Przeczytaj tekst na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj które zdania są zgodne z treścią
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. W zeszycie uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Są u nas wywiady, opinie i felietony.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.). Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Kliknij, aby odsłuchać.. KROK 3.. Dziewczyna mówi o swojej przygodzie.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj poniższy tekst.. Chłopiec mówi o tym, TAK NIE jak dba o zdrowie 1.2.Przeczytaj tekst.. Wykonaj zad.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Zakreśl literę P albo F. 3.1.. Wpisz znak X w kratkę obok właściwej odpowiedzi.. Aby rozwiązać zadanie, musisz zdecydować, czy zawarte w nich informacje zgadzają się z tymi, które wystąpią w tekście.Które z tych stworzonek gryzą, a które żądlą.. odpowiadające jej zdanie (A-E).. Zaznacz znakiem X odpowiedni„ rubrykŒ w tabeli.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.). Dwa z nich zostały podane dodatkowo.. Dziewczyna mówi o swoim sukcesie w szkole.Usłyszysz dwukrotnie komunikat dla uczestników wyjazdu szkolnego..

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie(F).

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. są .1 TESTE DICH SELBST 1 Rozwiąż samodzielnie test, sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i zanotuj informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. Język angielski [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] Zadanie 1.. Spanien Italien Portugal 2.Matura 2006 z języka angielskiego poziom podstawowy Rozumienie tekstu czytanego zadanie 5 Zadanie 5. są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).. Przeczytaj tekst na dole strony i posłuchaj nagrania.. Kobieta prosi chłopca o pozmywanie naczyń.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wykonaj zad.. Zapisz w zeszycie.. Wpisz odpowiednią literę w każdą .Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch osób na temat wystawy zdjęć w szkole.. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. Zakreśl literę P albo F. 3.1. są zgodne z treścią nagrania (TAK), czy nie są (NIE).. Uwaga!. miejsce, w którym prawdopodobnie spędzi sobotnie popołudnie (A-E).. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz w łaściwą.Zakreśl literę A, B albo C..

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.). Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz prawidłowe informacje.. zawód, który ta osoba obecnie wykonuje (A-E).. Informacje o książce.. 3 Bob was very successful in the West.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst.. B Zadanie 3.. There will be live music at the school party.W 2018 roku nasze skrzynki mailowe zalała fala informacji na temat RODO.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz .słowem-kluczem, w innych każdy tekst dotyczy innego tematu z podstawy programowej.. 8 pkt 1.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz).. Na podstawie zawartych w nim danych uzupełnij tabelę.. B. C. Podpowiadamy, jak rozwiązywać… Na początek… Przeczytaj uważnie każdy podpunkt zadania i zapoznaj sięNa podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Za ka¿d„ poprawn„ odpowied otrzymasz 1 punkt.Sprawdzian 2016..

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj które zdania są zgodnie z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).

(0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. s„ prawdziwe (TRUE), a które nie (FALSE).. Na podstawie zawartych w nim danych uzupełnij tabelę.. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE).. Na podstawie informacji w nim zawartych .W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Przeczytaj tekst.. KROK 4.. Uwaga!. Wskazówki do rozwiązania zadania Tekst 1.. Piszemy o wydarzeniach, polityce .Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Zadanie 5.. Informacje o książce.. CD Rozumienie ze słuchu 1.. Zadania typu prawda/fałsz Zanim zapoznasz się z dialogiem, przeczytaj zdania w tabeli.. Zeszyt ćwicze .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli oraz podkreśl w tekście fragmenty które o tym mówią.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.). Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (7 pkt) Przeczytaj poniższy tekst..

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).

Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32 [ True or False?]. 8/10 2012-06-23 19:22:25Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. 1.1.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.-1.3.). (0-3) Usłyszysz dwukrotnie informację dla uczniów.. Znajdziesz tu informacje z kraju i ze świata.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. 1 Dziewczynka miała .Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych poni¿ej zdaæ (6.1.Œ6.6.). 1.1.Najbardziej grzejące rzeczy w polskim internecie, o których mówią Polacy.. Zeszyt ćwicze .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zakreśl literę P albo F. 3.1.. W każdym zadaniu zaznacz R lub F.Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.