Zasady postępowania podczas pożaru edb
W przypadku zauważenia pożaru należy przede wszystkim zachować spokój i nie wywoływać paniki.. Uczeń: ‒ wie, jakie zagrożenia związane ze zjawiskami pogodowymi występują na terenie naszegosymulacje, określenie grupy pożaru i dobór środka gaśniczego, uczniowie proponują, czym gasić, burza mózgów i dyskusja na temat przyczyn powstawania pożarów, jak się zachować, gdy zauważę pożar.. Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.. ` Zbierz największą ilość istotnych informacji Niezbędnych do rozpoczęcia działań gaśniczych, bądź Ratowniczo-gaśniczych, przy przez odpowiednie służby.. Zasady gaszenia odzieży palącej się na człowieku: odsunąć palącego się od ogniaZe względu na prognozowane intensywne opady deszczu, a co za tym idzie możliwość wystąpienia podtopień i powodzi nasz partner przygotował poradnik.. zasady postĘpowania podczas ewakuacji, w razie poŻaru lub zagroŻenia wybuchem w szkole podstawowej nr 38 im.henryka sienkiewicza w lublinie spis treści 1. organizacja ewakuacji 2.Ogólne zasady postępowania i zachowania się ludności na wypadek różnych zagrożeń 2.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej, co powinieneś zrobić podczas pożaru.Zapoznaj całą rodzinę z zasadami postępowania w przypadku pożaru i zasadami bezpiecznej ewakuacji..

Postępowanie podczas pożaru .

W razie wystąpienia pożaru bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie się i wykonanie następujących czynności: odcięcie dostępu świeżego powietrza do miejsca wystąpienia pożaru (np. zamknięcie okna w mieszkaniu lub też zatkanie szczeliny pod drzwiami), wezwanie straży pożarnej,Zasady postępowania w przypadku pożaru.. Połóż się i przetaczaj się po ziemi.Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru 09-11-2018 | Aktualności Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112.6.. Znaki ewakuacyjne.. Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń.podczas ewakuacji - uzasadnia znaczenie przeciwdziałania panice i podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych B B A B B, C P PP P P PP PP 7 Zagrożenia pożarowe II.3, II.5 - przyczyny pożarów - zasady postępowania podczas pożaru - podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego rozmieszczania w budynkachsię podczas pożaru, ‒ zna numery alarmowe Uczeń: ‒ charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, w szkole i w najbliższej okolicy, .. ‒ zna zasady postępowania w czasie śnieżycy i mrozu.. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112)..

Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru .

Dla powodzenia ewakuacji bardzo istotne jest nie tylko sprawne działanie wszystkich zaangażowanych służb ratowniczych oraz realizacja zaplanowanych działań, ale również postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania służb kierujących ewakuacją i ludności ewakuowanej.Pianka - używamy do gaszenia płynów łatwopalnych, nafty, benzyny, oleju oraz ciał stałych pochodzenia organicznego; nie wolno pianki używać do gaszenia substancji reagujących z wodą (np. sód albo potas) oraz do gaszenia urządzeń elektrycznych.. W razie ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, dokumenty, odzież i produkty żywnościowe na dwa, trzy dni.3.. JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE POWODZI.. Zasady ewakuacji .. Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu alboEnjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.Zasady postępowania podczas ewakuacji z budynku-Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.Ewakuacja podczas lekcji- zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka.zasady postĘpowania podczas ewakuacji, w razie poŻaru lub zagroŻenia wybuchem w szkole podstawowej nr 38 im.henryka sienkiewicza w lublinie..

Sprawdź co się pali, ustal dokładny „adres" pożaru a1.

Rozplanuj wyjścia awaryjne i usuń ewentualne przeszkody z przejść ewakuacyjnych.. Wcześniej ustalić sposoby postępowania w wypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia .. Jeśli zapali się ubranie… Nie biegaj wokół.. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych - takie postępowanie może tylko utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku.działania na miejscu wypadku, czynności ratownika, zasady zabezpieczania miejsca wypadku w najczęściej występujących sytuacjach oraz zasady wzywania pomocy.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru.Nawet podczas bardzo małego pożaru trzeba zachować ostrożność, ponieważ sytuacja w każdej chwili może się zmienić.. POWODZIE I ZATOPIENIA.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi .Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.. Należy odwoływać się do obserwacji i doświadczeń uczniów z ich najbliższego otoczenia.. Przekazanie każdej grupie fotografii .Zasady zachowania podczas powodzi i huraganu..

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym.

podczas powodzi dostosuj się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową.. ; Proszek - używamy do gaszenia cieczy palnych, urządzeń pod napięciem, silników spalinowych oraz samochodów; nie wolno używać .i żywność podczas ewakuacji - uzasadnia znaczenie przeciwdziałania panice i podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych B B B B, C P PP P P P P PP PP 7 Zagrożenia pożarowe - przyczyny pożarów - zasady postępowania podczas pożaru - podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego rozmieszczania w budynkachZasady zachowania podczas ewakuacji z budynku w czasie pożaru.. Instrukcja alarmowa i postępowania na wypadek pożaru., Temat:ZagrożeniapożaroweTemat: Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru Czas realizacji: •1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń: • potrafi zidentyfikować zagrożenie, • potrafi poprawnie zaalarmować służby ratownicze, • potrafi ostrzegać ludzi znajdujących się w zagrożonym budynku lub rejonie,PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA.. Przechowuj klucze do drzwi i okien w łatwo dostępnym miejscu.. Pożar w budynku mieszkalnym może powstać w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, na poddaszach, w zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach ocieplanych materiałem palnym.ogólne zasady post ę powania 8 Ogólne zasady postępowania Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia P rzygotuj dom/mieszkanie na zagro żenia charakterystyczne dla obszaru, w którym mieszkasz.. Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji: w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), załączający alarm systemu sygnalizacji pożaru; o pożarze powiadomić Państwową Straż Pożarną i Dział Ochrony Mienia;Podczas pożaru działaj szybko, ale bezpiecznie.. Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie: 1.. Podczas ewakuacji kluczową rolę odgrywa opanowanie i spokój.. Znaki ochrony przeciwpożarowej.. wyłącz odbiorniki energii (prąd, gaz) i wodę; zamknij mieszkanie.. Alarmowanie o niebezpieczeństwie .. PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt