Wskaż chwyty erystyczne zastosowane przez iketaona
Punkt 1 - rozwinąć korzystając z inf. zamieszczonej przed tekstem pieśni.W sporach i rozmowach często spotykamy się z różnymi formami "nieczystej gry", tzn. mylenia, manipulacji, wykorzystania silniejszej pozycji lub niewiedzy w celu wywarcia presji i zmuszenia do określonego działania.. Słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego - eeristikós, czyli kłótliwy, od ris oznaczający kłótnię, spór, walkę oraz imię bogini niezgody, córki Nocy, towarzyszki Aresa na polu bitwy, będącej uosobieniem waśni, niezgody i .Skuteczne dyskutowanie to sztuka.. Argumenty racjonalne czy demagogia - co jest skuteczniejsze w politycznej dyskusji ?. Warto jest poznać, by wiedzieć na co zwracać uwagę w każdej dyskusji.. Znajdź pytania retoryczne w wystąpieniach obu mówców.Retoryka to dział, w którym udostępniono podstawy retoryki: przemówienie (jak wygłaszać, jak napisać), mowa retoryczna (budowa, rodzaje), argumenty, figury retoryczne, styl retoryczny.Oksymoron - zestawione ze sobą dwa wyrazy (zazwyczaj rzeczownik i określający go przymiotnik) opozycyjne znaczeniowo, wzajemnie wykluczające się, przeciwstawne, np. „mróz gorejący", „ogień lodowy", „czarna biel", „pokorna rewolta".Gorąca dyskusja czasami przeradza się w bezpardonową walkę na nieuczciwe chwyty erystyczne i techniki manipulacyjne.. Jeżeli uważamy je za przyjęte i zaakceptowane, wtedy doprowadzamy całą sprawę do finału, czyli wniosku.2..

Zasady retoryki i chwyty erystyki.

Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ma na celu utwierdzic naszego rozmowc~ albo swiadkow dyskusji w przekonaniu 0 prawdziwosci bronionej przez nas tezy lub podwazyc ich wiar~ w poglqdy gfoszone przez naszego oponenta.42 Erystyka skfada si~ zeTylko mowa Iketaona doczekała się charakterystyk pełnych pasji.. Oto dostrzeżone przez badaczy cechy tej „arcyszlacheckiej oracji"14, stanowiącej typ2.. Fortel 1: Sprawić by twierdzenie przeciwnika przekroczyło swą naturalną granicę, zinterpretować je jak najogólniej, nadać mu jak najszerszy zakres i uczynić przesadnym.WPisujcie tu opracowane przez Was chwyty erystyczne, o których musimy mieć pobieżne pojęcie na egzaminie z retoryki.. Przedstawiam konkretne porady jak skutecznie dyskutować i bronić się przed chwytami erystycznymi.Błędy logiczne, jak również podstawowe chwyty erystyczne i retoryczne, używane często nieświadomie w debatach, zostały dawno zbadane i opisane.. Dzięki temu są również używane często przeciw nam - aby manipulować naszą opinią, np. w reklamie czy w debacie politycznej.Erystyka - sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną.Słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego - eristikós, czyli kłótliwy, od éris oznaczający kłótnię, spór, walkę oraz imię bogini niezgody, córki Nocy, towarzyszki Aresa na polu bitwy, będącej uosobieniem waśni, niezgody i kłótni.Podstawowym przepisem normującym kwestie użycia przez policję środków przymusu bezpośredniego jest Ustawa o Policji (art. 16 ust..

Określ erystyczną funkcję porównania homeryckiego użytego przez Iketaona.

Powszech­ nie podkreśla się jej odmienność wobec pozostałych.. 7 T.Hołówka, Kultura logiczna wprzykładach, Warszawa 2012, s. 131. a) środki retoryczne, jakimi posługuje się Antenor; b) chwyty erystyczne zastosowane przez Iketaona.. Wątek nie służy po to, żeby zerżnąć zrobiony przez kogoś chwyt, tylko po to, abyśmy nie musieli siedzieć w książkach, by dowiedzieć się informacji najistotniejszych, dlatego dzielmy się nimi.WPisujcie tu opracowane przez Was chwyty erystyczne, o kt rych musimy mie pobie ne poj cie na egzaminie z retoryki.. 9 Zarzuty merytoryczne przy tym zmierzają do wykazania błędności przesłanek przeciwnika, azarzuty formalne wskazują na fakt naruszenia przez przeciwnika zasad logiki.Jan Franciszek Jacko Wprowadzenie do erystyki Wyktad I Erystyka jest sztukCl przekonywania w rozmowie.. Każdy chwyt erystyczny jest zobrazowany przykładem z polskiej polityki.Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów Erystyka - sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną.. Jednocześnie Iketaon jest niezwykle sprawnym mówcą i demagogiem, potrafi porwać za sobą tłumy.. W takich sytuacjach zastosowanie zasady wygrana - wygrana może być niezwykle trudne o ile nie zupełnie niemożliwe..

Proszę określić jakie chwyty erystyczne zostały zastosowane w podanych zadaniach, w podręczniku str.233.

I to dodajmy sztuka nie łatwa, ale niestety czasami sztuki tej używamy nie po to, żeby dojść do prawdy, tylko po to, żeby komuś coś udowodnić.. Rozdział jest bardzo krótki, wykonując ćwiczenia lepiej przyswoicie cele lekcji.. Apel o postawę patriotyczną.. Innym trudno zachować zimną krew, w czasie, gdyChwyty erystyczne Słowo „erystyka" pojawia się już w starożytności, ale mówić będziemy nie o sofistach i Arystotelesie, a o Schopenhauerze.. W swojej argumentacji posługuje się przede wszystkim chwytami erystycznymi i perswazją emocjonalną.. Jaki to chwyt erystyczny?. Jak Iketaon polemizuje z greckim żądaniem oddania Heleny (wersy 37.. W tek nie s u y po to, eby zer n zrobiony przez kogo chwyt, tylko po to, aby my nie musieli siedzie w ksi kach, by dowiedzie si informacji najistotniejszych, dlatego dzielmy si nimi.wystąpienie Iketaona ).. „Wszystkie postaci Odpra­ wy chorują po trosze na blednicę; jakże krwisty jest przy nich Iketaon"13.. Gdy chociaż jeden z dyskutantów za wszelką cenę próbuje dowieść swej racji pojawia się ryzyko bezpardonowej walki.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!. Adam Hofman wykorzystuje owe brawa do własnych celów - wprawienia gospodarza programu w zakłopotanie, widoczne w jego mowie ciała.Kup teraz na Allegro.pl za 2,50 zł - chwyty wspinaczkowe NA STOPNIE uchwyty kamienie (7965617174)..

Określ erystyczną funkcję porównania homeryckiego użytego przez Iketaona (wersy 32.-36.).

Jak Iketaon polemizuje z greckim żądaniem oddania Heleny (wersy 37.-41.)?. 4.Wskazane jest to, aby tego rodzaju wnioski były wyprowadzone przez nas samych, jeżeli dostrzeżemy brak jednego lub kilku elementów analizy.. Jestem do Waszej dyspozycji, wchodźcie na kanał głosowy, piszcie, jak Wam wygodnie:)Konsultujcie:) Wyświetleń: 33Zarzuty stawiane polskiej szlachcie przez poetę.. Przyjąć twierdzenie powiedziane w sensie relatywnym jako powiedziane absolutnie lub ująć je pod innym kątem i w ten sposób je obalić (relative - absolute).. Polecenie : proszę przeczytać rozdział pt. „Retoryka dyskusji" oraz fragm .Wskaż chwyty erystyczne zastosowane przez Iketaona.. Zastosowanie homonimii do jakiegoś słowa użytego przez przeciwnika, by rozszerzyć jego wypowiedź i wtedy ją obalić.. mutatio controversiae - zejście z tematu Jeżeli spostrzegamy, że przeciwnik chwycił się jakiejś argumentacji, którą nas pobije, to nie wolno nam dopuścić do tego, aby ją doprowadził do końca, lecz musimy zawczasu przerwać bieg .Działa na zlecenie i pod wpływem przekupstwa Parysa.. Na podstawie art. 16 ust 4 cytowanej ustawy, Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.Fortel 2: Posłużyć się homonimią, tj. podwójnym sensem słowa użytego w zwalczanej tezie, i obalić tezę posługując się niewłaściwym znaczeniem tego słowa.. Proszę zrobić notatkę - do pieśni wykorzystując pyt.. Konteksty Konteksty historyczne: Bitwa pod Chocimiem miała miejsce w 1621 r. Dowodzący wojskami polskimi hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz odpierał ataki sił tureckich wysłanych przez sułtana Osmana II.Według autora właśnie wskazany cel odróżnia dyskusję od rozmowy zwyczajnej.. Artur popełnił dzieło, którego tytuł przetłumaczono w ten sposób „ Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów".różnego rodzaju chwyty erystyczne, które je pozorują (np. komplementy, groźby, zasłanianie się autorytetami).. każdej opcji politycznej..Komentarze

Brak komentarzy.