Polska i świat po ii wojnie światowej epodreczniki
z o.o. , prof. Bogumiła Burda , mgr Anna Wilczyńska , dr Katarzyna Kozłowska , Mateusz Ciborowski3 Temat: Świat po II wojnie światowej - powtórzenie Klasa/czas trwania: IV/45 minut Cele: Uczeń charakteryzuje skutki polityczne, gospodarcze i społeczne II wojny światowej, omawia zmianę układu sił na świecie i genezę „zimnej wojny", opisuje najważniejsze konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej (wojna w Korei, wojna w Wietnamie, problem Chin i Tajwanu, sytuację na .Główne fronty II wojny światowej .. Temat 1.. Ład wersalski 1. a. po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu odbyła się konferencja pokojowa, która trwała od stycznia 1919 do stycznia 1920 r. b. na konferencji czołową rolę odgrywała tzw.Polska, Europa i świat w okresie II wojny światowej.. B. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.. Kupą gruzu, kostnicą, wylęgarnią zarazy i nienawiści" Winston Churchill, lipiec 1940 Przedstaw .• Polski marzec 1968 • Polityka w latach 1956-1970 - czasy realnego stalinizmu • Polski październik 1956 • Przemiany gospodarcze Polski 1945-1955 • Stalinizm w Polsce (1948-1955) • Ukonstytuowanie się władzy komunistycznej i pierwsze lata rządów (1945-1947) • Polska po II wojnie światowej • Polska droga do zjednoczonej .W 1914 roku wybuchła I wojna światowa z udziałem mocarstw rozbiorowych: Austro-Węgier, Niemiec i Rosji, które znalazły się natychmiast w przeciwnych obozach..

Świat po I wojnie światowej I.

II Rzeczpospolita.. .wojny w oblężonych miastach czy przeżywały tragedię życia w obozach.. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.. Powstanie PKWN.. 2.Rozdział V Polska i świat po II wojnie światowej str. 219 - 268 Polska i świat po II wojnie światowej.. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Polska w .6.. Atak III Rzeszy na ZSRR.. Nowe zjawiska społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku 4.. Rozdział VI Polska i świat w II połowie XX wieku str. 269 - 322 Polska i świat w II połowie XX wieku.. Rozdział VI Polska i świat w II połowie XX wieku str. 269 - 322 Polska i świat w II połowie XX wieku.. II wojna światowa - chronologia wydarzeń 1.. TEST Nowy podział świata STRESZCZENIE.. Gestapo w ramach tej akcji aresztowało w 1939 roku pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.. II wojna światowa - katalog nazw 1.. POLSKA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.. 88% Skutki drugiej wojny światowej; 85% "Czym jest Europa?. Temat 5.. Utworzenie ZWZ.. Quizy historyczne.. Lekcja powtórzeniowa â minimum Author: Lena Created Date: 5/14/2018 10:27:24 AMPo oficjalnym zakończeniu II Wojny Światowej nastała kolejna, w zasadzie to nieoficjalna wojna, nazywana wojną dziwną, cichą.. Skutki II wojny światowej.. udział wojsk międzynarodowych w wojnie w Korei.. Notatki z historii dla liceum - zakres podstawowy.ROZDZIAŁ II..

Świat po II wojnie światowej.

0 Centrum Dydaktyki Cyfrowej.. Polecenie 3 Napisz, jaki wspólny element łączy wydarzenia wymienione w zadaniu 5.. Używano w nich wielu rodzajów nowoczesnej broni.Zimna wojna - konflikt w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej polegający na rywalizacji między USA a ZSRR i ich sojusznikami; rozwój propagandy, wyścig zbrojeń, szpiegostwo; symbolem zimnej wojny i „żelaznej kurtyny" był mur berliński wzniesiony w 1961 r.Kryptonim akcji okupanta niemieckiego wymierzony w polski świat naukowy.. Świat po II wojnie - od konfliktu do współpracy.. Narodziny nazizmu w Niemczech.. Polska w okresie stalinowskim : 4.. Historia w źródłach.. Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 - 274 Droga ku wspólnej Europie.. Materiał zawiera 28 ćwiczeń, w tym 28 interaktywnych,odpowiedzi na pytania, rozstrzygnięcie prawda fałsz, uzupełnienie tekstu oraz 4 polecenia dla ucznia.. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej.D.. Świat na drodze do wojny .. Początki integracji europejskiej 3..

Daleki Wschód po II wojnie światowej 3.

Państwa bloku wschodniego 3.. II wojna światowa - galeria postaci 1.. Zmiana układu sił na świecie, konflikt supermocarstw W powojennym świecie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o państwa najbardziej liczące się.84% Referat - Świat po II Wojnie Światowej; 81% Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej; 83% Świat po I wojnie światowej.. II wojna światowa - słowniczek pojęć 2.. Rozdział VI Polska i świat w II połowie XX wieku str. 269 - 322 Polska i świat w II połowie XX wieku.. Akcja "Burza" i Powstanie .Polska, Europa, świat po I wojnie światowej (lekcja powtórzeniowa) RNbyGiWlvJzLr 1 Delegacja niemiecka na konferencji w Paryżu Delegacja niemiecka na konferencji w Paryżu Źródło: Bundesarchiv, Bild 183-R01213, licencja: CC BY-SA 3.0.Rozdział V Polska i świat po II wojnie światowej str. 219 - 268 Polska i świat po II wojnie światowej.. Rozpad systemu kolonialnego: Temat 6.. Temat 4.. Doprowadziła ona do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim klęska wszystkich trzech mocarstw zaborczych umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa .. Nowy podział świata str. 220 - 227.. Wzięło w niej udział ponad sto państw, a działania wojenne toczyły się na wielu frontach, głównie w Europie, Azji i Afryce..

2.Świat po I wojnie światowej.

Europa i świat na przełomie XX i XXI w.. Kształtowanie się granicy wschodniej PolskiŚwiat dwubiegunowy i początek zimnej wojny 3.. Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 - 274 Droga ku wspólnej Europie.. Notatki z historii dla szkoły podstawowej.. Kultura i zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym.. Dekolonizacja 3.. A. rząd londyński.. Daleki Wschód po II wojnie światowej: Temat 7. b. rejony objęte działaniami wojennymi uległy zniszczeniom.. Ruch oporu w Polsce 2.. Temat 3.. Ziemie polskie pod okupacją 2.. Zimna wojna 3.. Temat 5.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 - 274 Droga ku wspólnej Europie.. c. koszty prowadzenia działań bojowych pochłonęły ogromne sumy pieniędzy.. Początek zimnej wojny: Temat 3.. Polska w czasach stalinizmu - notatka ; Temat 5.. Najbardziej rozpowszechniła się nazwa „Zimnej Wojny".. Wyzwania współczesnego świata.3.. Pierwszym polskim rządem, który po zakończeniu II wojny światowej zyskał uznanie międzynarodowe, był (0-1 p.). Polska po 1989 r. Temat 4. a. podczas wojny życie straciło ponad 50 mln ludzi.. Geneza systemu wersalskiego jego słabe i mocne strony.. Początki systemu komunistycznego: Temat 4.. Obsługiwane .II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).. Powojenny świat: Temat 2.. Materiał składa się z sekcji: "Polska i świat w okresie II wojny światowej", "Polska i świat w okresie II wojny światowej", "Historia alternatywna".. Narodziny faszyzmu we Włoszech.. 2.Rozdział V Polska i świat po II wojnie światowej str. 219 - 268 Polska i świat po II wojnie światowej TEST STRESZCZENIE.. TEST Początki władzy komunistów w Polsce STRESZCZENIE.Rozdział V Polska i świat po II wojnie światowej str. 219 - 268 Polska i świat po II wojnie światowej.. Obywatel kraju okupowanego przez Niemcy podczas II wojny światowej, deklarujący przynależność do niemieckiej grupy narodowej.Polska zdecydowanie je odrzuciła, opierając się na przekonaniu, że Niemcy nie są jeszcze przygotowane do wojny, a jeśli nawet dojdzie do konfliktu zbrojnego, to II RP wytrzyma atak niemiecki do momentu podjęcie przez Francję i Wielką Brytanię działań pomocowych.Daleki Wschod po II wojnie światowej.. 4.Świat po II wojnie światowej - chronologia wydarzeń Tematyczna bibliografia artykułów z "Mówią Wieki" Opracowanie tematów z historii.. Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej .Polska i świat po II wojnie światowej (lekcja powtórzeniowa) .. dzielne Ludowe Wojsko Polskie, elektryfikacja, pionierzy oddani sprawie partii itd.. Rząd polski na emigracji 2.. Zakończenie I wojny światowej.. Polska i świat w okresie II wojny światowej Ćwiczenie 6 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. d. wojna pozostawiła po sobie setki tysięcy inwalidów, sierot i bezdomnych.. Odrodzenie Rzeczypospolitej.. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej 3.. Zakończenie II wojny światowej 1.. Druga wojna światowa była jeszcze bardziej ŚWIATOWA niż pierwsza.. Histria from Centrum Dydaktyki Cyfrowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt