Utwórz ciąg przyczynowoskutkowy przedstawiający powstanie ziemi
Z owego dysku miały powstać wszystkie planety oraz planetoidy.. Tworzenie się planetozymali.. Źródło: na podstawie P. Wład Geografia-Bogactwo przyrodnicze Ziemi, Wydawnictwo Oświatowe ORTUS Sp.. Zmiana skupienia materii Ziemi na ciekłą.. A - Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych B - Unoszenie się nagrzanego, wilgotnego, lekkiego powietrza C - Grawitacyjne opadanie powietrza D) Powstanie lodu firnowego.. 2011-03-30 23:07:06Utwórz ciąg przyczynowo - skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Najstarszy materiał znaleziony w Układzie Słonecznym powstał 4,5672 ± 0,0006 mld lat temu.7.. Powstanie lodu firnowego.Podkreśl właściwy ciąg przyczynowo-skutkowy.. Powstały w czasie postoju czoła lądolodu na jego przedpolu .Teoria wielkiego zderzenia - aktualnie dominująca teoria naukowa starająca się wyjaśnić pochodzenie Księżyca.Według tej teorii Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Marsa, nazywaną w tej teorii Theą, rzadziej Orfeuszem.Obydwie nazwy pochodzą z mitologii greckiej.. B. Tworzenie pierwotnej atmosfery Ziemi, która nie zawierała tlenu.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. B. Powstanie protoplanety.. a) skroplenie pary wodnej i utworzenie się gorącego oceanu b) powstanie protoplanety c) tworzenie się planetozymali d) zmiana skupienia materii ziemi na ciekła BŁAGAM DAJE NAJJ!Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej..

Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstawanie Ziemi.

Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono opisy kolejnych etapów.. A) Gromadzenie się śniegu w polu firnowym, B) Topnienie śniegu wskutek nacisku nadległych warstw.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne jej etapy.. Jeśli po wybuchu powstanie jądro o masie pomiędzy 1,4 a 3 masy Słońca, to kurczy się ono, tworząc gwiazdę neutronową.Ewolucja gwiazdy - sekwencje zmian, które gwiazda przechodzi podczas całego swojego życia, w sumie zwykle w ciągu milionów, miliardów lub bilionów lat, emitując przy tym promieniowanie.. Zmiany ewolucyjne gwiazd, poza nielicznymi wyjątkami, nie są obserwowane bezpośrednio, gdyż większość z nich odbywa się bardzo wolno.Astronomowie obserwują wiele gwiazd i efekty zjawisk .Powstanie i rozwój życia na Ziemi.. Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w Moskwie (37°30'E, 56°N), gdy w Warszawie (21°E, 52°N) Słońce góruje.. Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono podane niżej określenia.. Narodziny życia na Ziemi poprzedziła ewolucja biochemiczna, podczas której tworzyły się związki organiczne..

Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie Ziemii.

Tytanida Teja (Theia) była matką bogini Księżyca - Selene.Powstanie styczniowe - polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy.Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj.Królestwo Polskie i ziemie zabrane.5.. Ich nagromadzenie umożliwiło tworzenie samo powielających się struktur.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono podane niżej określenia.. Zmiana skupienia materii Ziemi ze stałej na ciekłą.. E ) Przemiana śniegu w firn wskutek wielokrotnego zamarzania i rozmarzaniaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie i skutki tsunami, które w dniu 26 grudnia 2004 roku przeszło przez obszar Oceanu Indyjskiego: a)Spiętrzenie wód u wybrzeży.b) Wstrząsy w epicentrum o sile około 8 stopni w skali RichtUtwórz ciąg przyczynowo - skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów osadów atmosferycznych..

Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający etapy tworzenia się lodu lodowcowego.

Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża B. Powstanie rosy C.. Powstanie szronuUzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie i skutki tsunami, które w dniu 26 grudnia 2004 roku przeszło przez obszar Oceanu Indyjskiego: a)Spiętrzenie wód u wybrzeży.b) Wstrząsy w epicentrum o sile około 8 stopni w skali Richt 2012-11-15 20:52:33Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie i skutki tsunami, które w dniu 26 grudnia 2004 roku przeszło przez obszar Oceanu Indyjskiego: a)Spiętrzenie wód u wybrzeży.b) Wstrząsy w epicentrum o sile około 8 stopni w skali Richt 2012-11-15 20:52:3310.. Gromadzenie się śniegu w polu firnowym.. Dały one początek pierwotnym prakomórkom.W wyniku działalności lodowców i lądolodów na Ziemi powstał szereg form polodowcowych.. 2014-01-08 16:22:03 Uzupełnij schemat przedstawiający drogę rozchodzenia się fali dźwiękowej w uchu.. C) Powstanie lodu lodowcowego.. Zmiana skupienia materii Ziemi ze stałej na ciekłą.. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczonoodpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.Ziemia oraz pozostałe planety Układu Słonecznego powstały 4,54 ± 0,05 mld lat temu z mgławicy słonecznej - obłoku gazu i pyłu, który podczas powstawania Słońca przekształcił się w dysk..

Utwórz model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie chmury typu konwekcyjnego.

Para wodna, zawarta w powietrzu, w określonych warunkach ulega kondensacji, w wyniku czego tworzy chmury, mgły i osady.. Powstanie szronu9.. 3.Uporządkuj zdarzenia tak, aby utworzyły ciąg przyczynowo-skutkowy wyjaśniający powstanie Ziemi.. Powstanie strefy podwyższonego ciśnienia przy powierzchni Ziemi.. Rodzaje form polodowcowych: Formy powstałe przed czołem lądolodu: moreny czołowe- są to ciągi wzgórz i pagórków o wysokościach względnych dochodzących do kilkudziesięciu metrów.. Ułóż ciąg przyczynowo-skutkowy na lekcje historii składający się z 5 elementów według schematu : przyczyna->akt,wydarzenie->skutek * tylko bez przykładu II wojny światowej i jej ciągu przyczynowo-skutkowego .. :) z góry wszystkim dziękujeHistoria Ziemi - okres około 4,5 miliarda lat (4,467 miliarda lat; 32,5% wieku Wszechświata), od uformowania się planety z mgławicy słonecznej do czasów współczesnych.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Ziemia jest zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka.. Po przegranej finałowej bitwie pracownicy ZPZ zostali "wygnani" z Pandory do swojego "zanieczyszczonego świata" czyli - Ziemi.. Uporządkuj zdarzenia tak, aby utworzyły ciąg przyczynowo-skutkowy wyjaśniający powstanie Ziemi.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Ziemia wraz z Układem Słonecznym powstała około 4,6 mld lat temu.. Planeta uformowała .. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów osadów atmosferycznych.. Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża B. Powstanie rosy C. J Piaseczno 2003Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. B. Topnienie śniegu wskutek nacisku nadległych warstw.. Powstanie strefy podwyższonego ciśnienia przy powierzchni Ziemi.. Planeta jest niemal całkowicie zdegradowana ekologicznie, brak na niej jakichkolwiek lasów.. C. Przesuwanie się ciężkich składników do jądra Ziemi, a lżejszych - ku jej powierzchni.Ciąg przyczynowo-skutkowy.. A. Skroplenie pary wodnej i utworzenie się gorącego oceanu.. Powstanie pasa obniżonego ciśnienia przy.. Login .Blask supernowej może przewyższyć jasność całej galaktyki.. 2011-05-01 12:01:03 Co to jest zwiazek przyczynowo - skutkowy ?. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.2.. Powstanie lodu lodowcowego.. Niniejszy artykuł przedstawia zarys jej historii i podsumowuje główne teorie naukowe.Aby ułatwić umiejscowienie opisywanych zdarzeń na osi czasu, w artykule posłużono się analogią, odwzorowując dzieje naszej .. (1 pkt) Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów osadów atmosferycznych.. Pochodzi z niej cała załoga ZPZ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt