczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019: ..

Przewozy ładunków i pasażerów w 2019 roku A A A.

Ta kategoria stanowiła ponad 38% masy towarów przewiezionych koleją.. To o ponad 25 mln więcej niż w 2018 r. Jest to również najlepszy wynik od 2001 r. W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do 2018 r.PLL LOT przewiózł w 2019 roku o 1,4 mln pasażerów więcej niż w 2018 roku, a jego dynamika wzrostu wyniosła 14 proc. Dobre wyniki portów lotniczych i przewoźników.. W pociągach Polregio podróżowało o 7,7 mln (9,4% .Ir - 10 „Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych" - PKP PLK S.A. z dnia 29 września 2004 roku z późn.. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.. "W 2019 r. prawie wszyscy przewoźnicy obsługujący regularne przewozy odnotowali wzrost liczby pasażerów w porównaniu z rokiem ubiegłym.. Praca przewozowa wykonana przez Grupę wyniosła 1,7 mld tkm (-25,1 proc. r/r).. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń .W odniesieniu do transportu morskiego szacuje się, że całkowita liczba pasażerów wsiadających i wysiadających w portach UE w 2017 r. wyniosła niemal 415 mln osób, co stanowi wzrost o 4,6 % w porównaniu z rokiem poprzednim (zob..

Przewozy pasażerów.

Zarówno w przewozie towarów, jak i osób, dominujący udział ma transport samochodowy.. Wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 54,6 mld tkm (-8,1 proc. r/r).. Ponad połowę pracy przewozowej wykonało PKP Intercity.. Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone miesiąc do miesiąca przewozy metali (+13,9 proc.) oraz nawozów sztucznych (+10,1 W okresie styczeń-grudzień w ruchu międzynarodowym podróżowało 17,1 mln pasażerów (więcej o 6,8 proc.), zaś w ruchu krajowym 1,76 mln (więcej o 0,4 proc.).Transport autobusowy.. Przewozy osób transportem drogowym (bez przewozów komunikacją indywidualną) w roku 2015 wynosiły 416,8 mln pasażerów, natomiast praca przewozowa liczyła 21 570 mln pasażerokilometrów.Liczba podróżujących autobusami zmniejszyła się w stosunku do roku 2005 42,7% (728,0 mln osób), a w stosunku do roku 2014 o 3,4% (431,5 mln osób).Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 rokuisy Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku.. Jest to jednakże wynik o 5,6 punktów procentowych lepszy niż wynik portów zrzeszonych w ACI Europe.W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego..

zm., Opracowanie GUS z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przewozu ładunków i pasażerów w 2016 roku.

Na trzecim miejscu znalazła się grupa koks, brykiety .i w trans Tablica 1.. W tym okresie wolumen przetransportowanych ładunków wyniósł 19,5 mln ton.W przewozach międzynarodowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów w wysokości 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.. To o ponad 25 mln więcej niż w 2018 r. Jest to również najlepszy wynik od 2001 r. W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do 2018 r.Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 roku - Aktualności - Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku.. Po bardzo dużym spadku w kwietniu i maju, kiedy liczba podróżnych spadła o 77 i 65% licząc rok do roku, czerwiec jest miesiącem, w którym liczba pasażerów nie spadła o więcej niż połowę.. W listopadzie 2019 roku dynamika spadku była równa -8,9 proc. r/r.. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym.Mimo trwającej epidemii, pasażerowie powoli wracają na kolej.. Ta kategoria stanowiła ponad 38% masy towarów przewiezionych koleją.. 14,5 mln pasażerów w czerwcu to spadek o 12,8 mln w porównaniu z czerwcem 2019 r.W 2019 roku z usług stołecznego portu skorzystało 18,86 mln osób, co stanowi 6,2 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego..

wykres 5).W roku 2019 liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 335 mln.

Najwięcej pasażerów korzystało z Lotnisko Chopina w Warszawie, które w 2019 roku obsłużyło ponad 18,8 mln pasażerów.Natomiast w samym grudniu na Lotnisku Chopina odprawiono 1 384,3 mln pasażerów.. Na 57 tys. ton przewiezionych ładunków w 2019 roku złożył się nie tylko przewóz towarów, ale także transport poczty oraz e-commerce - tu narodowy przewoźnik obsłużył aż o .W pierwszym miesiącu 2020 roku w przewozach pasażerskich przewieziono blisko 28,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 7,7% w porównaniu ze styczniem 2019 r. Praca przewozowa w styczniu wyniosła ponad 1,7 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 15,4 mln pociągokilometrów.W 2019 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 233,8 mln ton ładunków (-6,2 proc. r/r).. Na drugim miejscu jest kolej.. W grudniu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 6,8 mln ton towarów, co oznacza spadek o 19,2 proc. w stosunku do grudnia 2018 roku.Przewozy towarowe w 2019 r. Przewozy towarowe w 2018 r. Przewozy towarowe w 2017 r. Przewozy towarowe w 2016 r. Przewozy towarowe w 2015 r. Przewozy towarowe w 2014 r. Przewozy towarowe w 2013 r. Przewozy towarowe w 2012 r. Punktualność przewozów towarowych w I kwartale 2020 r. Punktualność przewozów towarowych w 2019 r.W ubiegłym roku przetransportowano ponad 1803 mln ton ładunków i przewieziono 703 mln pasażerów.. Przewozy ładunków W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej .W 2016 r. środkami transportu publicznego 1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem.. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem lotniczym, morskim i kolejowym.W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1 proc. przetransportowali łącznie 13 proc. masy ładunków.. W 2019 roku znaczna większość pasażerów, bo aż 59,1 proc., podróżowało w strefie Schengen, a 40,9 proc. wybrało destynacje do krajów Non-Schengen.W niewielkim stopniu wzrosła liczba pasażerów przewiezionych środkami transportu publicznego.. W przewozie towarów większy udział ma transport morski, przewozie osób - lotniczy.Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r od grudnia 2018 roku.. Towary z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły ponad 27% przewiezionej masy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt