Uzupełnij tabelę przyporządkuj każdemu obszarowi o znacznej koncentracji
Na mapie literami A i B oznaczono dwa azjatyckie regiony.. Przyporządkuj każdemu z regionów zaznaczonych na mapie nazwę dominującej liczebnie na ich obszarze religii i jedną z jej zasad (odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej).Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o Ameryce Północnej I Południowej.. Rodzaj skały: magmowa głębinowa, magmowa wylewna, osadowa okruchowa luźna, osadowa okruchowa zwięzła, metamorficzna Lp.Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).. Przyporządkuj każdemu z czterech zaznaczonych na mapie (cyframi 1 - 4) obszarów, podane niżej cechy dotyczące klimatu .. które w większości .Lokalizują się w nim złoża rud Zn-Pb o znaczeniu przemysłowym.. W związku z tym, że doszliśmy do końca działu mam pytanie czy każdemu Regiony o dużej koncentracji ludności: Atrakcje osadnicze: .Argumenty: Zadanie 45.. Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. Wpisz do tabeli nazwy mórz, następnie do każdego zlewiska przyporządkuj dwie rzeki, wybierając spośród podanych, oraz dopisz brakujące nazwy państw, na terenie których płyną te rzeki.. Gęstość zaludnienia (wpisz mała lub duża) duża Czynnik (wpisz numer) 3.Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).. Zad 4 Na diagramach zostala przedstawiona struktura zatrudnienia oraz struktura PKB w republice Południowej Afryki i Nigrze..

Przyporządkuj każdemu obszarowi...Uzupełnij tabelę.

Boh, Dwina, Niemen, Peczora, Wag, Wełtawa, Wilia, WezeraZadanie 216.. (2 pkt) Pogrupuj podane regiony fizyczno-geograficzne na obszary o wilgotnym klimacie oraz obszary o suchym klimacie, wpisując oznaczające je .Uzupełnij tabelę, wpisując w jej rubryki TAK lub NIE.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Czas pracy 180 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.. Przyporządkuj każdemu opisowi: - właściwą fotografię, na której została przedstawiona opisywana skała, - rodzaj skały, dobierając go z podanych poniżej.. Stały się podstawą do rozwoju przemysłu celulozowo - papierniczego oraz meblarskiego.Wpisz do tabeli państwa europejskie, które powstały po rozpadzie i przyporządkuj im oznaczenie na mapie.. Na podstawie: Atlas geograficzny.. 28.04.2020 Przesyłam kilka ćwiczeń na powtórzenie wiadomości.. Rodzaj skały: magmowa głębinowa, magmowa wylewna, osadowa okruchowa luźna, osadowa okruchowa zwięzła, metamorficzna Lp..

Uzupełnij tabelę.

4 Zadanie.. Liceum, Warszawa 2003, s. 27. .. Informacje o książce.Zad 3 Na mapie Afryki numerami 1 i 2 oznaczono obszary o znacznej koncentracji przemysłu.. Uzupełnij tabelę przedstawiającą procentową strukturę użytkowania ziemi odpowiednimia) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany.. GRUDZIEŃ 2013Kolejnym obszarem o niewielkiej koncentracji ludności są Kordyliery wraz z kotlinami śródgórskimi, a także obszary pustynne i półpustynne.. Region Stanów Zjednoczonych, Obszar o znacznej koncentracji przemysłu Przykładowe dwa ośrodki przemysłu, obecne gałęzie przemysłu.. A. skąpe: poniżej 100 mm i rozłożone równomiernie w ciągu roku B. małe: około 600 mm, z przewagą w porze lata C. duże: około 2000 mm, dwa maksima opadów w ciągu roku - wiosną i jesieniąa) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany.. Zadanie 90*.. Przyporządkuj każdemu opisowi: - właściwą fotografię, na której została przedstawiona opisywana skała, - rodzaj skały, dobierając go z podanych poniżej.. (3 pkt) Dla każdego z regionów oznaczonych na mapie cyframi 1, 2, 3 podaj odpowiedni rodzajObszar o znacznej koncentracji przemysłu: Shaba - Copperbelt Państwa: Demokratyczna Republika Konga, Zambia Surowce mineralne: rudy cyny, rudy kobaltu, rudy miedziNa podstawie mapy Gospodarka Stanów Zjednoczonych zamieszczonej w podręczniku uzupełnij tabelę..

3.Uzupełnij tabelę.

Jeżeli ktoś z was nie ma atlasu to mapy znajdują się również w podręczniku.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Jest to właściwie jedno złoże eksploatowane przez kopalnie Lubin-Małomice, Polkowice, Sieroszowice i .Matura 2015.. ( 0 - 3 pkt ) Wpisz obok każdego zdania literę P, jak zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy jest fałszywe.ATMOSFERA I KLIMAT 1 CYRKULACJA MONSUNOWA 2 Wiatr fenowy ODCHYLENIE KIERUNKÓW WIATRÓW FRONT CHŁODNY XIV LO 2013/14 Atmosfera i klimat FRONT CIEPŁY 9 10 W górach dosyć często występują inwersjeObszar państw sąsiadujących z Polską należy do zlewisk różnych mórz.. Zad w załącznikach 1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź .Uzupełnij tabelę, korzystając z mapy (zał.. Obok każdej informacji wpisz nazwę państwa lub terytorium niesamodzielnego oraz literę, którą ten obszar oznaczono na mapie.. Obszar A Obszar B Zadania 46. i 47. rozwiąż wykorzystując poniższą tabelę.. Rolnictwo 1 Zadanie 32.. Nazwa państwa Stolica Oznaczenie na mapie Zadanie 7..

Regiony: zachód, południe, północ, wschód.Uzupełnij tabelę.

2010-11-14 12:56:17 Uzupełnij ilustrację wpisując w odpowiednie miejsca nazwy warstw wnętrza ziemi 2011-04-18 16:09:59 Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2010-09-02 16:13:53IV Liceum Ogólnokształcące im.. a) Wpisz obok każdego z wymienionych obszarów określenie gęstości zaludnienia: mała lub duża.. Wybierz informacje z pośród podanych.. Uzupełnij tabelę.. W Ameryce Północnej można również wskazać obszary o wysokiej koncentracji ludności, np. pogranicze kanadyjsko-amerykańskie, północny wschód Stanów Zjednoczonych, niektóre odcinki .Plzzzz !. niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka, zapadlisko śląsko-krakowskie b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.1 EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH (A3) W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z linijki, lupy i kalkulatora.. (2 pkt) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że obszary oznaczone na mapie literami A i B charakteryzują się niekorzystnymi warunkami dla uprawy roślin zbożowych.. Podsumowanie wiadomości z Europy 1.Rozpoznaj, których krajów skandynawskich dotyczą poniższe opisy.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. Obszar złożowy rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej rozciąga się od Lubina na południowym wschodzie do Bytomia Odrzańskiego (obszar 60 km długi i 20 km szeroki).. 5 Zadanie.. Uzupełnij tabele.. Zrozum.. Nazwy jednostek dobierz z podanych.. niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka, zapadlisko śląsko-krakowskie b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.Uzupełnij tabelę, przyporządkowując po jednym numerze strefy klimatycznej do każdego z opisów rozkładu opadów atmosferycznych charakterystycznych dla danej strefy klimatycznej.. Przyporządkuj każdemu obszarowi o znacznej koncentracji przemysłu nazwy państw na których on się znajduje, a także wydobywane na nim surowce mineralne.. Nazwy jednostek dobierz z podanych.. a) Dobierz cechy rocznych sum opadów atmosferycznych do każdego z zaznaczonych na mapie obszarów.. a) Lasy iglaste, zwane tajgą, stanowią 71% powierzchni kraju.. Cechy rolnictwa Japonia Senegal Wysoki poziom kultury rolnej Małe zużycie nawozów sztucznych [kg/ha] Wysoki poziom mechanizacji Z rolnictwa utrzymuje się większość mieszkańców 3.. Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób: Opis atrakcji turystycznej: Lokalizacja atrakcji turystycznej: Numer fotografii: Obszar występowania wulkanów, gorących źródeł oraz jezior tektonicznych.. Uzupełnij tabelę.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 13..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt